Jukka Suvitie | kouluttaja Strategisen henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma | Johtamistaidon opisto JTO

Jukka Suvitie

  • Seniorikonsultti, strategia ja talous
  • OTK, varatuomari Jukka Suvitie toimii organisaatiokohtaisten tarpeiden tunnistamisen ja ratkaisujen kehittämisen rajapinnassa. Jukka työskentelee laaja-alaisena talouden, strategian ja prosessien kehittämisen sparraajana, haastajana ja valmentajana. Jukalla on erinomainen valmius havainnollistaa ja pelkistää oleelliset asiakaskokonaisuudet arkitodellisuuteen ja tekemisen valmiuksiksi.

    Suvitiellä on vankka perusta taloushallinnon johtamisesta sekä erityisesti talouden ja strategisen johtamisen havainnollistamisen menetelmistä (mm. erilaiset simulaatiot). Jukan työskentelytyyli on innostava, haastava ja mukaansa tempaava.

    MENU