Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Esimieskoulutus – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Rovaniemi

Johdonmukaista johtajuutta ja terävyyttä toimintaan!

Johtaminen on vaativaa monen asian ymmärtämistä samanaikaisesti. Pidätkö huolta johtamisen osaamisestasi ja näetkö henkilökunnan kehittämistarpeet? Entä toiminnan taloudelliset raamit?

Koulutusohjelma auttaa sinua kehittämään johtamisosaamistasi laaja-alaisesti. Samalla koulutus valmistaa sinut viralliseen tutkintoon, jonka edellyttämän osaamisen osoitat oman työsi ja organisaatiosi lähtökohdista.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ohjelma

• oman johtajuuden analysointi
• organisaation strategian nykytilan ymmärtäminen
• työyhteisön kehittämisen johtaminen
• henkilöstön ja osaamisen johtaminen
• asiakkuuksien johtaminen, asiakastyytyväisyys
• tuotanto ja palveluprosessien kehittäminen
• talouden, mittareiden ja tavoitteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen
• kaikki teemat kokeneiden kouluttajiemme vetämänä.

Kenelle johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii?

Tutkinto sopii sinulle, joka
• toimit esimiehenä julkishallinnossa tai toisen työnantajan palveluksessa
• toimit yrittäjänä tai esimiehenä yrityksessäsi
• vastaat koko yrityksen toiminnasta tai sinulla on selkeä oma vastuualue organisaatiossa
• omaat kokemusta esimiestehtävistä ja intoa kehittää omaa esimiesosaamistasi
• pystyt suorittamaan tutkinnon omissa käytännön tehtävissä.

Hyödyt johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa

• Kehität omaa toimintaasi esimiehenä ja yrityksen johtotehtävissä.
• Johdat vastuualueesi toimintaa muutostarpeiden perusteella tavoitteellisesti.
• Luot omalle vastuualueellesi puitteet hyvälle työyhteisölle ja kehität henkilöstön osaamista.
• Viet vastuualueesi kehittämistä projektimaisesti eteenpäin konkreettisin toimenpitein.
• Kehität asiakkuuksia asiakaspalautteen perusteella ja mietit lisäarvon tuottamista asiakkaalle
• aaat osaamisestasi virallisen tutkintotodistuksen.

 

Aikataulu

Toteutusaika: 25.3.2021 - 31.10.2022
Toteutuspaikka: Rovaniemi
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin Lapin koulutuskeskus REDU:n alueella koulutus on maksuton.

Hakeutumiset viimeistään 3.3.2021.
Anne Puroaho, anne.puroaho@redu.fi

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!