Tuloksellinen johtaminen

Johtoryhmien kehittämispalvelut

Kyky uudistua on yksi tärkeimmistä hyvin johdetun organisaation ominaisuuksista. Uudistuminen voi tapahtua ainoastaan toimivan johdon toimesta.

Tarjoamme useita asiantuntijapalveluita, jotka auttavat johtoa siirtämään strategian tehokkaiksi operatiivisiksi toimenpiteiksi. Toteutamme valmennuksia erilaisina versioina asiakkaan tarpeiden ja osallistujien tilanteista riippuen.

Johtoryhmien kehittämispalvelut

Johtamistaidon opiston johtoryhmien kehittämisen filosofia:

Kehittämisemme perustuu tuoreeseen tutkimustietoon, käytännönläheisiin menetelmiin ja pitkäaikaiseen kokemukseen suomalaisten organisaatioiden johtamisesta.

Monipuolisten diagnoosimenetelmiemme avulla määrittelemme johtoryhmän kehittämistarpeen nopeasti ja yksilöidysti kullekin johtoryhmälle. Esimerkiksi JORYn toimivuusarvio, johtoryhmän yhteistyö- ja johtamiskäyttäytymisen arvioinnit (360-arvoinnit), MBTI – pohjainen Luontaisten taipumusten analyysi sekä johtoryhmävalmentajan palavereiden havainnointi auttavat määrittämään oikean kehittämistarpeen.

Tätä koulutusta toteutamme erilaisina versioina asiakkaan tarpeista ja osallistujien tilanteista riippuen.

Alkudiagnoosin jälkeen laadimme yhteistyössä asiakkaan kanssa parhaan johtoryhmän kehittämisratkaisun.

Arvioimme johtoryhmänne iskukykyä

 • Vievätkö operatiiviset asiat tilaa strategisilta haasteilta?
 • Osaatteko hyödyntää johtoryhmänne jäsenten erilaisuutta?
 • Missä kehitysvaiheessa johtoryhmänne on?

Luomme yhtenäistä toimintakulttuuria ja -mallia

 • Keskusteletteko heikoista signaaleista, riskeistä ja mahdollisuuksista?
 • Uppoutuvatko johtoryhmän jäsenet lähinnä omiin vastuualueisiinsa?
 • Miten päätöksenne viestitään, ymmärretään ja viedään arjen käytännöksi?

Kehittämisen kulmakivet

Kehitämme johtoryhmän suorituskykyä tiedon, taidon, tunteen ja asenteen tasolla.

Saumaton yhteistyö ja luottamus asiakkaidemme kanssa

 • Kun pyritte vitaaliseen ja luovaan johtoryhmään, joka uudistuu ja uudistaa
 • Kun haluatte näyttää esimerkkiä ja saavuttaa erinomaisia tuloksia
 • Kun tavoitteenne on suorituskyvyn parantaminen toiminnan kaikilla tasoilla

Osaamme palvella eri kokoisia ja eri vaiheessa olevia organisaatioita

 • Asiantuntijoillamme on laaja ja syvällinen kokemus eri toimialoista ja aihealueista
 • Meillä on näyttöä myös kriisiytyneiden organisaatioiden kehittämisestä
 • Osaamisemme ulottuu johtamisen kehittämiseen toiminnan joka tasolle

Johtamistaidon opiston JorySparraus tarjoaa

 • Lisää yhteistyötaitoja johtoryhmälle ja sen jäsenille
 • Yhtenäisempää tapaa toimia strategisesti ja operatiivisesti
 • Parempia valmiuksia työskennellä koko organisaation eteen
 • Yhtenäistä johtamiskulttuuria yrityksen joka tasolle alkaen johtoryhmästä

Kehittämisprosessit ovat sekoitus kovaa ja pehmeää

Johdon tehtävä on rakentaa, ylläpitää ja uudistaa. Epävarma ja ailahteleva maailmantalous asettavat johdolle aiempaa korkeampia vaatimuksia. Johto joutuu tekemään vaikeita päätöksiä turbulenssissa. Ellei johtoryhmä toimi, tulee haasteiden voittamisesta vaikeaa.

Erilaisuutta hyödyntävä johtoryhmän dynamiikka ja keskinäinen vuorovaikutus luovat pohjan johtoryhmätyöskentelylle. Tehokas ihmisten johtaminen ei kuitenkaan yksin riitä. Talouden tunnuslukujen toteutumiseen vaaditaan oikea strategia ja sen tehokas käytäntöön siirtäminen.

Johtamistaidon opisto auttaa niin kovissa kuin pehmeissäkin haasteissa.


Haluatko kysyä lisää tai tilata vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä!