Vakuuttavat työelämän tutkinnot

Johtajakoulutusohjelma Uusimaa syksy 2021-2022, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tule kehittämään ammattitaitoasi ja pätevöitymään johtajana. Paranna suunnittelu-, organisointi- ja johtamisosaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutusohjelma sopii eri alojen johtajille ja esimiestehtä­vissä työskenteleville sekä näihin tehtäviin siirtyville tai aiko­ville asiantuntijoille.

Sisältö

Keskitymme koulutuksessa strategiseen johtamiseen. Tarjoamme käyttöön toiminnan suunnittelun, analysoinnin ja johtamisen työvälineitä. Syvennymme organisaation kehittämistarpeisiin ja osallistuja toteuttaa ohjelman aikana organisaatiotaan hyödyttäviä kehittämisprojekteja. Yksilöllisen sparrauksen avulla edistetään suunnitelmallista johtamisen kehittämistä.

10 koulutuspäivää jaksottuen 1 krt/kk aikavälille 25.10.2021 – 30.10.2022

Hyödynnämme monipuolisia menetelmiä osana vuorovai­kutteista oppimista.

  • Rodeo-taloussimulaattori
  • 360-arviointityökalu
  • pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
  • ennakkotehtävät
  • analyysit
  • sähköinen oppimisympäristö Moodle.

Aikataulu

Toteutusaika: 25.10.2021 – 30.10.2022
Paikka: Teams / Helsinki
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijamaksu määräytyy kunkin alueen koulutuksen järjestäjän käytännön mukaan.
MIF auttaa oppisopimusten haussa.

Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!