Vaikuttava viestintä

Hyvät työyhteisötaidot ovat hyvinvoinnin perusta työssä

Yleisesti hyväksytyt työyhteisötaitojen sisällöt nousevat lainsäädännöstä, jossa työntekijän roolia kuvataan mm. seuraavasti: työntekijän on oltava huolellinen, noudatettava työnantajan ohjeita ja määräyksiä, huolehdittava osaltaan työturvallisuudesta, pidättäydyttävä kilpailevasta toiminnasta, huolehdittava työnantajan ammattisalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen salassapidosta ja toimittava muutenkin asemansa mukaisesti. Lisäksi työntekijä ei saa käyttäytyä muita kohtaan häiritsevästi tai epäasiallisesti.

Työyhteisötaitoihin kuuluu huolehtia työpaikan viihtyisyydestä ja resurssien järkevästä käytöstä, yhteistyö työkaverien ja esimiesten kanssa, mielipiteen ilmaisu asioiden eteenpäin viemiseksi sekä aktiivinen osallistuminen työpaikan kehittämistyöhön. Työyhteisötaidot tarkoittavat hyvää kommunikointia ja käyttäytymistä työyhteisössä sekä vaikuttamista työntekijän näkökulmasta johtamiseen ja perustehtävän tekemiseen. Työyhteisötaitoihin siis liittyy oletus vähintään kahdesta velvollisuudesta: johdettavana olemisesta ja perustehtävän tekemisestä.

Miten työntekijä voi vaikuttaa siihen, että häntä johdetaan hyvin? Työntekijän tulee tuntea työn tavoitteet ja menetelmät, hänellä tulisi olla pyrkimys tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, ottaa vastuu tekemisistään, pyrkiä olemaan hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa, noudattaa työaikoja, olla yhteistyökykyinen ryhmässä toimija, uskaltaa tuoda mielipiteensä julki sekä hyvässä että pahassa, antaa ja vastaanottaa palautetta, osata kuunnella eriäviäkin mielipiteitä, noudattaa pelisääntöjä, pyytää tarvittaessa apua, olla kiinnostunut myös muiden töistä, ymmärtää erehdyksiä, pitää esimies ajan tasalla ja auttaa johtamisessa sekä osata kuunnella esimiestä asiallisesti, olla joustava ja pitää myös itsensä ajan tasalla ja kehittää itseään.

Hyvät työyhteisötaidot omaava työntekijä osoittaa vastuullisuutta ja rakentavuutta suhteessa esimieheen, työkavereihin ja työhön. Työntekijä ei voi ajatella, että ”olen täällä vain töissä” tai ”olen se mikä olen, kestäkää minua” ja ”minulle riittää omien tehtävien hoitaminen, muulla ei ole väliä”. Työyhteisötaitoja kannattaa jokaisen kehittää yhä paremmiksi, koska ne ovat hyvinvoinnin perusta työssä.

Pirkko-Liisa Vesterinen

Dosentti, esimiesten henkilökohtainen sparraaja
Pysy ajantasalla
Tilaa maksuton uutiskirje

Tilaamalla Management Institute of Finland MIF Oy:n uutiskirjeen kuulet mm. ajankohtaisista koulutuksista ensimmäisten joukossa, saat tietoa maksuttomista seminaareista ja mielenkiintoisia blogikirjoituksia. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi 1–2 kertaa kuussa – sen tilaus on maksutonta, ja voit perua sen koska tahansa kirjeen lopussa olevasta linkistä.

Tilaa uutiskirje