Inspiroiva esimiestyö, Vahvistava henkilöstötyö

Esimiehen työsuhdeasiat erityistilanteissa

Mitä sinun tulee esimiehenä tietää salassapidosta, kilpailukiellosta, osaamisen suojaamisesta ja työntekijän lojaliteettivelvollisuudesta? Mitä työntekijä voi kirjoittaa työtehtävistään ja työnantajastaan sosiaalisessa mediassa? Mitä työhaastattelussa ei pidä kysyä?
Huom. Koulutus voidaan järjestää tarvittaessa etäyhteydellä.

 

 

Esimiehen työsuhdeasiat erityistilanteissa

Esimiehen työsuhdeasiat -päivän yhteydessä käydään käytännönläheisesti läpi työsuhdeasioiden oikeudellisia erityiskysymyksiä.

Koulutus antaa esimiehille valmiuksia toimia työlainsäädännön mukaisesti operatiivisissa johtamistilanteissa ja työsopimussuhteiden erityistilanteissa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu esimiesasemassa toimiville henkilöille.

Sisältö

 Työlainsäädäntö esimiestyössä ja työsuhteen erityistilanteet

  • Työoikeuden järjestelmästä
  • Työsopimussuhde ja elinkaariajattelu
  • Työsopimussuhteiden erityistilanteita
  • Yksityisyyden suoja työelämässä
  • Sosiaalinen media ja työsuhde
  • Salassapito ja kilpailukielto
  • Aineettoman varallisuuden suojaaminen

Oppimismenetelmät

Koulutus järjestetään käytännönläheisenä koulutuksena, jossa käydään läpi työoikeuden normeja käytännön näkökulmasta esittäen samalla käytännön tapauksia.

Hyödyt ja tavoitteet

  • Saat ennakollisia valmiuksia toimia erilaisissa työsopimussuhteiden erityistilanteissa
  • Valmistaudut ennakolliseen toimintatapaan, joka on myös osa työantajayhteisön riskienhallintaa.

Esimiehen työsuhdeasiat erityistilanteissa –koulutuksen voit ottaa osaksi Syvennä esimiestaitojasi -koulutusta.


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!