Dialoginen johtaminen on esimiehen työväline arjessa. Aito dialogi vaatii esimieheltä rohkeutta ja uskallusta pistää itsensä peliin ja päästää irti omista ennakkokäsityksistään. Se on ennen kaikkea halua ja taitoa olla vuorovaikutuksessa oman tiimin ja sen jäsenten kanssa. Vain kuulemalla, jakamalla ja osallistamalla voit luoda tilanteen, jossa alaisesi haluavat tehdä parhaansa, haluavat jakaa osaamistaan ja oppia yhdessä uutta. Anna alaisesi loistaa!

Dialogia esimiestyöhön | JTO

Kenelle valmennus sopii?

Tämä valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti esimiestehtävissä toimiville henkilöille. Voit olla tuore tai kokenut esimies, projektipäällikkö, tiimin vetäjä, työryhmien tai kokousten puheenjohtaja. Valmennus sopii myös asiantuntijoille, jotka toimivat vaikuttajina omissa verkostoissaan.

Voit ottaa Dialogia esimiestyöhön  osaksi Syvennä esimiestaitojasi -koulutusta. Lue lisää tästä.

Sisältö

Ajatellaan yhdessä

 • Mistä puhutaan, kun puhutaan dialogista?
 • Dialogia, keskustelua, vuorovaikutusta – mikä erottaa dialogin arkikeskustelusta?
 • Tavoitteet, tulos ja strategia – kovaa asiaa dialogin keinoin
 • Voiko dialogi onnistua etäjohtamisessa?
 • Dialogi on luottamuksen kivijalka

Esimiehen rooli – tietäjästä kuulijaksi

 • Esimies – haluatko olla ratkaisija vai ratkaisuiden katalysaattori?
 • Tunnistatko omat tulkintasi – kuuletko vai luuletko?
 • Törmäytä ihmisiä ja ideoita
 • Anna alaisesi olla asiantuntija

Dialogitaidot puntariin – tätä se vaatii

 • ”Mikä sulle on tärkeetä?” – mennään keskustelun ytimeen
 • Puhutaan suoraan ja kiertelemättä – piiloagendat pois
 • Kysymyksessä on voimaa – dialogia edistävät kysymykset
 • Vastuu, toimenpiteet ja seuranta – puheesta toiminnaksi
 • Entä, jos pinna palaa ja tunteet vievät?

Kriittiset tilanteet – haastavat hetket

 • Muutosvastarintaa vai epävarmuuden sietoa? – ihmetellään yhdessä
 • Työyhteisö konfliktissa – kuinka dialogi auttaa ristiriitatilanteissa?
 • Puheeksi ottamisen taidot – arvostava palaute ja puuttuminen

Oman dialogiosaamisen kartta

 • Näistä asioista olen ylpeä!
 • Näiden kanssa pitää vielä tehdä töitä
 • Nämä vien tuliaisiksi työyhteisölleni

Oppimismenetelmät

Tämä valmennuspäivä on vuorovaikutteinen ja toiminnallinen. Harjoitusten ja case-esimerkkien avulla saat peilata omia taitojasi ja saat palautetta sekä ideoita taitojesi edelleen kehittämiseen. Valmennuspäivän aikana teemme fasilitoituja ryhmätöitä ja simulaatioita, jossa havainnollistuu dialogisen johtamisen ydin.

Koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

 • Tunnistat omalle johtamistyylillesi tyypillistä vuorovaikutuskäyttäytymistä
 • Opit rakentamaan luottamusta ja läsnäoloa
 • Ymmärrät, miksi osallistaminen ja kuulluksi tuleminen lisäävät työhön sitoutumista
 • Saat dialogiseen johtamiseen konkreettisia työvälineitä, joita voit hyödyntää esimerkiksi ristiriitatilanteissa, muutostilanteissa, strategiatyössä, etäjohtamisessa ja motivoinnissa
 • Harjoittelet dialogista johtamista ja saat palautetta taidoistasi

Palautteita kouluttaja Taru Uhrmanin koulutuksista

”Hyvin vedetty koulutus. Kouluttaja osasi myös mukauttaa ohjelmaa ryhmän mukaan.”

”Kouluttajalla kannustava asenne.”

”Kouluttaja sai aikaan rennon ilmapiirin.”

”Kouluttajan asiantuntemus ja oma innostuneisuus asiasta olivat loistavia”

”Erittäin hyvä kokonaisuus. Hyvä, että tehtiin myös harjoituksia. Niistä oppii eniten”

”Pidin erityisesti siitä että sain palautetta ja mahdollisuuden pohtia tilannetta ja eri vaihtoehtoja.”

 

kysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Pirjo Jääskeläinen

Kouluttajat

Taru Uhrman
 • Taru Uhrman
 • Viestintäkonsultti, valmentaja, johdon työnohjaaja