360-arviointi on laadukas kehittämistyökalu, jonka avulla tuetaan henkilön kehittymisen lisäksi henkilökohtaista kasvua johtamis-, yhteistyö- sekä  vuorovaikutustilanteissa sekä edesautetaan johtajuuden ja esimiestyön kehittämistä.

Tätä koulutusta toteutetaan erilaisina versioina asiakkaan tarpeiden ja osallistujien tilanteista riippuen.

360-arviointi sopii

 • kaiken kokoisten organisaatioiden – yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kehittämistyökaluksi
 • työuran kehityksen ja esim. kehityskeskustelun tueksi, etenkin tehtävien ja toimintaympäristön muutostilanteissa
 • perinteisten henkilöstö- ja ilmapiirikyselyiden rinnalle, kun halutaan tutkia henkilöiden valmiuksien tasoa perusteellisemmin.

360-arviointi nostaa johtajuuden ja yhteistyökäyttäytymisen kehittämisen uudelle tasolle, se

 • mittaa johdon, esimiesten ja henkilön onnistumista
 • tunnistaa todelliset kehittämiskohteet ja osoittaa kehittämisen suunnan
 • mahdollistaa henkilön ja organisaation kehittymisen
 • auttaa kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa
 • haastaa vastaajan pohtimaan omaa työyhteisörooliaan
 • osallistaa vastaajat palautteen antoon ja kehittämiseen.

Tavoitteet

 • Oma johtamis- / yhteistyökäyttäytyminen ja itsensä johtaminen
 • Tunnistaa vahvuudet ja kehittymistarpeet esimiehenä / asiantuntijana
 • 360-palautteen työstäminen henkilökohtaiseksi kehittymissuunnitelmaksi
 • Henkilökohtaisten käytännön itsensä ja muiden johtamisen työkalujen hyödyntäminen

Ohjelmasisältö

 • 360º -arvioinnin tarkoitus ja tutkimustausta (johtajuuden kehittyminen Suomessa 1984-2015)
 • Ryhmätuloksen analysointi ja tulkitseminen
 • 360º – henkilökohtaisen palautteen työstäminen
 • Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen
 • Pienryhmäkonsultaatio kehittymissuunnitelmien omakohtaistamiseksi
 • Suurryhmäkonsultaatio yksittäisten kehittymiskohteiden konkretisoimiseksi

Menetelmät

 • Tietoiskut
 • Case-tehtävät
 • Workshop –työskentely pienryhmissä
 • 360-analyysin purku yksilö- pien- ja suurryhmätyöstöinä sekä kehittymissuunnitelman vaiheittainen laatiminen ja jalostaminen

Kehittymissuunnitelma hyvään johtajuuteen

Arviointimenettelyssä esitetään noin 70 väittämää, esimerkiksi: Hän on oikeudenmukainen. Arvioitsijat ottavat kantaa asteikolla 1–6, miten hyvin he kokevat väittämän kuvaavan arvioitavaa.

Arvioinnin kohde arvioi myös itsensä. Itsearvion vertaaminen muilta saatuun palautteeseen osoittaa, miten realistinen arvioitavan näkemys on yhteistyökäyttäytymisestään tai johtamisestaan. Myös verrattuna muihin samassa asemassa oleviin johtajiin.

Kartoituksen tulokset koostetaan valmennustilaisuuksissa kunkin henkilön kehittymissuunnitelmiksi.

Koulutus räätälöidään asiakaskohtaisesti.

kysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email