Valmennuksessa harjoitellaan opetustilanteita vaihe vaiheelta: valmistelusta toteutukseen ja palautteen keruuseen.

Valmennus on kombinaatio aikuispedagogiikkaa, fasilitointia ja esiintymistä.

Asiantuntija kouluttajana | Johtamistaidon opisto JTO

Kenelle

Henkilöt, jotka toteuttavat oman päätoimen ohella erilaisia koulutustilaisuuksia.

Sisällöt

Aikuisten oppiminen

 • aikuisoppimisen periaatteet
 • oppimisperiaatteiden hyödyntäminen opetustilanteiden suunnittelussa

Koulutussisällön suunnittelu

 • päätavoitteiden määritteleminen
 • tilaisuuden rakenne
 • esitysten rakentaminen

Koulutustilaisuuteen valmistautuminen

 • kuulijakunnan tarpeiden ja odotusten ennakointi
 • sopivien menetelmien valinta

Koulutustilaisuuden toteutus

 • itseluottamuksen ja innostuksen ilmaiseminen
 • ajankäytön hallinta
 • hyvän ilmapiirin luominen
 • motivaation ylläpitäminen eri työkaluja ja tekniikoita hyväksi käyttäen
 • ryhmädynamiikan ymmärtäminen
 • vaativien tilanteiden ja henkilöiden käsittely

Oppimisen arviointi

 • eri menetelmien ja tehtävien käyttö oppimisen varmistamiseksi
 • oman suorituksen ja saadun palautteen arviointi

Tavoitteet

 • Kehittää opetustyössä tarvittavia käytännön taitoja, tekniikoita ja työkaluja.
 • Saada vankka tietopohja aikuisten oppimisesta ja oppia käyttämään hyödyksi aikuisten kokemuspohjaa oppimistilanteissa.
 • Oppia visualisoimaan ja jäsentämään oma aineisto selkeiksi kokonaisuuksiksi.
Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email