Inspiroiva esimiestyö

ETK 2 – Kokemukset käytäntöön

Paikka: Helsinki

Syvennät päivittäisiä esimiestaitojasi ja saat tukea johtamistyöhön sekä erilaisiin ja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin.

Koulutus vahvistaa luontaisia taipumuksiasi ja taitojasi esimiehenä. Opit tiedostamaan mistä luottamus ja työhyvinvointi syntyvät sekä miten niitä voidaan tukea. Koulutus antaa valmiuksia sitouttaa ja motivoida alaisia sekä tunnistaa omia vahvuuksia ja kehityskohteita.

Paikka: Helsinki

Kenelle

Koulutus on suunnattu kaikille esimies- ja johtotehtävissä toimiville sekä asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan johtamistehtäviä varten. Koulutus sopii esimerkiksi Esimiestaidot käyttöön -valmennuksen käyneille. 

Sisältö

Esimiestyön kehittäminen

 • 360-kehittymissuunnitelman toteutuminen
 • erilaiset ja haastavat tilanteet
 • ajankäyttö ja jaksaminen
 • tiimin johtaminen
 • kehitys- ja tavoitekeskustelut
 • palaveri- ja kokouskäytännöt
 • esimiestyön suunnitelmallisuus
 • tiimin työhyvinvoinnin edistäminen esimiestoiminnalla
 • valmentavan esimiehen tärkeimmät taidot

Oppimismenetelmät

 • ryhmäkeskustelut
 • vuorovaikutteiset tietoiskut
 • ryhmätyöt
 • toimenpidesuunnitelman työstäminen
 • ennakkotehtävät

Hyödyt ja tavoitteet

 • Päivität omaa johtamiskäyttäytymistäsi palautteen pohjalta
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi esimiehenä
 • Verkostoidut ja saat vertaistukea
Koulutuksen osallistumismaksu sisältää oppimateriaalit, lounaat ja taukotarjoilut lähikoulutuspäivinä.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!