Ammatilliset tutkinnot

Digitaalisten palveluiden kehittäjä – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Kemi

Hyvät digitaaliset palvelut ovat yrityksen paras käyntikortti!
Digitalisaation avulla voit parantaa prosesseja ja virtaviivaistaa asiakkaiden käyttäjäkokemusta.
Lähde kehittämään digitaalisia palveluita ja varmista tulevaisuuden kilpailukyky organisaatiossasi.

Kenelle Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sopii?

Koulutusohjelma soveltuu

 • Eri alojen asiantuntijoille, jotka haluavat työssään rakentaa ja kehittää digitaalisia palveluita tai parantaa olemassa olevia palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. 
 • Yksityisen, kolmannen sektorin ja julkisen puolen organisaatioissa työskenteleville sekä yrittäjille.

Osallistujalla tulee olla mahdollisuus toiminnan kehittämiseen osana omaa työtään.

Tavoitteet koulutusohjelmassa

 • Kasvattaa ohjelmaan osallistujista tuotekehityksen ammattilaisia, joilla on kyky luoda ja kehittää organisaatioille uusia digitaalisia ratkaisuja.
 • Lisätä osaamista ja näkemystä toimia erilaisissa kehittämisprojekteissa.
 • Auttaa hyödyntämään monipuolisesti sekä asiakastietoa että teknologiaymmärrystä palveluiden kehittämisessä. 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa

Hyödyt koulutusohjelmassa

 • Saat konkreettista apua ja työvälineitä digitaalisen palvelun kehittämiseen.
 • Opit tuotekehitys- ja palvelumuotoilumenetelmiä, joita voit soveltaa jatkuvan kehittämisen periaatteella organisaatiossasi
 • Viet läpi kehittämisprosessin, jossa suunnittelet ja toteutat valitsemasi kehittämistyön hyödyntäen saamiasi työkaluja ja asiakaskokemusta.

Osallistujana saat lisäksi

 • Ammattitaitosi kehittämistä tukevan koulutuskokonaisuuden.
 • Todistettavasti toimivia käytännön tason työkaluja, jotka auttavat hahmottamaan nykytilaa ja kehittämistarpeita.
 • Osaamista kehittämisprojektien johtamiseen.
 • Tukea ja ohjausta kehittämistyön toteuttamiseksi.
 • Mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia vertaisryhmässä muiden kanssa.
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon ja todistuksen
 • sekä mahdollisen stipendin.

Aikataulu

Toteutusaika: 13.10.2022 - 29.2.2024
Toteutus: Luokassa ja/tai etäyhdeydellä
Paikka: Digipolis - Kemin Teknologiakylä
Toteutus oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Lappian kanssa, jolloin koulutus on maksuton. MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Hakeutuminen on käynnissä ja päättyy 22.9.2022.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!