Henkilöstön johtamiselta vaaditaan tänä päivänä ja tulevaisuudessa entistä enemmän liiketoimintalähtöisyyttä sekä vaikuttavuutta.

Koulutuksen tavoitteena on HR ammattilaisten valmentaminen liiketoimintalähtöiseen ja organisaation tulosta parantavaan henkilöstöjohtamiseen. Ohjelma auttaa konkreettisten esimerkkien ja harjoitusten avulla hahmottamaan HR Business Partner roolin vaatimuksia ja onnistumisen edellytyksiä.

HR Business Partner -koulutusohjelma | Johtamistaidon opisto JTO

Liiketoimintalähtöinen HR -ohjelma antaa konkreettisia oppeja, taitoja ja menetelmiä strategiseen henkilöstöjohtamiseen, suorituksen johtamiseen ja muutosjohtamiseen.

HR Business Partner -koulutuksen lähipäivät

1. jakso 30.8.2018
2. jakso 20.9.2018
3. jakso 3.10.2018

Kenelle HR Business Partner -koulutusohjelma on tarkoitettu?

Tämä koulutusohjelma on suunniteltu vaativissa henkilöstötehtävissä työskenteleville henkilöille, jotka haluavat kehittää liiketoimintalähtöisyyttä. Voit olla esimerkiksi Business HR, henkilöstöjohtaja tai henkilöstöpäällikkö joko yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Voit toimia myös johdon kumppanina muissa funktioissa (esim. talous, ICT) ja haluat laajentaa HR-osaamistasi. Organisaation koolla ei ole merkitystä, sillä eri kokoluokat otetaan huomioon koulutuksessa.

HR Business Partner -koulutuksen sisältö

Liiketoimintalähtöinen henkilöstöjohtaminen ja HR Business Partnerin rooli, 30.8.2018 aamupäivä

 • HR Business Partnerin toimintaympäristö ja rooli henkilöstö johdon kentässä
 • Toimintatavan edellyttämät osaamisvaatimukset sekä tehtävät
 • Oma tehtäväsi HR Business Partnerina eri sidosryhmien näkökulmista
 • Toimenpiteittesi konkretisointi työpajassa

Strategiasta tulokseksi henkilöstöjohtamisen keinoin, 30.8.2018 iltapäivä

 • Konkreettisiin strategiatyökaluihin perehtyminen
 • Suorituksen tavoitteet ja strategian mukainen osaamistarve strategiatyökaluista johdettuna
 • Strategialähtöinen tulevaisuuden kompetenssien määrittely
 • Työpaja 1: Suorituksen ja osaamisen johtamisen mallin rakentaminen omalle organisaatiollesi

Johdolle laadittava henkilöstöanalytiikka ja vaikuttavuuden arviointi, 20.9.2018

 • HR-järjestelmädatan hyödyntäminen liiketoimintalähtöisesti
 • Henkilöstöanalytiikka ja siihen käytettävissä olevat työkalut
 • Miten määrität ja perustelet henkilöstöjohtamisen investointien kannattavuuden ja vaikuttavuuden

HR Business Partnerin ominaisuudet ja niiden kehittäminen, vuorovaikutuksella tuloksiin 3.10.2018 aamupäivä

 • Mikä on oma viestintä- ja vuorovaikutustyylini ja mitkä ovat sen vahvuudet
 • Miten minun tulisi muokata omaa viestintätyyliäni kommunikoidessani muiden kanssa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi
 • Miten “myyn” henkilöstöasioita ja omaa osaamistani organisaation johdolle / muulle organisaatiolle
 • Miten otan muut mukaan yhteiseen tekemiseen projekteissa: nelivaiheinen osallistavan yhteistyön taito

HRBP muutoksen johtajana, 3.10.2018 iltapäivä

 • Muutoksen johtamisen työkalut
 • HR Business Partnerin rooli muutoksen johtajana
 • Muutosprojektisi läpikäynti muutostyökalujen avulla
 • Työpaja: tee konkreettiset suunnitelmat muutoksen jokaiseen osa-alueeseen. Tuloksena valmis muutossuunnitelma vietäväksi omaan organisaatioosi.

HR Business Partner koulutusohjelman hyödyt ja tavoitteet

 • Suunnittelet omia konkreettisia toimenpiteitä Business Partner roolissa toimimiseen
 • Rakennat työpajassa omalle organisaatiollesi suorituksen ja osaamisen johtamisen mallit sekä laadit suunnitelmat tuloksen kehittämiseen.
 • Pystyt perustelemaan omassa organisaatiossasi tehtäviesi tuloksellisuuden ja määrittämään mitkä henkilöstöjohtamisen investoinnit ovat kannattavia ja vaikuttavia.
 • Teet valmiin muutossuunnitelman vietäväksi omaan organisaatioosi.

Oppimismenetelmät

Koulutusohjelma toteutetaan konkreettisilla työkaluilla ja harjoituksilla. Caset pohjautuvat käytännön esimerkkeihin sekä suuryrityksistä että pk-yrityksistä. Verkostoituminen ja osallistujien oman osaamisen jakaminen sekä asiantuntijoiden tietoiskut ovat keskeinen osa ohjelmaa. Ohjelman alussa ja lopussa on kolmikantakeskustelut, joissa osallistuja, hänen esimiehensä sekä valmentaja keskustelevat oppimistavoitteista, mittareista ja ohjelman vaikuttavuudesta.

Hinta HR Business Partner -koulutusohjelmalle

HR Business Partner koulutusohjelman osallistumismaksu on 2 950 € (+ alv 24 %).  Hinta sisältää:

 • 3 lähipäivää Helsingissä
 • alku- ja loppukeskustelut skypellä osallistujan, hänen esimiehensä/liiketoimintajohdon ja valmentajan kesken
 • oppimateriaalit
 • lounaat ja taukotarjoilut

Asiakaspalaute HR Business Partner -koulutusohjelmasta

”Ammattitaitoisesti rakennetun valmennuksen erinomainen sisältö ja aiheet ovat vastanneet jokaista vaihetta, joka partner-toiminnan aloittamisessa on organisaatiossamme tullut vastaan.

Valmentajan asiantuntemus ja avoimesti sparraava ryhmä ovat ohjanneet tulokselliseen suuntaan jokaisen valmennuspäivän jälkeen. Luonteeltaan valmennus on ollut työnohjauksen tapaista, innostavaa ja voimia antavaa.
 
Valmennus auttaa kehittämään HR-palveluita strategia- ja liiketoimintalähtöisiksi ja antaa HR:lle yhä enemmän olemassa olon oikeutusta, vaikka varsinaista Business Partner -toimintaa ei haluaisikaan käynnistää.

Ehdottomasti suosittelen kaikille HR-toimijoille!”

Outi Arvola
HR Palvelupäällikkö
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Pirjo Jääskeläinen
Oletko kiinnostunut tilaamaan vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?
 • Oletko kiinnostunut tilaamaan vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?
 • Ota yhteyttä!
 • Tauno Taajamaa
 • 040 074 2789
 • tauno.taajamaa@jto.fi

Kouluttajat

Tiina Alahautala
 • Tiina Alahautala
 • HR Business Partner Oy:n toimitusjohtaja ja johtava konsultti. Vankka osaaminen henkilöstöjohtamisesta ja johtoryhmätyöstä
Jari Vuorenmaa