Hyvä johtajuus pohjautuu vuorovaikutustaitoihin

Hyvillä esimiestaidoilla on tutkitusti suora yhteys henkilöstön työssä suoriutumiseen. Kuljetus- ja logistiikka-alalla harva esimies on kuitenkaan koulutuksessaan erikoistunut johtamiseen, siksi vuorovaikutustaitoja kehitetään yhä useammin täydennyskoulutuksessa.

Psykologi, työnohjaaja ja tietokirjailija Juha Arikoski Johtamistaidon opistosta (Management Institute of Finland MIF Oy) uskoo, että organisaatiot pystyvät kirimään merkittävää kilpailuetua kiinnittämällä esimiestaitoihin huomiota.

“Hyvällä ja linjakkaalla johtamisella on vahva yhteys organisaation tuottavuuden kehittämiseen. Täytyy kuitenkin osata johtaa oikein”, hän kuvailee.

Arikosken mukaan avain hyvään johtajuuteen löytyy onnistuneesta vuorovaikutuksesta. Hyvä esimies pystyy viestimään asioista selkeästi sekä nostamaan erilaisten ihmisten parhaat puolet esiin.

Vuorovaikutustaitoja kannattaa kehittää

Esimiehen vuorovaikutustaidot, menesty esimiehenä|Johtamistaidon opisto JTO

Erilaisten ihmisten johtaminen onkin yksi nykypäivän suurimpia haasteita. Monessa työpaikassa työntekijöitä on eri ikäryhmistä, kulttuureista ja erilaisilla koulutustaustoilla. Ihmisten erilaisuuksien hyödyntäminen on vahva pohja pärjäämiselle. Lisäksi on yksilöllisiä luonne- ja ambitioeroja. Jos esimies soveltaa kaikkiin alaisiin samoja menetelmiä, johtaa se tasapäistämiseen. Tällöin johtaminen ei kannusta huippuyksilöitä saati kehitä alisuoriutujia, eikä organisaatio pääse täyteen loistoonsa.

Opetellessa tunnistamaan muiden vahvuuksia, on esimiesten tärkein työkalu usein oma itsetuntemus.

“Useat ehkä toivovat ja jopa luulevat toimivansa Minä Oy AB:ssä, jossa ei tarvitse vuorokuunnella kenenkään kanssa. Kuitenkin jo pelkästään sen ymmärtäminen, etteivät kaikki ole kanssasi samanlaisia, tekee työskentelystä tehokkaampaa ja usein myös mieluisampaa. Ihmiset oppivat hyödyntämään toistensa erilaisuutta,“ Arikoski toteaa.

Kokemattoman johtajan tunnistaa muun muassa siitä, että liikaa yritetään tehdä yksin. Hyvä esimies delegoi tiimilleen tehtäviä niin, että johdettavat oppivat kantamaan sopivasti vastuuta – sopivasti ylitse oman tehtävänkuvan.

“Tärkeää on näyttää itse esimerkkiä. Esimiehen ei pidä tehdä kaikkea itse, vaan hajauttaa vastuuta. Tämä on jaettua johtajuutta, joka muokkaa työyhteisöstä moniosaavan ja ketterän”, Arikoski painottaa.

Täydennyskoulutus esimiesten apuna

Esimiestyö esimiestaidot käyttöön JTO

Kuljetus- ja logistiikka-ala on miesvaltainen, ja monella tekninen koulutustausta. Perinteisesti insinöörimiehet ovat suhtautuneet vuorovaikutustaitoihin kuin humpuukiin. Asetelma on Arikosken mukaan onneksi muuttunut.

“Nykyään kuulen usein teknisillä aloilla toimivien esimiesten harmittelevan, miten vähän heidän ammattikoulutuksessaan käsiteltiin ihmisten tai toimintatapojen johtamista”, Arikoski kuvailee.

Hänen mukaansa on yleistä, että logistiikka-alan esimieheksi edetään ilman, että johtamista olisi tullut päivääkään opiskeltua. Tämä ymmärretään nykyään haasteeksi, johon ketterimmät organisaatiot hakevat aktiivisesti ratkaisua.

“Täydennyskoulutus on paras tapa varmistua siitä, että esimiehillä on tarvittava osaaminen ihmisten tehokkaaseen johtamiseen”, Arikoski vinkkaa.

Kouluttamalla organisaation johto ja toimihenkilöt oikeat toimintatavat juurtuvat helpommin työyhteisöön. Tosin, jos työkulttuuriin halutaan nopeasti muutos, on tärkeää valmentaa pelkän johdon sijaan koko työyhteisöä, mielellään yhtäaikaisesti.

“Nyt tarvitaan uudenlaista ja inhimillisempää johtamiskulttuuria: vastaamisen sijaan kysymyksiä, rakenteiden sijaan suhteita ja reaktioiden sijaan reflektointia”, Arikoski summaa.

Haastattelijana ja kirjoittajana Adèle Couavoux ja haastateltavana Juha Arikoski.

Tutustu koulutuksiin:
Esimiestaidot käyttöön >>
Matkalla huippuesimieheksi – syvennä esimiestaitojasi >>

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone