Digitaalinen muutos ja tietohallinto

Menossa oleva digitalisaatio muuttaa totuttuja rooleja. Kentälle ilmestyy pelaajia, jotka eivät enää kunnioita pelin perinteisiä sääntöjä, vaan luovat omat sääntönsä. Moni uusi kokeilija poistuu vähin äänin ja vanhat pelaajat yrittävät opetella uusia sääntöjä. Digitalisaatio on ja etenee, halusimme sitä tai emme. Kaikki, mikä voidaan digitalisoida, digitalisoidaan.

 

 

Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?

Tietohallinon, digitalisaatio, TieturiTietohallinto on jo vuosikymmenet toteuttanut digitalisaatiota, eikö niin? Olemme siirtäneet lähes kaiken hallinnollisen ja tuotannollisen tiedon digitaaliseen muotoon ja tehostaneet yritysten ja julkisten palvelujen toimintaa. Mikä tässä muuttuu?

Onko yrityksissä kunnolla mietitty, mikä on tietohallinnon rooli digitalisaatiossa? Tai kysyä voisi myös laajemmin: onko tietohallinnon roolia mietitty edes perinteisessä kehittämisessä? Kuka suuntaa liiketoiminnan tietotekniikan kehittämistä?

Meillä on vuosien ajan pidetty hyveenä asiakas-toimittaja –mallia. Siinä liiketoimintajohto tilaa tarvitsemiaan palveluja tietohallinnolta. Tietohallinto nähdään lähinnä liiketoiminnan tavoitteiden mahdollistajana. Tietohallintojohdon keskeisin vastuu on resurssien tehokas käyttö ja kohdentaminen liiketoiminnan tarpeiden perusteella.

Otetaan digiloikka yhdessä!

Digiloikka, TieturiEllemme toteuta digitalisaatiota itse, joku toinen tekee sen. Siksi tarvitaan – nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin – liiketoimintayksiköiden ja tietohallinnon yhteistä johtamista. On luotava sellaiset rakenteet ja toimintamallit, jotka antavat tietoa, mahdollisuuden arvioida heikkojenkin signaalien merkitystä ja joiden varassa voidaan ottaa välttämätön digiloikka. Digistrategian luonti on hyvä lähtökohta. Olemmeko ensimmäisenä markkinoilla ja maksamme oppirahoja vai seuraammeko vähän taaempana ja otamme käyttöön muiden jo kokeilemia keinoja?

Viime vuosina suositut tietohallintomallit ovat opastaneet tekemään asioita oikein yhdessä liiketoiminnan kanssa. Se on arvokasta edelleen. Oikein tekemisen yläpuolelle on nyt noussut tarve tehdä oikeita asioita. Oikeiden asioiden tunnistaminen, arviointi ja toteuttaminen ovat paljon vaikeampia.

Who’s accountable, kuka vastaa, on tärkein hyvän tietohallintotavan kysymys. Se pätee myös digitalisaatioon. Kuka vastaa esimerkiksi seuraaviin eri osapuolten rooleja koskeviin kysymyksiin:

  • Kuka vastaa digitalisaation mahdollisuuksien ja riskien hallinnasta? Ketkä osallistuvat?
  • Kuka vastaa tulevaisuuden digitaalisesta toimintamallista? Millä tavalla siitä päätetään?
  • Kuka vastaa siitä, että tietotekniikan resurssit ja rakenteet mukautuvat toimintamallin muutoksiin? Ollaanko reaktiivisia ja sopeudutaan vai ollaanko proaktiivisia ja varaudutaan?

Pertti Järvenpää
IT Governance Partners IGP Oy

Teemaan liittyvät koulutukset ovat sisaryhtiömme Tieturin sivuilla: Tieturi.fi >>

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone