Toteutamme tätä koulutusta erilaisina versioina asiakkaan tarpeista ja osallistujien tilanteista riippuen.

Esimiehen rooli strategian toteuttamisessa | JTOSisältöesimerkkejä – strategian toteuttaminen arjessa

 • Strategisen johtamisen kokonaisuus
 • Eri näkökulmia strategiseen johtamiseen, sen laadintaan ja toteuttamiseen
 • Strategian käsitteistöä
 • Luovasta hulluudesta ymmärryttämiseen ja assertiiviseen toteutukseen
 • Esimiehen, asiantuntijan ja työntekijän vastuu ja rooli strategiatyössä ja sen eri vaiheissa
 • Strateginen viestintä

Koulutuksen tavoitteet strategisen roolin selkiyttämiseksi

 • Strategisen johtamisen kokonaisuuden hahmottaminen
 • Strategian rakentamisen ja sen jalkauttamisen työkalut
 • Dialogi organisaation strategian ja oman sekä muiden vastuualueiden kehittämisen välillä
 • Organisaation strategian siirtäminen omalle vastuualueelle, omaan ja johdettavien työhön, projekteiksi ja mitattaviksi tavoitteiksi
 • Esimiehen ja asiantuntijan rooli strategiatyöskentelyn eri vaiheissa

Menetelmät:

 • Syväoivalluttavat tietoiskut ja simulaatiot
 • Omia kokemuksia luotaavat ase-tehtävät
 • Workshop-työskentely erilaisissa pari- ja pienryhmäkombinaatioissa

Koulutus räätälöidään asiakaskohtaisesti

Jätä yhteydenottopyyntö tai

kysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email