Yrityksen menestyksen kannalta on keskeistä suunnitella tarkoin mitä, mistä, keneltä ja miten yritys tekee hankintojaan. Onnistunut hankintatoimi ja toimittajasuhteiden hallinta on yksi yritysten merkittävimmistä kilpailutekijöistä ja yhä kiristyvässä globaalissa kilpailussa usein jopa kannattavan toiminnan elinehto. Ulkopuoliset hankinnat näyttelevät usein leijonanosaa yrityksen koko liikevaihdosta, joten pienelläkin muutoksella on iso merkitys yrityksen koko tulokseen.

Hankintakoulutus uudelle hankintapäällikölle | MIF

Yhä useammassa yrityksessä onkin tavoitteena saada hankintatoimi nopeasti modernille, ammattimaisesti hoidetulle tasolle. Tämä koulutus tarjoaa uudelle hankintapäällikölle käytännön toimenpiteet hankintatoimen tietoiseen, päämäärähakuiseen kehittämiseen.

Kenelle tämä hankintakoulutus on suunniteltu

Kohderyhmänä ovat uudet hankintapäälliköt, esim. ammattilaiset jotka tuotannosta, T&K:sta tai myynnistä siirtyvät hankintapäälliköksi. Koulutus sopii myös ison yrityksen kategoriamanagerista pk-yrityksen kokonaisvastuulliseksi hankintapäälliköksi siirtyvälle henkilölle. Tyypillinen osallistujan tehtävänimike on hankintapäällikkö, ostopäällikkö, materiaalipäällikkö, ostaja tai englanniksi sourcing manager, procurement manager, purchasing manager, purchasing engineer, material manager tai supply chain manager.

Useimpien osallistujien työnantajana on keskisuuri valmistava pk-yritys.

Koulutus sopii hyvin myös myynnissä työskenteleville, jotka haluavat paremmin ymmärtää, kuinka asiakkaat arvioivat toimittajaa ja tätä kautta parantaa tarjoustensa onnistumisprosenttia.

Sisältö: käytännön toimet hankintojen kehittämiseen

Koulutus koostuu neljästä keskeisestä hankintatoimen teemasta:

 • ymmärrä & analysoi mikä on yrityksesi tilanne hankintatoimessa nyt ja tunnista potentiaalisimmat hankinnan kehittämiskohteet
 • luo näkemys, millainen hankinta- ja kumppanimalli on teille optimaali ja kuinka päästä siihen
 • seuraa hankinnan muutoksen toteutumista ja todenna sen taloudellisia tuloksia
 • neuvottele ja uudista hankintasopimukset vastaamaan haluttua toimintamallia

6.-7.9.2017

1. Hankintatoimen nykytilanteen analysointi kehittämistoimien fokusoimiseksi ja tilanteen haltuunottamiseksi

 • Kuinka kartoitat kustannukset, arvot ja riskit omissa hankintaketjuissa
 • SPEND-analyysi, hankintojen kartoitus ja hankintojen kokonaisuuden hallinta
 • Hankintojen luokittelu ja ABC-analyysi
 • Yrityksen hankintojen ryhmittely, toimivat hankintakategoriat – ja niiden johtaminen
 • Hankintojen kehittämispolku

2. Hankintatoimen uusien toimintatapojen ja toimittajasuhteiden rakentaminen

 • Toimivan hankintaketjun rakentaminen ja hallinta, toimitusketjun ohjauspisteet
 • Toimittajien hallinnan kehittämissuunnat – kilpailun voimien ja yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Toimittajarajapinnan hallinta ja hankinnan avainkyvykkyydet – Supplier Relationship Management (SRM)
 • Toimitusketjujen eri toimintamallit – miten saada käyttöön sopivin?
 • Kuinka tulla toimeen isojen ja voimakkaiden toimittajien kanssa?
 • Systemaattinen toiminta toimittajien arvioinnissa ja auditoinnissa

3. Hankintatoimen ohjaaminen, talouslaskenta ja vaikutusten mittaaminen

 • Hankintaprosessien järjestelmällinen hallinta
 • Yrityksen taloudelliset vaikutusmekanismit ja hankintatoimen vaikutusmahdollisuudet
 • Kannattavuus ja tuloksenteko – miten hankinnan vaikutukset näkyvät
 • Hankintatoimen seuranta ja mittaaminen
 • Kokonaiskustannusajattelu – TCO ja toimittajan kustannusrakenteen mallintaminen

31.10.2017:

4. Hankintasopimusten neuvottelu ja laatiminen kansainvälisessä liiketoiminnassa

 • Hankintasopimuksen eri sopimusosien keskinäiset vuorovaikutukset
 • Yleisten kansainvälisessä kaupassa vallitsevien periaatteiden vaikutukset omiin hankintoihin
 • Toimivat kansainväliset hankinta- ja yhteistyösopimukset
 • Eri tarkoituksiin sopivimmat sopimusehdot kansainvälisessä kaupassa
 • Legal code of conduct
 • CISG – kansainvälisen kauppalain hyödyt hankinnoissa
 • Tehokas sopimusriskien hallinta globaaleissa hankinnoissa
 • Käytännön neuvoja ja vinkkejä hankintasopimusten sudenkuoppiin
 • Esimerkkeinä Ruotsin, Saksan, EU:n ja USA:n hankintasopimuskäytännöt verrattuna Suomen toimintatapaan

Hankintatoimen koulutuksen hyödyt

 • Saat käytännön työkalut hankintojen nykytilan haltuunottoon, esimerkiksi hankintojen toimivalla luokittelulla ja hankintasopimusten kriittisellä tarkastelulla
 • Tuot ammattimaisen otteen hankintoihin mm. yrityksen sisäisten toimintojen kuntoon laittamisella ja ajanmukaisten hankintasopimuspohjien käyttöönotolla
 • Pystyt analysoinnin pohjalta keskittämään resurssit eniten vaikuttaviin toimiin hankintojen kehittämisessä
 • Rakennat järjestelmällisesti yhteistoimintaa kannattavaksi nykyisten alihankkijoiden ja toimittajien kanssa
 • Opit kartoittamaan ja arvioimaan alihankkijoita ja toimittajia, systematisoit uusien toimittajien valintaprosessin
 • Kartoitat ja analysoit oikein yrityksesi hankinnan tehokkuutta ja riskejä sekä esim. sopimusriskiltä suojautumista.

Palautetta aiemmista hankintatoimen koulutuspäivistä

 • Sain kunnon eväitä hankintastrategian luomiseen.
 • Parasta oli teorian selkeä esittäminen jokapäiväiseen työhön kaavioina – ja tästä saadut työkalut.
 • Todella monipuolinen valmennus, hyvin vedetty.
 • Odotin saavani lisätietoa hankintasopimusten lukemisesta, tekemisestä ja vaaroista. Odotukseni täyttyivät täysin, asiantunteva vetäjä.
 • Erittäin hyvä, mielenkiintoinen, interaktiivinen ja havainnollinen koulutus, josta on paljon hyötyä tehtävissäni.

Hankintakoulutuksen paikka ja aika

Koulutus toteutetaan Helsingissä.
Koulutuspäivät alkavat klo 9:00 ja päättyvät klo 16:00.

Hinta hankintakoulutukselle

1 990 € (+ alv. 24 %) sisältäen kolmen päivän koulutuksen, materiaalin sekä lounaat ja kahvit koulutuspäivinä.

kysy_lisaa

Fintra-koulutukset jatkuvat MIFillä
Tämä on alunperin Fintran koulutus. Fintran kansainvälisen toiminnan koulutukset jatkuvat MIFillä

 

 

 

 

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone