Liiketoimintalähtöinen HR Business Partner -ohjelma strategiseen henkilöstöjohtamiseen, suorituksen johtamiseen ja muutosjohtamiseen. Konkreettisia oppeja, taitoja ja menetelmiä.

Valmennus auttaa kehittämään HR-palveluita liiketoiminta- ja strategia- lähtöisiksi. Tämä antaa HR:lle yhä enemmän olemassaolon oikeutusta, vaikka varsinaista Business Partner -toimintaa ei haluaisikaan käynnistää.

HR Business Partner -koulutusohjelma | Johtamistaidon opisto JTO

Kenelle

Koulutusohjelma on suunniteltu vaativissa henkilöstötehtävissä työskenteleville henkilöille, jotka haluavat kehittää liiketoimintalähtöisyyttä. Voit olla esimerkiksi Business HR, henkilöstöjohtaja tai henkilöstöpäällikkö joko yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Organisaation koolla ei ole merkitystä, sillä eri kokoluokat otetaan huomioon koulutuksessa.

Sisältö

HR Business Partner -valmennus prosessina | Johtamistaidon opisto JTO

Alkutapaaminen

 • ohjelman yksilöllinen räätälöinti työprofiilien ja liiketoimintatavoitteiden tarpeisiin
 • liiketoimintamittarit osallistujan henkilökohtaisille loppu- ja välitavoitteille
 • osallistujan muutossuunnitelmien suuntaviivojen ja tavoitteiden asettaminen

Liiketoimintalähtöinen henkilöstöjohtaminen ja HR Business Partnerin rooli, 21.8.2017

 • HR Business Partnerin toimintaympäristö ja rooli henkilöstöjohdon kentässä
 • Toimintatavan edellyttämät osaamisvaatimukset sekä tehtävät
 • Oma tehtäväsi HR Business Partnerina eri sidosryhmien näkökulmista
 • Toimenpiteittesi konkretisointi työpajassa

HR Business Partnerin ominaisuudet ja niiden kehittäminen, 22.8.2017

 • Omat toimintatyylisi, niiden vahvuudet ja kehittämisalueet HR Business Partner –roolissa enneagrammin avulla
 • Rakenna konkreettinen kehityssuunnitelma HR Business Partner -toiminnan tueksi
 • Osallista liiketoimintajohto yhteistyöhön
 • Millainen on taitava neuvottelija?
 • Päätöksen syntymiseen vaikuttaminen
 • Oman osaamisesi myyminen

Strategiasta tulokseksi henkilöstöjohtamisen keinoin, 27.9.2017

 • Konkreettisiin strategiatyökaluihin perehtyminen
 • Suorituksen tavoitteet ja strategian mukainen osaamistarve strategiatyökaluista johdettuna
 • Työpaja: Suorituksen ja osaamisen johtamisen mallin rakentaminen omalle organisaatiollesi

Henkilöstöjohtaminen ja vaikuttavuus, 28.9.2017

 • HR Business Partnerin toimenpiteiden mittaaminen
 • HR Business Partnerin vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointi
 • Omien tehtäviesi tuloksellisuuden perustelu
 • Miten määrität henkilöstöjohtamisen investointien kannattavuuden ja vaikuttavuuden

HRBP muutoksen johtajana, 1.11.2017

 • Muutoksen johtamisen työkalut
 • HR Business Partnerin rooli muutoksen johtajana
 • Muutosprojektisi läpikäynti muutostyökalujen avulla
 • Työpaja: tee konkreettiset suunnitelmat muutoksen jokaiseen osa-alueeseen. Tuloksena valmis muutossuunnitelma vietäväksi omaan organisaatioosi

Lopputapaaminen

 • sparrauskeskustelu muutossuunnitelmien toteuttamiseksi
 • muutossuunnitelmien lanseeraus johtoryhmälle/esimiehelle
 • loppu- ja välitavoitteiden saavuttamisen arviointi

Edistyksellinen oppimisympäristö

Käytämme tässä koulutuksessa erittäin edistyksellistä digitaalista oppimisympäristöä:Digitaalinen oppimisympäristö tässä koulutuksessa

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä. Ei muistettavia salasanoja
 • osallistava tuki oppimisprosessille – myös koulutuksen jälkeen
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin
 • helppo tapa sitouttaa esimiehesi ja kollegasi henkilökohtaisen muutoksesi tavoitteisiin

Oppimismenetelmät

Koulutusohjelma toteutetaan konkreettisilla työkaluilla ja harjoituksilla. Noin puolet ajasta työstetään omia suunnitelmia ja käydään coachaavia keskusteluja.

Caset pohjautuvat käytännön esimerkkeihin sekä suuryrityksistä että pk-yrityksistä.  Verkostoituminen ja osallistujien oman osaamisen jakaminen sekä asiantuntijoiden tietoiskut ovat keskeinen osa ohjelmaa.  Ohjelman alussa ja lopussa on kolmikantakeskustelut, joissa osallistuja, hänen esimiehensä sekä valmentaja keskustelevat oppimistavoitteista, mittareista ja ohjelman vaikuttavuudesta.

Hyödyt ja tavoitteet

 • Suunnittelet omia konkreettisia toimenpiteitä Business Partner roolissa toimimiseen
 • Rakennat työpajassa omalle organisaatiollesi suorituksen ja osaamisen johtamisen mallit sekä laadit suunnitelmat tuloksen kehittämiseen.
 • Pystyt perustelemaan omassa organisaatiossasi tehtäviesi tuloksellisuuden ja määrittämään mitkä henkilöstöjohtamisen investoinnit ovat kannattavia ja vaikuttavia.
 • Teet valmiin muutossuunnitelman vietäväksi omaan organisaatioosi
 • pieni ryhmä (max 12 osallistujaa) takaa optimaalisen oppimistuloksen ja käytäntöjen jakamisen osallistujien kesken
 • sparrauskeskustelujen avulla sitoutat liiketoimintajohdon muutossuunnitelman toteuttamiseen.

Aiempien osallistujien palautteet ja kommentteja

Edellisen ryhmän palautteiden keskiarvo 5,6 (asteikolla 1-6)

“Tiinalla (Alahautala) on homma hanskassa ja tykkään hänen asenteestaan miten asoita tulee hoitaa, sekä kattavasta käytännön ja kokonaisuuden ymmärryksestä. Kiitos taas paljon.”

“Mahtavia oivalluksia ja miellyttävää haastavaa keskustelua”

“Kiitos Tiinalle! olet onnistunut luomaan ryhmän välille hienon tunnelman ja hengen omalla olemisellasi.”

 

“Ammattitaitoisesti rakennetun valmennuksen erinomainen sisältö ja aiheet ovat vastanneet jokaista vaihetta, joka partner-toiminnan aloittamisessa on organisaatiossamme tullut vastaan.
Valmentajan asiantuntemus ja avoimesti sparraava ryhmä ovat ohjanneet tulokselliseen suuntaan jokaisen valmennuspäivän jälkeen.
Luonteeltaan valmennus on ollut työnohjauksen tapaista, innostavaa ja voimia antavaa.

Valmennus auttaa kehittämään HR-palveluita strategia- ja liiketoimintalähtöisiksi ja antaa HR:lle yhä enemmän olemassa olon oikeutusta, vaikka varsinaista Business Partner -toimintaa ei haluaisikaan käynnistää.
Ehdottomasti suosittelen kaikille HR-toimijoille!”

Outi Arvola
HR Palvelupäällikkö
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

 

Paikka

Helsinki

Hinta

Osallistumismaksu on 6 750 €. Hinta sisältää

 • 5 koulutuspäivää
 • yhteensä 3 h sparrauskeskustelua osallistujan, hänen esimiehensä/liiketoimintajohdon ja valmentajan kesken. Sparrauskeskustelut käydään face-to-face pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla, muualle Suomeen esim. skypeyhteydellä.
 • oppimateriaalit
 • lounaat ja taukotarjoilut valmennuspäivinä

kysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone