Henkilöstön johtamiselta vaaditaan tänä päivänä ja tulevaisuudessa entistä enemmän liiketoimintalähtöisyyttä sekä vaikuttavuutta.

Koulutuksen tavoitteena on HR ammattilaisten valmentaminen liiketoimintalähtöiseen ja organisaation tulosta parantavaan henkilöstöjohtamiseen. Ohjelma auttaa konkreettisten esimerkkien ja harjoitusten avulla hahmottamaan HR Business Partner roolin vaatimuksia ja onnistumisen edellytyksiä.

HR Business Partner -koulutusohjelma | Johtamistaidon opisto JTO

Liiketoimintalähtöinen HR -ohjelma antaa konkreettisia oppeja, taitoja ja menetelmiä strategiseen henkilöstöjohtamiseen, suorituksen johtamiseen ja muutosjohtamiseen.

Kenelle

Koulutusohjelma on suunniteltu vaativissa henkilöstötehtävissä työskenteleville henkilöille, jotka haluavat kehittää liiketoimintalähtöisyyttä. Voit olla esimerkiksi Business HR, henkilöstöjohtaja tai henkilöstöpäällikkö joko yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Organisaation koolla ei ole merkitystä, sillä eri kokoluokat otetaan huomioon koulutuksessa.

Sisältö

Liiketoimintalähtöinen henkilöstöjohtaminen ja HR Business Partnerin rooli, 26.4.2018

 • HR Business Partnerin toimintaympäristö ja rooli henkilöstöjohdon kentässä
 • Toimintatavan edellyttämät osaamisvaatimukset sekä tehtävät
 • Oma tehtäväsi HR Business Partnerina eri sidosryhmien näkökulmista
 • Toimenpiteittesi konkretisointi työpajassa

HR Business Partnerin ominaisuudet ja niiden kehittäminen, 27.4.2018

 • Omat toimintatyylisi, niiden vahvuudet ja kehittämisalueet HR Business Partner –roolissa enneagrammin avulla
 • Rakenna konkreettinen kehityssuunnitelma HR Business Partner -toiminnan tueksi
 • Osallista liiketoimintajohto yhteistyöhön
 • Millainen on taitava neuvottelija?
 • Päätöksen syntymiseen vaikuttaminen
 • Oman osaamisesi myyminen

Strategiasta tulokseksi henkilöstöjohtamisen keinoin, 14.5.2018

 • Konkreettisiin strategiatyökaluihin perehtyminen
 • Suorituksen tavoitteet ja strategian mukainen osaamistarve strategiatyökaluista johdettuna
 • Työpaja 1: Suorituksen ja osaamisen johtamisen mallin rakentaminen omalle organisaatiollesi

Henkilöstöjohtaminen ja vaikuttavuus, 15.5.2018

 • HR Business Partnerin toimenpiteiden mittaaminen
 • HR Business Partnerin vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointi
 • Omien tehtäviesi tuloksellisuuden perustelu
 • Miten määrität henkilöstöjohtamisen investointien kannattavuuden ja vaikuttavuuden

HRBP muutoksen johtajana, 11.6.2018

 • Muutoksen johtamisen työkalut
 • HR Business Partnerin rooli muutoksen johtajana
 • Muutosprojektisi läpikäynti muutostyökalujen avulla
 • Työpaja: tee konkreettiset suunnitelmat muutoksen jokaiseen osa-alueeseen. Tuloksena valmis muutossuunnitelma vietäväksi omaan organisaatioosi.

Hyödyt ja tavoitteet

 • Suunnittelet omia konkreettisia toimenpiteitä Business Partner roolissa toimimiseen
 • Rakennat työpajassa omalle organisaatiollesi suorituksen ja osaamisen johtamisen mallit sekä laadit suunnitelmat tuloksen kehittämiseen.
 • Pystyt perustelemaan omassa organisaatiossasi tehtäviesi tuloksellisuuden ja määrittämään mitkä henkilöstöjohtamisen investoinnit ovat kannattavia ja vaikuttavia.
 • Teet valmiin muutossuunnitelman vietäväksi omaan organisaatioosi.

Oppimismenetelmät

Koulutusohjelma toteutetaan konkreettisilla työkaluilla ja harjoituksilla. Caset pohjautuvat käytännön esimerkkeihin sekä suuryrityksistä että pk-yrityksistä.  Verkostoituminen ja osallistujien oman osaamisen jakaminen sekä asiantuntijoiden tietoiskut ovat keskeinen osa ohjelmaa.  Ohjelman alussa ja lopussa on kolmikantakeskustelut, joissa osallistuja, hänen esimiehensä sekä valmentaja keskustelevat oppimistavoitteista, mittareista ja ohjelman vaikuttavuudesta.

Hinta

Osallistumismaksu on 6 750 € (+ alv 24 %).  Hinta sisältää

 • 5 lähipäivää Helsingissä
 • alku- ja lopputapaamiset osallistujan, hänen esimiehensä/liiketoimintajohdon ja valmentajan kesken
 • oppimateriaalit
 • lounaat ja taukotarjoilut
Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone