Uusinta-arviointi suoritetaan noin 1-2 vuoden kuluttua ensimmäisen arvioinnin tekemisestä samanlaisena 360° arviointiprosessina kuin ensimmäisellä arviointikerralla.

Tätä koulutusta toteutetaan erilaisina versioina asiakkaan tarpeista ja osallistujien tilanteista riippuen. Eri yritysten osallistujille avoimen toteutuksen sisällöt alla.

360-asteen arvioinnin timantti | johtamiskäyttäytyminen | Johtamistaidon opisto JTO

Seurantatyökalu esimiehenä ja johtajana kehittymiseen

  • Palautepäivän tavoitteena on tarkastella 360°-arvioinneissa vuoden aikana tapahtuneita muutoksia ja ohjata uusinta-arvion tuloksen perusteella osallistujien ja osaston/yksikön kehittymistä haluttuun suuntaan
  • Uusinta-arvioinnin pohjalta tarkastellaan mitä muutoksia profiileissa on tapahtunut ja mistä muutokset voivat johtua
  • Uusinta-arvioinnin tulokset analysoidaan ja laaditaan tarkennetut kehittymissuunnitelmat

Ennakkotehtävä seurantapäivälle

Palauta mieleesi saamasi johtamiskäyttäytymisen 360°-arvioinnin tulokset ja niiden perusteella määritellyt henkilökohtaiset kehittymistavoitteesi. Arvioi omaa kehittymistäsi:
missä olen kehittynyt, miksi olen kehittynyt, mitä konkreettisia toimenpiteitä olen vuoden aikana tehnyt
kehittyäkseni, millaisia vaikeuksia kohtasin kehittymistavoitteisiin pyrkiessäni, mitä olisin voinut tehdä toisin

Avoimen 360°-palautepäivän sisältö (13.6.2018)

klo 8.00 Päivän avaus ja tavoitteet.
360°-uusinta-arviointituloksen tarkastelu
klo 9.30 Arvioinnin vertailu edelliseen arviointiin
Ryhmäkonsultaatio
klo 11.30 Arvioinnin purku (henkilökohtainen palaute), ryhmäkonsultaatio
Kehittymissuunnitelmien päivitys, seuranta ja jatkoaskeleet
klo 16.00 Päivän loppukeskustelu ja päätös

 

Aika ja paikka

Eri organisaatioista tulevien osallistujien yhteinen 360-palautepäivä

13.6.2018 | Helsinki | 790 € + alv/osallistuja

kysy_lisaa

 

Asiakkaan tarpeisiin räätälöity 360-palautepäivä

Räätälöimme koulutuksia myös asiakaskohtaisesti. Ne toteutetaan useimmiten asiakkaan omissa tiloissa, asiakkaalle sopivimpana ajankohtana.

kysy_lisaa

Pyydä tarjous »

 

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email