Miksi tulet toimeen joidenkin ihmisten kanssa ja joidenkin kanssa kemiat eivät kohtaa?

Miksi joskus tuntuu, ettei millään löydä oikeaa tapaa viestiä ja tulla ymmärretyksi?

Miksi jotkin asiat sujuvat helposti ja kevyesti kun taas toiset tuntuvat ikävältä tervanjuonnilta ja ylitsepääsemättömän vaikeilta?

Miksi teet sitä mitä teet eli mikä on oma motivaatiosi lähde?

Enneagrammi | JTO

Yhdeksän erilaista tapaa nähdä ja kokea maailma

Enneagrammi niputtaa toimintatyylit yhdeksäksi erilaiseksi perusselviytymisstrategiaksi ja tekee näkyväksi persoonallisuustyyppien keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Kaikki yhdeksän tyyliä ovat yhtä hyviä, mutta kullakin on oma kasvusuuntansa ja stressisuuntansa. Tämän hahmottaminen syventää paitsi itsetuntemusta myös toisten erilaisuuden ymmärtämistä.

Pohjimmiltaan kyse on itsetuntemuksesta – vastauksesta kysymykseen kuka minä olen? Itsetuntemus antaa vapautta kasvaa täyteen mittaan, oppia hyödyntämään luontaisia vahvuuksia ja taipumuksia. Itsetuntemuksen avulla ymmärrämme myös sen, millä elämänalueella voimme vielä kehittyä, jotta ihmissuhteemme, vuorovaikutuksemme ja yhteisyömme paranisi.

Tavoitteet ja sisällöt

 • Itsetuntemuksen lisääminen
 • Oman persoonallisen toimintatyylin tunnistaminen, vahvuudet ja kehityskohteet
 • Toisten erilaisuuden ymmärtämisen ja huomioon ottamisen lisääntyminen yhteistyössä ja johtamisessa

Hyödyt yksilölle

 • Saa syvällisen ymmärryksen itsestään ja tavastaan toimia

Hyödyt ryhmälle

 • Saa syvällisen ymmärryksen erilaisuudesta
 • Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus ryhmässä lisääntyy
 • Enneagrammi antaa välineen sanoittaa erilaisuutta

Menetelmät

 • Persoonallisuustyylien tunnistamiseen käytetään enneagrammia
 • Ennakkotehtävänä itsearviointi
 • Tietoiskut
 • Workshop-työskentely

Enneagrammi itsensä johtamisen perustana

Enneagrammi sisältyy useisiin koulutuksiimme. Se on väline itsensä tuntemiseen, jota tarvitaan voidakseen johtaa itseään. Se on myös keino tunnistaa oma johtamistyylinsä ja johtaa erilaisia ihmisiä. Itsensä ja johtamistyylinsä tunteva esimies lisää työhyvinvointia ja sujuvoittaa tiimityötä.

Enneagrammi sopii myös asiakasorganisaation sisäiseksi toteutukseksi.

Ota yhteyttä Pirjo Jääskeläiseen tai jätä yhteydenottopyyntö

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email