360-arviointi on laadukas kehittämistyökalu, jonka avulla tuetaan henkilön kehittymisen lisäksi henkilökohtaista kasvua johtamis-, yhteistyö- sekä  vuorovaikutustilanteissa sekä edesautetaan johtajuuden ja esimiestyön kehittämistä.

Tätä koulutusta toteutamme erilaisina versioina asiakkaan tarpeista ja osallistujien tilanteista riippuen.

Käytäntö ja hyödyt

Arviointimenettelyssä esitetään noin 70 väittämää, esimerkiksi: Hän on oikeudenmukainen. Arvioitsijat ottavat kantaa asteikolla 1–6, miten hyvin he kokevat väittämän kuvaavan arvioitavaa. Väittämät latautuvat johtamisen tai yhteistyökäyttäytymisen perusulottuvuuksille eli faktorille, joista muodostuu visuaalinenkin johtamis- tai yhteistyökäyttäytymisenprofiili. Arvioinnin lopussa on tärkeä sanallisen palautteen osuus.

Arvioinnin kohde arvioi myös itsensä. Itsearvion vertaaminen muilta saatuun palautteeseen osoittaa, miten realistinen arvioitavan näkemys on yhteistyökäyttäytymisestään tai johtamisestaan. Tyypillisesti esimiehet aliarvioivat asioiden johtamista ja yliarvioivat ihmistenjohtamistaitoja.

Johtamis- ja yhteistyökäyttäytymisen arviot kuuluvat Johtamistaidon opiston perusarviointityökaluihin johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisessä. Arvioinnin toteuttaminen kehittämisprosessin alussa, aikana ja lopussa sekä sen uusiminen määräajoin todentaa yksilön, ryhmän ja organisaation kehittymisen. Ainutlaatuisen tehokas ja käyttäjäystävällinen purkumenettelymme takaa jokaiselle sekä yksilöllisen että organisaation strategisiin tavoitteisiin linkitettävän kehittymissuunnitelman.

Mitä perusteellisempi purkusessio, sitä varmemmin arvioitava kykenee sisäistämään palautteen arvokkaan, syvällisen ja toisinaan itselle osin yllätyksellisen informaation turvallisesti.

360-arviointi sopii

 • kaiken kokoisten organisaatioiden – yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorille
 • työuran kehityksen ja esim. kehityskeskustelun tueksi, etenkin tehtävien ja toimintaympäristön muutostilanteissa
 • perinteisten henkilöstö- ja ilmapiirikyselyiden rinnalle, kun halutaan tutkia henkilöiden valmiuksien tasoa perusteellisemmin.

360-arviointi nostaa johtajuuden ja yhteistyökäyttäytymisen kehittämisen uudelle tasolle, sillä se

 • mittaa johdon, esimiesten ja henkilön onnistumista
 • tunnistaa todelliset kehittämiskohteet ja osoittaa kehittämisen suunnan
 • mahdollistaa henkilön ja organisaation kehittymisen
 • auttaa kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa
 • haastaa vastaajan pohtimaan omaa työyhteisörooliaan
 • osallistaa vastaajat palautteen antoon ja kehittämiseen.

Johtamisarvioinnin tausta

Vuodesta 1984 lähtien Johtamistaidon opisto on tutkinut esimiesten johtamisprofiileja omalla 360-arviointimenettelyllään. Aineistoa on kertynyt tähän mennessä likimain 65 000, mikä on globaalistikin merkittävä määrä.

Johtamiskäyttäytymisen palaute kerätään sähköisesti arvioitavan omalta esimieheltä, yhteistyökumppaneilta, kollegoilta, mutta etenkin heidän alaisiltaan eli johdettavilta. Alaispainotteinen arvio kuvaa johtamisen onnistumista, kollegapainotteinen lähinnä yhteistyön sujumista. Asiantuntijoita varten MIFillä on yhteistyökäyttäytymisen arviointimenettely, joka on ulottuvuuksiltaan yhteensopiva johtamisarvioinnin kanssa.

Johtamistaidon opiston 360-arvioinnit uudistuvat

360-johtajuus- ja yhteistyökäyttäytymisen arviointimenettely uudistuvat 30-vuotiaan taipaleensa kunniaksi. Johtamistaidon opisto uudistaa 360-johtajuus- ja yhteistyökäyttäytymisen yhteistyökumppaninsa Feelback Oy:n kanssa. Arviointimenettelyn väittämiä on kehitetty, niihin on liitetty tarkentavia kysymyksiä ja raportissa on uutena perusulottuvuutena eli faktorina viestintä.

Johtamistaidon opisto mittasi presidenttiehdokkaiden johtamistaidot

1990-luvulta lähtien Johtamistaidon opisto on analysoinut eri vaalien yhteydessä ehdokkaiden johtamisprofiileja. Viime presidentinvaalien alla MIF toteutti yhdessä Talouselämän kanssa Paavo Lipposen, Sauli Niinistön, Timo Soinin ja Paavo Väyrysen johtamisarvioinnin. Lue 13.1. ilmestyneestä Talouselämän artikkelista “Huippujohtaja presidentiksi” (.pdf), miten ehdokkaat pärjäsivät: kenellä on paras johtamisprofiili, kuka on kehittynyt eniten verrattuna aiempiin arvioihin ja kuka aliarvioi johtamistaitojaan?

360-arviointien esite

Lataa malliraportit:

360-johtamiskäyttäytyminen, malliraportti

360-yhteistyokäyttäytyminen, malliraportti

 

Kiinnostuitko? Tilaa 360-arviointi organisaatiollesi

 • Ryhmäarviointi ja 0,5-2 päivän purkusessio (max. 16 hlö)
 • Sisältää jokaisen osallistujan yksilöarvioinnin ja ryhmäpalautteen
 • MIFin 360-arviointi on saatavana useilla eri kielillä ja se sisältyy useisiin MIFin esimiesvalmennuksiin

 

Koulutus räätälöidään asiakaskohtaisesti. Kysy lisää jätä yhteydenottopyyntö
tai pyydä tarjous  jätä tarjouspyyntö

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone