Kehitä omaa johtajuuttasi ja työyhteisöäsi – pätevöidy johtajana, esimiehenä tai asiantuntijana!

 

Johtamisen eat MIF

JET  -ohjelman aikana suoritetaan korkealle arvostettu Johtamisen erikoisammattitutkinto (pdf), joka perustuu Opetushallituksen määräämiin näyttötutkinnon perusteisiin.

Näyttötutkinnossa osaaminen osoitetaan tutkinnon suorittajan omissa johtamisen työtehtävissä liittyen vastuualueensa toiminnan suunnitteluun, organisointiin ja johtamiseen.

Kenelle

 • johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden työn keskeinen osa on johtamista ja kehittämistä
 • kokemusta johtamistehtävistä tulee olla 2–3 vuotta

Hyödyt

Ohjelma tarjoaa osallistujalle:

 • monipuolisen valmennuskokonaisuuden johtamisen eri osa-alueilta
 • 360° johtamiskäyttäytymisen arvioinnin omaan kehittymiseen liittyen
 • yksilöllisen opiskeluprosessin, jossa huomioidaan erilaiset osaamis- ja kehittymistarpeet
 • yksilöllistä ohjausta tutkintoprosessin aikana
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia muiden osallistujien kanssa

Ohjelman sisällöt

Ohjelma muodostaa laajan kokonaisuuden johtamisen eri osa-alueilta:

 • strateginen ajattelu ja johtaminen
 • oman johtajuuden kehittäminen
 • projektin suunnittelu, hallinta ja johtaminen
 • taloudellisen ajattelun kehittäminen
 • henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
 • prosessien johtaminen ja kehittäminen
 • asiakkuuksien sekä verkostojen johtaminen ja kehittäminen

Ohjelman aikana suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan vastuualueelle merkittävä kehittämisprojekti. Projektintyön aihe valitaan vastuualueen toiminnan kannalta keskeiseltä osa-alueelta koskien asiakkuuksien johtamisen, henkilöstön johtamisen, tuotannon johtamisen tai verkostojen johtamisen kehittämistä.

JET -ohjelmat kestävät 14–18 kuukautta ja sisältävät yhteensä 12–16 lähipäivää, jotka toteutetaan 1 päivän kokonaisuuksina. Valmennusjaksot ovat 1-1,5 kuukauden välein.

Valmennusmenetelmät ja -materiaalit

 • Rodeo -yrityssimulaattori
 • 360° johtamiskäyttäytymisen arviointi
 • pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
 • ennakkotehtävät
 • analyysit
 • sähköinen oppimisympäristö

Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan lähijaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennusmenetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoituksia, tietoiskuja ja simulointitehtäviä. Osallistujan kehittyminen JETissä nähdään aktiivisena ja suunnitelmallisena prosessina, joka tapahtuu lähijaksojen ja työssä oppimisen yhdistämisellä.

Valmennuksen aikana tarjotaan mahdollisuus kolmeen ohjauskeskusteluun, joissa arvioidaan osallistujan henkilökohtaisten taitojen karttumista ja kehittämistöiden edistymistä tutkinnossa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten edellyttämällä tavalla.

Valmentajat

Valmentajina MIFin arvostetut asiantuntijat

Valmennuspaikka

JET koulutusohjelmia alkaa vuosittain ympäri Suomea, sekä avoimina että yrityskohtaisina toteutuksina.

Hinta ja hakeutuminen

Hinta ja hakeutumisaika vaihtelevat ohjelmakohtaisesti. Joitakin JET ohjelmiamme järjestetään myös oppisopimuskoulutuksina.
JET Leader -ohjelma on premium ohjelma, jonka kokonaishinta on 5 950 € (+ alv 24 %). Hinta sisältää valmennuksen, materiaalit, lounaat ja taukotarjoilut sekä Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €.

 

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email