Esimiehen vetämä tiimipalaveri on alkamassa. Myöhästyneitä odotellaan. Agendaa ei ole. Vihdoin aloitetaan. Osa osallistujista on koko ajan äänessä ja yhtä aikaa. Osa ei sano mitään. Palaveri päättyy. Mitä sovittiin? Juostaan seuraavaan. Nyt pitäisi neuvotella.

Esimiehen työkalenteri täyttyy lukuisista neuvotteluista ja palavereista, ehkä turhistakin? Mitä paremmin ne valmistelet ja vedät, sitä tehokkaampaa ja tuloksellisempaa työsi on. Ja pääset jopa nauttimaan niistä!

Voit ottaa Esimiehen neuvottelu- ja palaveritaidot osaksi Syvennä esimiestaitojasi -koulutusta. Lue lisää tästä.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu erilaisissa tehtävissä toimiville esimiehille. Valmennus sopii myös sellaisille tiimien ja projektien vetäjille, jotka haluavat parantaa palaveri- ja neuvottelutaitojaan.

Koulutuksen sisältö

Mihin esimies palavereita ja kokouksia tarvitsee?

 • työyhteisön erilaiset palaverit ja kokoukset
 • palaveri-/kokoustyöskentelyn hyödyt ja edut
 • keskeiset pulmat palavereissa ja kokouksissa

Tehokkaan ja hyödyllisen palaverin suunnittelu

 • puheenjohtajan ja osallistujien valmistautuminen
 • oikea tilaisuus oikeaan kohtaan
 • ajankäytön suunnittelu
 • palaverikutsun ja pöytäkirjan/muistion tekeminen

Aktivoivan ja motivoivan palaverin toteutus

 • vetäjän rooli ja tehtävät
 • työskentelyä edistäviä ja haittaavia rooleja
 • rakentava ja aktiivinen osallistuminen
 • vaikuttaminen palaverissa

Millaisia ovat hyvät palaverikäytänteet?

 • miten teet yhteiset pelisäännöt palavereihin?

Millaisia neuvotteluita esimiehellä on?

 • työyhteisön sisäiset ja ulkoiset neuvottelutilanteet
 • arkiset ja haastavammat neuvottelut

Miten valmistelet ja suunnittelet onnistuneen neuvottelun?

 • millainen on taitava neuvottelija?

Miten neuvottelustrategia vaikuttaa neuvotteluun?

 • neuvottelutyylien merkitys ja vaikutus
 • neuvottelustrategian ja taktiikan valinta
 • vuorovaikutus neuvottelussa
 • päätöksen syntymiseen vaikuttaminen

Esimerkkejä erilaisista neuvotteluista

 • miten erityyppisissä tilanteissa kannattaa edetä?

Koulutuksen hyödyt ja tavoitteet

 • Osaat valmistautua neuvotteluihin ja palavereihin
 • Saat kokonaiskuvan erilaisista strategioista ja taktiikoista, joita voit hyödyntää sekä sisäisissä palavereissa että esim. asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Tiedostat omat vahvuutesi neuvottelijana ja saat valmiuksia neuvotella onnistuneesti eri tilanteissa yhteisymmärryksen aikaan saamiseksi
 • Opit hyödyntämään palavereita tiedon jakamisen ja yhteistyön foorumeina sekä tiimityössä että asiakkaiden ja muiden yhteistyöosapuolten kanssa
 • Opit kuuntelemaan ja johtamaan keskustelua ratkaisukeskeisesti ja tavoitteiden suuntaisesti sekä lisäämään palavereiden vuorovaikutteisuutta
 • Opit suunnittelemaan toimivan palaverin ja valmistautumaan tehokkaasti

Oppimismenetelmät

Valmennus on vuorovaikutteinen ja toiminnallinen. Opit valmentajan tietoiskuista, keskusteluista, pienistä tehtävistä sekä niiden purkamisesta. Saat valmennuksesta hyödyllisiä vinkkejä arjen palaveri- ja neuvottelutilanteisiin.

kysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Pirjo Jääskeläinen

Kouluttajat

Päivi Yli-Kokko
 • Päivi Yli-Kokko
 • Viestintäkouluttaja, FM. Asiakkaamme arvostavat Päivin innostavaa ja luontevaa koulutustyyliä.