Inspiroiva esimiestyö

Esimiestyö – Esimiehen perustehtävät

JRemote – osallistu etäyhteydellä! TOlla on lukuisia koulutuskokonaisuuksia esimiehen perustehtävistä.

Tätä koulutusta toteutetaan erilaisina versioina asiakkaan tarpeista ja osallistujien tilanteista riippuen.

Esimiestyö - Esimiehen perustehtävät

Esimiesroolia, jaettua johtajuutta, muutoksessa johtamista, palautteen antamista, motivointia, omaa jaksamista sekä vastuita ja velvollisuuksia, esimiesviestintää ja vuorovaikutustaitoja voidaan käsitellä suppeammin tai syvemmin tarpeesta riippuen.

Esimiestyö - esimiehen perustehtävät, 1–3 pv

Sisältöesimerkkejä esimiesroolin sisäistämiseksi

 • Esimiehen rajatehtävä: haasteet ja vaatimukset suhteessa omaan ryhmään, vertaisiin ja johtoon
 • Esimies perustehtävän selkiyttäjänä ja jaetun johtajuuden (vastuullisuuden) tuottajana
 • Esimiehen säiliötehtävä osana selkeää viestintää
 • Asiatuntijasta / työntekijästä esimieheksi nousemisen haasteet ja onnistumisen edellytykset
 • Muutoksessa johtamisen seireenien kutsujen välttäminen
 • Esimiesviestintä ja vuorovaikutus
 • Palautteen antaminen ja motivointi
 • Esimiehen jaksamisen työkalut

Menetelmät:

 • Toiminnalliset ryhmäharjoitukset
 • Tietoiskut ja caset
 • Workshop-työskentely

Esimiestyön koulutuksen tavoitteet

 • Selkiyttää esimiesroolia ja siihen liittyvää vastuuta
 • Antaa työkaluja johdettavien työhyvinvoinnin edistämiseen ja siitä huolehtimiseen
 • Lisätä sitoutumista ja vastuunottoa omaan sekä ryhmän / yksikön työhön
 • Kehittää kykyä johtaa erilaisia johdettavia ja toimia tuloksellisesti erilaisten ihmisten kanssa

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!