Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Johtajakoulutusohjelma Uusimaa III Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2020 – 2021 syksy

Paikka: Helsinki

Tule kehittämään ammattitaitoasi ja pätevöitymään johtajana. Paranna suunnittelu-, organisointi- ja johtamisosaamistasi.

Paikka: Helsinki

Kenelle

Koulutusohjelma sopii eri alojen johtajille ja esimiestehtä­vissä työskenteleville sekä näihin tehtäviin siirtyville tai aiko­ville asiantuntijoille.

Sisältö

Keskitymme koulutuksessa strategiseen johtamiseen. Tarjoamme käyttöön toiminnan suunnittelun, analysoinnin ja johtamisen työvälineitä. Syvennymme organisaation kehittämistarpeisiin ja osallistuja toteuttaa ohjelman aikana organisaatiotaan hyödyttäviä kehittämisprojekteja. Yksilöllisen sparrauksen avulla edistetään suunnitelmallista johtamisen kehittämistä.

12 koulutuspäivää jaksottuen 1 krt/kk aikavälille 10.9.2020 - 7.9.2021.

Hyödynnämme monipuolisia menetelmiä osana vuorovai­kutteista oppimista.

 • Rodeo-taloussimulaattori
 • 360-arviointityökalu
 • pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
 • ennakkotehtävät
 • analyysit
 • sähköinen oppimisympäristö Moodle.

Hyödyt

Osallistujana saat

 • palautteen johtamistyöstäsi
 • koulutusta talouden tunnuslukuihin ja kannattavuuden kehittämiseen
 • lisää työvälineitä ja menetelmiä henkilöstöjohtamiseen, lean-menetelmin jatkuvan parantamisen mallin mukaiseen prosessien kehittämiseen
 • keinoja asiakkuus- ja markkinointiosaamisen kehittämiseen, palvelumuotoiluun
 • henkilökohtaista sparrausta johtajana kehittymiseen
 • Opetushallituksen virallisen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia johtamisen ammattilaisten kanssa.

Aikataulu

Toteutusaika: 10.9.2020 - 7.9.2021
Paikka: Helsinki
Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijamaksu määräytyy kunkin alueen koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan.
MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!