Teuvo Väisänen | kouluttaja | MIF

Teuvo Väisänen

  • Web-sivuja internetin alusta alkaen. Sivustojen kävijäseurannasta sekä lokianalyysit että Saas-pohjaiset järjestelmät kuten Google Analytics.
  • Teuvo Väisänen on työskennellyt Web-sivustojen parissa internetin alusta alkaen. Sivustojen suunnittelu, toteutus, käytettävyys, esteettömyys, löydettävyys ja kävijäseuranta ovat keskeinen osa Teuvon osaamista. Web-sivuston kävijäseurannasta Teuvolla on kokemus sekä lokianalyyseistä että SaaS -pohjaisista järjestelmistä kuten Google Analytics.

    MENU