Matti P. Leppänen | kouluttaja MTM2-valmennus, täydennyskoulutus työmenetelmien kehittämiseen | Johtamistaidon opisto JTO

Matti P. Leppänen

  • Työntutkimuksen ja -mittauksen asiantuntija
  • MENU