asiakaskohtaiset, Inspiroiva esimiestyö, Tuloksellinen johtaminen

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Valmennus auttaa tehostamaan johtoryhmän toimintaa ja kirkastaa toiminnan fokusta, edistää tuloksellista yhteistyötä ja auttaa määrittämään yhteiset kehittämiskohteet.  

Esitiedot

Lähestymistapa perustuu ilmiöpohjaiseen oppimiskäsitykseen, jossa asiantuntijan tuoman tiedon ja rakenteiden varassa ryhmä itse luo omaa oppimistaan annetun haasteen ja ilmiön äärellä.

Oppimiseen kuuluu erilaisia vuorovaikutteisia ryhmä- ja tilanneharjoituksia sekä erikseen sovittavia analyysejä tai kartoituksia.

Kohderyhmä

Johtoryhmille kaiken kokoisissa organisaatioissa

Sisältö

Johtoryhmän jäsenten aika on tyypillisesti kaikkein kalleinta organisaatiossa.
Siksi johtoryhmätyöskentelyn tehokkuus ja toimivuus on organisaation menestyksen kannalta tärkeää.

Johtoryhmien kehittämishaasteet vaihtelevat. Tyypillisesti nopein toiminnan parantuminen mahdollistuu keskinäisen vuorovaikutuksen kehittämisen kautta. 

Sisältöteemoja, esimerkiksi 1-3 työpajaa á 3h:

  1. Johtoryhmän perustehtävä ja fokus - Johtoryhmän strateginen perustehtävä ja strategian toimeenpano
  1. Johtoryhmän vuorovaikutus ja organisaation menestys - Erilaisten vuorovaikutustyylien ja motivaatiorakenteiden ymmärtäminen. Meidän johtoryhmämme rakenne ja yhteistoiminnan riskit. Vuorovaikutusmallit osana päätöksentekoa 
  1. Johtoryhmän ajankäyttö ja kokouskäytännöt - Kokousfokukset eri tarkoituksiin. Oma ja yhteinen ajanhallinta ja ajan arvotus.

Tavoite

Johtoryhmien päätöksentekoprosessin ja päätösten laatu parantuu.
Johtoryhmien kokousten fokus ja ajankäyttö kehittyvät.
Keskinäinen luottamus, yhteistyö sekä tuloksellinen vuorovaikutus vahvistuu.

 


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!