Anja Hänninen | tuottavuusasiantuntija, ratinalisointiopettaja, ergonomiaopettaja ja työnohjaaja | Johtamistaidon opisto JTO

Anja Hänninen

  • Tuottavuusasiantuntija, ratinalisointiopettaja, ergonomiaopettaja ja työnohjaaja
  • Anja on tuottavuusasiantuntija, ratinalisointiopettaja, ergonomiaopettaja ja työnohjaaja. Hänen erikoisosaamistaan on työnmittaus- ja tuottavuuskoulutus, perehdyttäminen, työturvallisuus ja työhyvinvointi ja tuottavuusprojektit.

    MENU