Uusinta-arviointi suoritetaan noin 1-2 vuoden kuluttua ensimmäisen arvioinnin tekemisestä samanlaisena 360 arviointiprosessina kuin ensimmäisellä arviointikerralla.

 

Seurantatyökalu esimiehenä ja johtajana kehittymiseen

  • Palautepäivän tavoitteena on tarkastella 360-arvioinneissa vuoden aikana tapahtuneita muutoksia ja ohjata uusinta-arvion tuloksen perusteella osallistujien ja osaston/toimialan kehittymistä haluttuun suuntaan
  • Uusinta-arvioinnin pohjalta tarkastellaan mitä muutoksia profiileissa on tapahtunut ja mistä muutokset voivat johtua
  • Uusinta-arvioinnin tulokset analysoidaan ja laaditaan tarkennetut kehittymissuunnitelmat

Ennakkotehtävä seurantapäivälle

Palauta mieleesi saamasi johtamiskäyttäytymisen 360- arvioinnin tulokset ja niiden perusteella määritellyt henkilökohtaiset kehittymistavoitteesi. Arvioi omaa kehittymistäsi:
missä olen kehittynyt, miksi olen kehittynyt, mitä konkreettisia toimenpiteitä olen vuoden aikana tehnyt
kehittyäkseni, millaisia vaikeuksia kohtasin kehittymistavoitteisiin pyrkiessäni, mitä olisin voinut tehdä toisin

Päivän ohjelmaehdotus

klo 8.00 Päivän avaus ja tavoitteet.
360º-uusinta-arviointituloksen tarkastelu
klo 9.30 Arvioinnin vertailu edelliseen arviointiin
Ryhmäkonsultaatio
klo 11.30 Arvioinnin purku (henkilökohtainen palaute), ryhmäkonsultaatio
Kehittymissuunnitelmien päivitys, seuranta ja jatkoaskeleet
klo 16.00 Päivän loppukeskustelu ja päätös

 

Kysy koulutusneuvojalta tarjousta tai lisätietoja

 

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone