Inspiroiva esimiestyö, Vahvistava henkilöstötyö

Esimies työhyvinvoinnin johtajana

Remote – osallistu etäyhteydellä! Esimies - olet avainasemassa tiimisi työhyvinvoinnin edistämisessä. Ymmärrätkö roolisi työhyvinvoinnin johtajana? Miten voit vaikuttaa tiimisi ja johdettaviesi hyvinvointiin? Onko työhyvinvoinnin johtaminen suunnitelmallista ja mitattavaa?

Esimies työhyvinvoinnin johtajana -valmennuksen sisällön keskiössä on työyhteisön ja oman tiimin työhyvinvoinnin johtaminen sekä työhyvinvoinnin mittaaminen ja kehittäminen.

Kenelle valmennus sopii

Tämä valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti esimiestehtävissä toimiville henkilöille. Voit olla tuore tai kokenut esimies tai tiimin vetäjä. Valmennus sopii myös asiantuntijoille, jotka toimivat työhyvinvoinnin vaikuttajina omissa verkostoissaan.

Sisältö

Valmistautumistehtävä

Valmistautumistehtävä: Tutustu organisaatiosi työsuojelun toimintaohjelmaan ja sen liitteisiin (ensiapuvalmius, epäasiallinen kohtelu, varhainen tukeminen, puheeksiotto, päihdeohjelma, tapaturmat, työterveyshuollon sopimus, työsuojelun organisoituminen jne.).

Oheislukemistoa esim.:

 • Harri Hietala & Keijo Kaivanto & Tapio Keikko (2010) Työsuojeluvastuuopas. Talentum: Helsinki
 • Pirkko-Liisa Vesterinen: Y-sukupolvi työelämässä (2009), Hansaprint.
 • Kesti M. (2014). Henkilöstövoimavarat tuottaviksi,  FINVA, Helsinki.
 • Marjaana Suutarinen ja Pirkko-Liisa Vesterinen (2010) Työhyvinvoinnin johtaminen. Otava: Keuruu

Ohjelma

 • Valmistautumistehtävän käsittely, työhyvinvoinnin johtamisen vuosikello
 • Työhyvinvoinnin yhteys suorituskykyyn ja työmotivaatioon
 • Esimiehen paikan ottaminen, rooli, vastuut ja velvollisuudet työhyvinvoinnin johtajana
 • Hyvät johtamiskäytännöt käytännön esimiestyöhön
 • Työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuus (johtamisen strategia, osaaminen, tilannetaju)
 • Työhyvinvoinnin johtaminen käytännössä (simulaatio-oppimista opetuspeliä hyödyntäen)
 • Muutoksen johtamisen psykologiaa

Sovellustyö

 • Työhyvinvointiprojektisuunnitelman laatiminen oman tiimin henkilöstölle

Oppimismenetelmät

Tämä valmennuspäivä on vuorovaikutteinen ja toiminnallinen. Harjoitusten ja case-esimerkkien avulla saat peilata omia taitojasi ja saat palautetta sekä ideoita taitojesi edelleen kehittämiseen. Eri organisaatioiden parhaat työhyvinvoinnin käytännöt nousevat keskustelun myötä käsittelyyn. Päivässä hyödynnetään simulaatio-oppimista opetuspelin avulla. Ohjelmaan valmistaudutaan ennakkotehtävällä (opetusvideo) ja oppeja viedään käytäntöön sovellustehtävän avulla.

 Koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

 • Osallistujat löytävät uusia ulottuvuuksia vahvistaakseen esimiehisyyttään sekä lisätäkseen omaa ja toisten hyvinvointia työssä.
 • Osallistujat saavat konkreettisia työkaluja käyttöönsä omaan päivittäiseen  työhyvinvoinnin ja muuhun johtamiseen.
 • Edellä kuvatun osaamisen seurauksena hyvinvointi lisääntyy ja jokaisen työpanos paranee.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!