Kaikkea ei ehdi eikä tarvitse tehdä

Henkilöstötyötä oman toimensa ohella tekevät joutuvat kovaan ristipaineeseen

Tuleeko kaikki ns. henkilöstötyö tehdyksi? Mitä pitäisi ja voisiko jotain tehdä toisin?

Oman toimen ohella henkilöstötyötä tekevä on monien vaatimusten ristipaineessa ja monien odotusten kohteena.

Tällöin on tärkeää, että kykenee oivaltamaan strategisesti tärkeitä asioita ja kohdistamaan voimavaransa ja huomionsa menestymisen kannalta merkityksellisiin asioihin. Niihin, joiden tukeminen on hyvää henkilöstötyötä.

Mistä tiedät, että käytät resurssisi oikein?

Arjen kiireessä kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään: Missä mennään? Miten tähän on tultu? Miten pärjätä jatkossa?

Yksi strategisesti merkittävä näkökulma tehtävien priorisoinnissa on pohtia, millaisia henkilöriskejä organisaation toimintaan liittyy. Henkilöriski toteutuu aina, kun jätämme hyödyntämättä henkilössä olevia mahdollisuuksia tai henkilöstä aiheutuu organisaatiolle vahinkoa. Riskit ilmenevät epäsuorasti mutta niiden konkretisointi on kuitenkin mahdollista ja kannattavaa. Henkilöriskien hallinta vaatii systemaattista arviointia, koska riskejä on vaikea tunnistaa eivätkä ne välttämättä johdu henkilöstöstä sinänsä. Toteutuessaan henkilöriskit kuitenkin aiheuttavat huomattavia kustannuksia, jotka näkyvät työn laadussa ja tehottomuutena.

Millaisia asioita kannattaa tarkastella? Strategisesti merkittävät asiat organisaation kannattavuutta ajatellen liittyvät osaamiseen, johtamiseen, työsuhdeasioiden hallintaan ja työterveysjohtamiseen.

Osaamisen näkökulma: Ihmiset haluavat oppia ja kasvaa!

Erottaako osaamisemme meidät edukseen kilpailijoista? Saavatko kaikki mahdollisuuden käyttää osaamistaan? Millaisia muita rakenteita tarvitsemme vaalimaan kilpailukykyä?

Jokaisella meistä on käsitys omasta potentiaalistamme, mitä ehkä voisimme osata, jos saisimme mahdollisuuden. Tämä on yksi vahvimmista motivaatiota synnyttävistä tekijöistä. Tutkimukset vahvistavat, että kilpailukykyisimmät toimijat panostavat henkilöstönsä sitoutumiseen. Sitoutunut työskentelee lujemmin ja tuottavammin ja mikä tärkeintä tuntee menestyvänsä.

Organisaation edun mukaista on toimia niin, että yhä useampi on nykyistä osaavampi ja ennen kaikkea halukas kehittymään ammatissaan. Tueksi tarvitaan johdonmukaista työtä oppia yhdessä erilaisin keinoin jokapäiväisessä arjessa. Tällaisten rakenteiden luominen on henkilöstötyötä.

Onko teillä tulos- ja kehityskeskustelujen tuloksena tilanne, jossa ihmiset käyttävät kaikkia kykyjään ja sitoutuvat omalla vastuualueellaan lujasti edistämään yhteisten tavoitteiden saavuttamista?

Osaatteko löytää muitakin keinoja, joilla saada aikaan aitoa sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen? Priorisoimalla juuri teille tärkeisiin osaamisen kehittämismuotoihin lisäätte kannattavuuttanne. Kerrotteko organisaationne olemassaolon tavoitteista niin, että jokainen voi hahmottaa tekevänsä merkityksellistä työtä, johon haluaa sitoutua? Tavoitatte käsien ja ajatusten lisäksi sydämet.

Miten johdattelet organisaatiosi jäsenet makrotaitojensa äärelle, jolloin he osaavat yhdistellä tietojaan ja taitojaan, niin että he ovat osaavia, luovia, innovatiivisia ja motivoituneita? Millaisia henkilöstöammattilaisen ratkaisuja ehdottaisit? Millä perustein priorisoit, mitä tehdä?

Kaikkea ei tarvitse osata itse. Ota mahdollistajan rooli ja mieti, tarvitsetko verkoston ympärillesi tukemaan? Seuraava kysymys on: Miten haluat johtaa näitä verkostosi osaajia ja kumppaneita?

 

Kirjoittaja: Karin Honkavaara, KTM, henkilöstönkehittäjä, Coach, Työnohjaaja STOry

Honkavaaralla on usean vuoden kokemus kansainvälisistä tietotekniikan alan pörssiyhtiöistä, viime vuosina myös hoiva-alan kehittämiskokemusta. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus esimiestyöstä ja vuosia myös kansainvälisestä johtoryhmätyöskentelystä. Karin on vahvasti suuntautunut liiketoimintaan sekä muutos- ja kehittämistyöhön. Hänen erityisosaamiseensa kuuluu kasvun johtaminen, yrityskaupat ja integrointi, globaali toiminta, prosessit ja laatuajattelu, toiminnan sopeuttaminen, esimiesten ja johtajien taitojen kehittäminen sekä suorituksen johtaminen.

Halutessasi voit kommentoida karin.honkavaara@fokus.fi.
”Henkilöriski toteutuu aina, kun jätämme hyödyntämättä henkilössä olevia mahdollisuuksia tai henkilöstä aiheutuu organisaatiolle vahinkoa.”

Karin kouluttaa myös näissä Johtamistaidon opiston koulutuksissa

 

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email