Miksi viestintä saa usein huonot arviot henkilöstökyselyissä?
Miten johto onnistuu omassa viestinnässään henkilöstölle?
Mikä on tiedon merkitys työssä?
Miten henkilöstö suhtautuu oman osaamisen jakamiseen?

ComBaro – työyhteisöviestinnän mittari | Infor

Viestintä kuuluu kaikille

ComBaro-mittari perustuu uudenlaiseen ajattelutapaan siitä, mitä viestintä 2010-luvun työyhteisöissä on. Siinä sisäinen viestintä on korvattu työyhteisöviestintä-termillä. Olennaista uudelle ajattelutavalle on se, että työyhteisön jäsenet nähdään aktiivisina viestinnän toimijoina ja tiedon tuottajina sekä jakajina, ei yksinomaan sen passiivisina vastaanottajina.

ComBaro-mittariston avulla viestintää voidaan tarkastella eri toimijoiden näkökulmasta; johdon, esimiesten ja henkilöstön tehtäviin kuuluvana vastuuna sekä työyhteisötaitona. Kaikilla on siis viestintävastuuta.

 • Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa työyhteisöviestinnän vahvuudet ja auttaa jatkossa kehittämistyön painopisteiden valinnassa.
 • ComBaro-mittauksia on tehty vuodesta 2009
 • Mittari uudistettiin keväällä 2017 vastaamaan termistöltään tätä päivää ja erityksesti strategisen viestinnän merkitystä korostettiin uusissa kysymyksissä.

ComBaro sopii

 • kaiken kokoisille organisaatioille – yrityksille, järjestöille ja julkiselle sektorille
 • erilaisten muutos- ja kehittämishankkeiden tueksi
 • perinteisten henkilöstökyselyiden ja ilmapiirikyselyiden rinnalle, kun halutaan tutkia työyhteisön viestintää ja vuorovaikutusta perusteellisemmin

Palvelumme sisältää

 • mittauksen suunnittelun
 • tiedonkeruun
 • tulosten esittelyn ja raportin
 • puolen päivän työpajan tulosten purkuun ja toimenpiteiden suunnitteluun.

Tutkimus hinnoitellaan organisaation koon mukaan, julkiselle sektorille ja järjestöille annamme alennusta.

Liitä organisaatiosi viestinnän mittaamisen edelläkävijöiden joukkoon!

Arviointipatteristossa on väittämiä sekä avokysymyksiä, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Arviointi sopii sekä pienille että suurille organisaatioille. Kysymyspatteristoa voidaan hyödyntää myös viestintäyksikön itsearvioinnissa.

Combaroa on tähän mennessä menestyksellä hyödynnetty kaikilla sektoreilla – yrityksissä, julkisella sektorilla ja järjestöissä.

Pilotit ja referenssit:

Accenture, Adecco, Destia Oy, Fidenta, Genelec Oy, HAAGA-HELIA, Helsingin yliopisto/Humanistinen tiedekunta, Kilpailuvirasto, Lapin yliopisto, Metropolia, Neste Oil Oyj, Posiva Oy, Sitra, S-ryhmä, Suomen Ekonomiliitto, TAT-ryhmä, Tekes, Tietokarhu Oy, Trafi, Vaisala Oyj, Valvira, Verohallinto ja Wärtsilä Oyj

Miten tiimisi on onnistunut? Arvioi viestintäyksikön omalla mittarilla

ComBaro-mittariin voi liittää myös viestintäyksikön arvioinnin tai sen voi ostaa myös erikseen. Tutkimuksessa arvioidaan organisaation viestintäyksikön eli pää- ja sivutoimisten viestinnän ammattilaisten (esim. viestintäjohtaja, -päällikkö, tiedottaja, viestinnän suunnittelija, viestintäkoordinaattori, viestintäassistentti) työn onnistumista ja tapaa toimia. Palvelu räätälöidään kullekin viestintäyksikölle erikseen. Pyydä tarjous.

Arvioinnin hyödyt

 • Antaa viestintäyksikölle selkeää palautetta sekä strategisen että operatiivisen työn onnistumisesta.
 • Edistää johdon ja viestintäyksikön välistä vuoropuhelua.
 • Tarjoaa arvokasta tietoa eri henkilöstöryhmien viestinnän käsityksistä ja odotuksista.
 • Kertoo, miten viestintäyksikön palvelut talossa tunnetaan.
 • Auttaa asioiden priorisoinnissa.
 • Ohjaa viestintäyksikön kehittämistyötä.
 • Vahvistaa viestintäyksikön ja viestinnän roolia organisaatiossa.

Tarvitsetko apua just nyt? Me sparraamme lyhyelläkin varoitusajalla.

Tarjoamme asiantuntijan apua esim. viestintätiimin perustamiseen, sen toiminnan kehittämiseen, muutos-, kriisi-, talous- tai someviestintään. Pyydä tarjous, me räätälöimme sopivan apupaketin.

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email