Haluatko laajentaa kokonaisvaltaista osaamistasi johtamisessa?
Johtamis- ja esimiestyö on muuttuvissa organisaatiotilanteissa yhä vaativampaa – tarvitaan jatkuvaa uusiutumista ja kouluttautumista.

Kehitä itseäsi johtajana, benchmarkkaa parhaimpia käytäntöjä ja rakenna verkostoa – JET Leader 2017!

JET Leader 2017 – Johtamisen erikoisammattitutkinto | MIF

Lähde mukaan intensiiviselle johtamisen kehittämisen matkalle JET Leader 2017 -ohjelmaan!

Johtaja, onko riittämättömyyden tunne sinulle tuttu kaiken kiireen ja muutoksen keskellä? Videolla Tarja Seppänen kertoo hieman omista ajatuksistaan. Tarja on yksi JET Leader -ohjelman raudanlujista asiantuntijoista.

 

Ohjelman aikana on mahdollisuus suorittaa korkealle arvostettu Johtamisen erikoisammattitutkinto, joka perustuu Opetushallituksen hyväksymiin näyttötutkinnon perusteisiin.

JET Leader -ohjelmaan voi osallistua myös ilman näyttötutkinnon suorittamista.

Kenelle

 • eri alojen kokeneille esimiehille ja asiantuntijoille, joiden työn keskeinen osa on johtamista ja kehittämistä
 • oman substanssialansa vahvasti hallitseville ammattilaisille.

Haluatko päästä eteenpäin, yhä vaativampiin johtamistehtäviin? JET Leader 2017 ohjelma tukee etenemistäsi urallasi!

Johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävä JET Leader ohjelman sisältö

1. Jakso 22.–23.8.2017

Orientaatio JET Leader 2016 –ohjelmaan, 0,5 pv
JET Leader valmennusohjelma ja työskentelytavat

Tuija Eloranta, Management Institute of Finland MIF Oy

Strateginen johtaminen, 1,5 pv

 • Strateginen ajattelu ja suunnittelu
 • Keskeiset strategisen johtamisen käsitteet ja menetelmät
 • Toiminnan suunnittelu ja strategian toteuttaminen

TF Strategic Resources Tomas Forsgård, Rakkatec Oy

Yksilöllinen sparraus lokakuussa

2. Jakso 11.–12.10.2017

Johtajuuden kehittäminen, 2 pv

 • Johtajuuden 360 -arviointi ja tulosten käsittely
 • Henkilökohtaisen kehittämisohjelman tekeminen
 • Käytännön työvälineitä oman johtajuuden kehittämiseen ja esimiestyöhön
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen ja muutoksessa johtaminen

FM, Johtamisen ja esimiestyön valmentaja, Muutosjohtaja, Coach Tarja Seppänen, Toteutin Oy

3. Jakso 23.–24.11.2017

Talouden johtaminen, 1,5 pv

 • Taloudellisen ajattelun ja toimintatavan merkitys johtamisessa
 • Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen tulkintaa
 • Mittareiden määrittely ja kannattavuuden kehittäminen

Researcher, lecturer and trainer Heikki Rannikko, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences• Rodeo taloussimulaatio

Projektin johtaminen, 0,5 pv

 • Projektin hallinnan perusteet
 • Hyvän projektisuunnitelman laadinta ja kehittämisprojektin johtaminen

Professional Training & Coaching Tarja Lindholm, Ledumile

4. Jakso 14.–15.12.2017

Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen, 1 pv

 • Henkilöstön johtamisen kehittäminen
 • Työhyvinvointi ja jaksaminen
 • Valmentava johtaminen ja vuorovaikutus

Coach, trainer, consultant Pekka Innanen, Pekan Polku

Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet, 1 pv

 • Työsuhdeasioita
 • Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet

Chief Executive Officer Mikko Pihlajamäki, Business Law Finland Inc.

5. Jakso 18.1.2018

Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen
Verkostojen johtaminen, 1pv

 • Asiakkuuksien  ja markkinoinnin strateginen suunnittelu
 • Asiakkuuksien, markkinoiden ja kilpailutilanteen arviointi
 • Asiakkuuksien kehittäminen, asiakastyytyväisyys
 • Yhteistyö ja vuorovaikutus verkostoissa

Lean Service BusinessTrainer & Entrepreneur/CEO Jalmari Eklund, Humaanikone Oy

Yksilöllinen sparraus, helmikuussa 2018

6. Jakso 8.–9.2.2018

Prosessien johtaminen ja kehittäminen, 2 pv

 • Prosessijohtaminen ja tehokkaan toiminnan suunnittelu
 • Prosessin rakentaminen
 • Prosessin systemaattinen arviointi ja kehittäminen

Professional Training & Coaching Tarja Lindholm, Ledumile

7. Jakso 23.3.2018

Johtajuuden kehittäminen, 1 pv

 • Oman johtajuuden kehittäminen ja tulevaisuus
 • Henkilökohtaisen kehittämisohjelman päivitys

FM, Johtamisen ja esimiestyön valmentaja, Muutosjohtaja, Coach Tarja Seppänen, Toteutin Oy

Arviointi, huhtikuu 2018

8. Jakso 8.6.2018

Päätösseminaari, 1 pv

Tuija Eloranta, Management Institute of Finland MIF Oy 

Vieläkö epäröit miksi osallistua JET Leader -ohjelmaan?

Videolla Tomas Forsgård kertoo sinulle miksi juuri sinun tulee osallistua.

Tomas Forsgård on vahva markkinoinnin- ja strategiaosaaja 30 vuoden B2B ja B2C kokemuksella. Matkanvarrella koettuja oppeja, sekä menestyksiä että kompastuksia on tarttunut. Nyt Tomas jakaa niitä MIFin JET Leader -ohjelman puitteissa kaikille osallistujille.

JET Leader 2017 ohjelman hyödyt sinulle

Saat:

 • 360° johtamiskäyttäytymisen arvioinnin omaan kehittymiseen liittyen,
 • lisää strategisen suunnittelun ja johtamisen työvälineitä teoriasta käytännön implementointiin,
 • osaamista talouden johtamiseen ja kannattavuusajatteluun,
 • työvälineitä ja käytännön menetelmiä esimiestyöhön ja henkilöstöjohtamiseen,
 • projektin johtamisen ja hallinnan osaamista,
 • näkökulmia asiakkuus- ja verkostoajatteluun sekä erilaisten prosessien kehittämiseen,
 • yksilöllisen opiskeluprosessin, jossa huomioidaan erilaiset osaamis- ja kehittymistarpeet,
 • yksilöllistä sparrausta ja ohjausta ohjelman aikana
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia,
 • MIFin parhaiden valmentajien asiantuntemuksen lähijaksoilla ja
 • mahdollisuuden suorittaa Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan valmennusjaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennusmenetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoituksia, tietoiskuja ja simulointitehtäviä.

JET Leader 2017 -ohjelma sisältää yhteensä 13 lähipäivää, jotka toteutetaan 1-2 päivän kokonaisuuksina. Kesto on noin 13 kuukautta.

JET Leader  jaksojen ajankohdat

1. Jakso 22.–23.8.2017
2. Jakso 11.–12.10.2017
3. Jakso 23.–24.11.2017
4. Jakso 14.–15.12.2017
5. Jakso 18.1.2018
6. Jakso 8.–9.2.2018
7. Jakso 23.3.2018
8. Jakso 8.6.2018

Paikka

Helsinki (tarkentuu myöhemmin).

Hinta

Kokonaishinta on 5 700 € (+ alv. 24 %). Hinta sisältää valmennuksen, materiaalit, lounaat sekä taukotarjoilut. Lisäksi laskutamme Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 € / tutkinnon suorittaja.

HAE MUKAAN!

Hakuaika valmennukseen on meneillään. Hae mukaan, täytämme paikat hakujärjestyksessä.

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone