Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Esimieskoulutus – Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ylivieska

Uudistunut koulutusohjelma auttaa sinua kehittämään johtamisosaamistasi laaja-alaisesti. Samalla koulutus valmistaa sinut viralliseen amatilliseen tutkintoon, jonka edellyttämän osaamisen osoitat oman työsi ja organisaatiosi lähtökohdista.

Johtaminen ja esimiestyö on motivoivaa ja palkitsevaa, mutta siinä on myös haasteensa. Miten pitää huolta omasta ammattitaidostaan ja nähdä henkilökunnan kehittämistarpeet? Entä toiminnan taloudelliset raamit? Tiedämmekö asiakkaan toiveet ja tarpeet ja onko prosessimme hiottu riittävällä tarkkuudella?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ohjelma

• johtamiskäyttäytymisen analysointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen
• yrityksen/strategian/ oman vastuualueen nykytilan ymmärtäminen ja kehittäminen
• tavoitteellisen toiminnan kehittäminen toimintasuunnitelman avulla
• osaamisen johtaminen ja työyhteisön kehittäminen
• oman vastuualueen / yrityksen palveluprosessin kehittäminen

Kenelle johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sopii?

Tutkinto sopii sinulle, joka
• toimit esimiehenä julkishallinnossa tai toisen työnantajan palveluksessa
• toimit yrittäjänä tai esimiehenä yrityksessäsi
• vastaat koko yrityksen toiminnasta tai sinulla on selkeä oma vastuualue organisaatiossa
• sinulla on jo kokemusta esimiestehtävistä ja intoa kehittää omaa esimiesosaamistasi.

Hyödyt johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa

• Kehität omaa toimintaasi esimiehenä ja yrityksen johtotehtävissä.
• Johdat vastuualueesi toimintaa muutostarpeiden perusteella tavoitteellisesti.
• Luot omalle vastuualueellesi puitteet hyvälle työyhteisölle ja kehität henkilöstön osaamista.
• Viet vastuualueesi kehittämistä projektimaisesti eteenpäin konkreettisin toimenpitein.
• Kehität asiakkuuksia asiakaspalautteen perusteella ja mietit lisäarvon tuottamista asiakkaalle.

Aikataulu

Toteutuspaikka: Ylivieska
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin
JEDUn alueella osallistuminen on maksutonta.
MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Hakeutumiset viimeistään 13.10.2020.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!