Coachingin tavoitteet ja sisältö nousevat sekä valmennettavan omista tavoitteista että organisaation strategisista päämääristä.

Tätä koulutusta toteutamme erilaisina versioina asiakkaan tarpeista ja osallistujien tilanteista riippuen.

Coaching | JTO

Mitä on coaching?

Suomen Coaching –yhdistys määrittelee coaching’in prosessiksi, jossa ”valmentaja auttaa ihmistä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa”. International Coaching Federation puolestaan määrittelee ammattimaisen coaching’in prosessiksi, joka auttaa asiakasta maksimoimaan oman potentiaalinsa. Coaching’illa tähdätään muutokseen. Muutostarpeen ja –tavoitteet määrittää asiakas. Keskeisiä toimijoita coaching –prosessissa ovat siis asiakas (coachee) ja coach.

Coachingin tavoitteet ja sisältö nousevat sekä valmennettavan omista tavoitteista että organisaation strategisista päämääristä.

Coaching’in hyödyt

MIFin tavoitteellisella ja oikeaoppisella coaching’illa saavutetaan monia yksilö- ja organisaatiotason hyötyjä mm.:

  • valmennettava saavuttaa tavoitteensa
  • valmennettavan sitoutuminen ja työtyytyväisyys paranee
  • organisaation tuottavuus ja tulos paranee.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvempää kehitystä. Coachingista saa välineitä kasvaa omissa rooleissa ja intoa oman tavoitteen saavuttamiseen. Coachingissa tähdätään valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen, parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään. Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilötasolla (mm. yhteistyö paranee merkittävästi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat ja erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät) että yritystasolla (mm. tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat, asiakastyytyväisyys paranee ja organisaation sitoutuneisuus vahvistuu). (lähde: Suomen Coaching yhdistys)

Tarjonnassamme tehokkaat coaching-koulutukset ja luotettavat coaching-palvelut

Certified Coach Training

Perusvalmiudet coachina toimimiseen saat Certified Coach Training -ohjelmasta. Ohjelman sisältö on International Coaching Federationin (ICF) hyväksymä (akkreditoima) ja perustuu sen määrittämiin 11 perustaitoon. Kymmenestä valmennus päivästä koostuva, yli 65 opetustuntia sisältyvä kokonaisuus täyttää ICF edellytykset Associate Credentialled Coach (ACC) sertifioinnille.

Valmennuksessa coachingin oppiminen tapahtuu henkilökohtaisen kehittymisen kautta ja painopiste on käytännön harjoittelussa.

Lue lisää Certified Coach Training -ohjelmasta.

Certified Coach Practitioner Programme

Coachien jatkokoulutus on suunnattu sinulle, joka olet käynyt coachingin peruskoulutuksen. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa coachin itsetuntemusta ja antaa lisää osaamista coachina toimimiseen. International Coaching Federationin (ICF) akkreditoima kymmenestä valmennus päivästä, koostuva kokonaisuus täyttää ICF edellytykset Professional Certified Coach (PCC) sertifioinnille.

MIFin kautta saat myös sertifioitiin vaadittavan Mentor Coachingin.

Etsitkö coachia itsellesi tai pienryhmälle?

Meiltä saat ammattitaitoiset ja luotettavat coaching-palvelut.

Käsiteltäviä teemoja voivat olla esimerkiksi:

  • esimiehenä kehittyminen
  • johtamiskäyttäytymisen kehitystavoitteet
  • itsensä johtaminen
  • oman työn hallinta
  • työyhteisötaitoihin liittyvät asiat

 

Koulutus räätälöidään asiakaskohtaisesti, kysy lisää

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email