Toteutamme tätä koulutusta erilaisina versioina asiakkaan tarpeista ja osallistujien tilanteista riippuen.

Esimiehen rooli strategian toteuttamisessa | JTOSisältöesimerkkejä – strategian toteuttaminen arjessa

  • Strategisen johtamisen kokonaisuus
  • Eri näkökulmia strategiseen johtamiseen, sen laadintaan ja toteuttamiseen
  • Strategian käsitteistöä
  • Luovasta hulluudesta ymmärryttämiseen ja assertiiviseen toteutukseen
  • Esimiehen, asiantuntijan ja työntekijän vastuu ja rooli strategiatyössä ja sen eri vaiheissa
  • Strateginen viestintä

Koulutuksen tavoitteet strategisen roolin selkiyttämiseksi

  • Strategisen johtamisen kokonaisuuden hahmottaminen
  • Strategian rakentamisen ja sen jalkauttamisen työkalut
  • Dialogi organisaation strategian ja oman sekä muiden vastuualueiden kehittämisen välillä
  • Organisaation strategian siirtäminen omalle vastuualueelle, omaan ja johdettavien työhön, projekteiksi ja mitattaviksi tavoitteiksi
  • Esimiehen ja asiantuntijan rooli strategiatyöskentelyn eri vaiheissa

Menetelmät:

  • Syväoivalluttavat tietoiskut ja simulaatiot
  • Omia kokemuksia luotaavat ase-tehtävät
  • Workshop-työskentely erilaisissa pari- ja pienryhmäkombinaatioissa

Koulutus räätälöidään asiakaskohtaisesti

Jätä yhteydenottopyyntö tai

kysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone