Joukossa innostus tiivistyy

Työn mielekkyys syntyy usein siitä, että kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, jota arvostetaan. Usein vielä enemmän siihen vaikuttavat työkaverit ja yleinen ilmapiiri. Joskus kuulee puhuttavan, että kurjaakin työtä jaksaa tehdä, kun on mahtavat työkaverit. Ryhmädynamiikka ja ryhmän sisäinen synergia ovat ensisijaisen tärkeitä asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ne vaikuttavat sekä työssä viihtymiseen että työn tuloksiin merkittävästi, jolloin saadaan aikaan enemmän ja parempaa laatua.

Professori Leif Åberg Helsingin ylipiston sosiaalitieteiden laitokselta luennoi ryhmän välisestä synergiasta Viestintäpäällikön koulutusohjelmassa syyskuussa. Hänen mukaansa synergisessä vaiheessa oleva ryhmä, ”riemujoukko”, saa aikaan mahtavaa jälkeä ja uusia, luovia ratkaisuja, minkä lisäksi jäsenet nauttivat työnsä jäljestä. Synergia ilmenee muun muassa suurena innostuksena, korkeana sitoutumis- ja motivaatioasteena, kokeilunhaluna, ryhmäylpeytenä sekä työn ja huvin sekoittumisena. Ryhmä on enemmän kuin osiensa summa.

Åberg korostaa, että ryhmässä synergiaa virittää esimerkiksi yhteinen haaste, hanke tai vaikka uusi mukaansatempaava ryhmän jäsen. Synergiaa lisää myös esimies, joka antaa tilaa uusille ideoille. Synergiaa voi hävittää puolestaan haasteen muuttuminen arkiseksi, ryhmän yhteisen hankkeen päättyminen tai ryhmän kantavan hahmon lähteminen työyhteisöstä.

Yyteet ovat aina raskas prosessi. Jotta uusi ryhmä saadaan toimimaan yhdessä, vaatii se paljon toisiin tutustumista ja uusien yhteisten toimintatapojen muokkausta. Viestintä ryhmän sisällä täytyy olla vuorovaikutuksellista. Jokaisella ryhmän jäsenellä on kuitenkin vastuu omasta panoksestaan. Miksei jokainen voisi halutessaan muuttua ryhmän uudeksi mukaansa tempaavaksi jäseneksi, jonka innostus tarttuu myös työkavereihin?

Vietämme elämästämme valtavan osuuden töissä, miksei samalla tehtäisi työpaikoistamme juuri sellaisia, joissa viihdymme: iloisia, kokeilunhaluisia ja kannustavia paikkoja.

Katja Anttila
Communications Manager, Finnfacts

Kirjoittaja opiskeli MIFin Viestintäpäällikön koulutusohjelmassa. Hänen(kin) työpaikallaan käytiin läpi yt:t viime talvena.

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email