Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Esimieskoulutus – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ylivieska 18.11.2021

Johtaminen on monialainen tehtäväkenttä, joka on jatkuvassa kehityksessä toimintaympäristön, digitalisaation ja strategioiden muuttuessa sekä työntekijäsukupolvien vaihtuessa.

Haluatko olla osa modernia johtamisen muutosta ja varmistaa selviytymisesi tulevaisuuden haasteissa?

Kenelle johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii?

Tutkinto sopii sinulle, joka

 • toimit esimiehenä julkishallinnossa tai toisen työnantajan palveluksessa
 • toimit yrittäjänä tai esimiehenä yrityksessäsi
 • vastaat koko yrityksen toiminnasta tai sinulla on selkeä oma vastuualue organisaatiossa
 • omaat kokemusta esimiestehtävistä
 • sinulla on jo kokemusta esimiestehtävistä ja intoa sekä tarvetta kehittää omaa esimiesosaamistasi tulevaisuuden haasteista selviämiseen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ohjelma

 • oman johtajuuden analysointi
 • organisaation strategian nykytilan ymmärtäminen
 • työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 • asiakkuuksien johtaminen, asiakastyytyväisyys
 • tuotanto ja palveluprosessien kehittäminen
 • talouden, mittareiden ja tavoitteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen
 • kaikki teemat kokeneiden kouluttajiemme vetämänä.

Hyödyt ja tavoitteet

Koulutusohjelma auttaa sinua kehittämään johtamisosaamistasi laaja-alaisesti. Tutkinnon vaatiman osaamisen osoitat käytännön työtehtävissä liittyen organisaation / vastuualueesi kehittämiseen.

Koulutusohjelman aikana

 • kehität toimintaasi johtajana
 • kirkastat vastuualueesi suuntaa ja tavoitteita
 • tunnistat muutostarpeet omalla vastuualueellasi ja kehität toimintaa tavoitteiden mukaisesti
 • määrittelet ja tarkennat johtamisen rakenteita sekä järjestelmiä
 • johdat ja kehität henkilöstöä sekä rakennat motivoivaa työilmapiiriä
 • kehität taloudellista ja tuloksellista ajattelua 
 • analysoit asiakkuuksien nykytilaa ja kehittämistarpeita
 • saat osaamisestasi virallisen tutkintotodistuksen.

Aikataulu

Toteutusaika: 18.11.2021 - 30.6.2023
Toteutus: Etäyhdeydellä ja/tai luokassa
Paikka: Ylivieska
Oppisopimuskoulutus JEDU:n alueella on maksuton. MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Hakeutuminen on käynnissä ja päättyy 3.11.2021.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!