Haluatko laajentaa kokonaisvaltaista osaamistasi johtamisessa?
Johtamis- ja esimiestyö on muuttuvissa organisaatiotilanteissa yhä vaativampaa – tarvitaan jatkuvaa uusiutumista ja kouluttautumista.

Kehitä itseäsi johtajana, benchmarkkaa parhaimpia käytäntöjä ja rakenna verkostoa – JET Leader 2018!

JET Leader 2017 – Johtamisen erikoisammattitutkinto | MIF

Lähde mukaan intensiiviselle johtamisen kehittämisen matkalle JET Leader 2018 -ohjelmaan!

Johtaja, onko riittämättömyyden tunne sinulle tuttu kaiken kiireen ja muutoksen keskellä? Videolla Tarja Seppänen kertoo hieman omista ajatuksistaan. Tarja on yksi JET Leader -ohjelman raudanlujista asiantuntijoista.

 

Ohjelman aikana on mahdollisuus suorittaa korkealle arvostettu Johtamisen erikoisammattitutkinto, joka perustuu Opetushallituksen hyväksymiin näyttötutkinnon perusteisiin.

JET Leader -ohjelmaan voi osallistua myös ilman näyttötutkinnon suorittamista.

Kenelle

 • eri alojen kokeneille esimiehille ja asiantuntijoille, joiden työn keskeinen osa on johtamista ja kehittämistä
 • oman substanssialansa vahvasti hallitseville ammattilaisille.

Haluatko päästä eteenpäin, yhä vaativampiin johtamistehtäviin? JET Leader 2018 ohjelma tukee etenemistäsi urallasi!

Johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävä JET Leader ohjelman aikataulu ja sisältö

1. jakso 18.10.2018
2. jakso 13.12.2018
3. jakso 7.–8.2.2019
4. jakso 10.–11.4.2019
5. jakso 13.6.2019
6. jakso 12.–13.11.2019
7. jakso 21.4.2019

1. jakso

Orientaatio JET Leader 2018 –ohjelmaan
JET Leader valmennusohjelma ja työskentelytavat

Sari Erkkilä, Management Institute of Finland MIF Oy

Strateginen johtaminen

 • Strateginen ajattelu ja suunnittelu
 • Keskeiset strategisen johtamisen käsitteet ja menetelmät
 • Toiminnan suunnittelu ja strategian toteuttaminen

TF Strategic Resources Tomas Forsgård, Rakkatec Oy

2. jakso

Johtajuuden kehittäminen

 • Johtajuuden 360 -arviointi ja tulosten käsittely
 • Henkilökohtaisen kehittämisohjelman tekeminen
 • Käytännön työvälineitä oman johtajuuden kehittämiseen ja esimiestyöhön
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen ja muutoksessa johtaminen

FM, Johtamisen ja esimiestyön valmentaja, Muutosjohtaja, Coach Tarja Seppänen, Toteutin Oy

3. jakso

Talouden johtaminen

 • Taloudellisen ajattelun ja toimintatavan merkitys johtamisessa
 • Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen tulkintaa
 • Mittareiden määrittely ja kannattavuuden kehittäminen

Researcher, lecturer and trainer Heikki Rannikko, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences• Rodeo taloussimulaatio

Projektin johtaminen

 • Projektin hallinnan perusteet
 • Hyvän projektisuunnitelman laadinta ja kehittämisprojektin johtaminen

Professional Training & Coaching Tarja Lindholm, Ledumile

4. jakso

Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet

 • Työsuhdeasioita
 • Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet

Sopimusoikeuden, IPR-oikeuden ja markkinointijuridiikan asiantuntija, OTK, LL.M Jenni Eromäki

Esimiestyö ja työyhteistön johtaminen

 • Rekrytointi
 • Perehdytys

FM, Johtamisen ja esimiestyön valmentaja, Muutosjohtaja, Coach Tarja Seppänen, Toteutin Oy

5. jakso

Prosessien kehittäminen ja LEAN-management

 • Johdanto lean-ajatteluun
 • Sujuvien prosessien kehittäminen
 • Jatkuva parantaminen

Aki Pekuri

6. jakso

Asiakkuuksien ja verkostojen kehittäminen

 • Mitä asiakkuuksien johtaminen on?
 • Miten asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen eroaa myyntityöstä?
 • Miten asiakkuuksien johtamista voisi mitata?
 • Resurssien optimointi yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta
 • Keitä asiakkaasi ovat, ulkoiset ja sisäiset asiakkuudet
  • Eri asiakkaiden erilaiset arvokokemukset
 • Vuorovaikutustaidot asiakasarvon ehdottamisen, luonnin ja kehittämisen apuna
 • Asiakas
  • Asiakkuuden arvon määrittäminen
  • Asiakasarvon tunnistaminen ja mittaaminen
  • Ketkä ovat meille kiinnostavia asiakkaita
  • Keille me olemme kiinnostavia
 • Verkostojen johtaminen

Palvelumuotoilun perusteet

 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Mitä palveluiden muotoilulla tarkoitetaan ja miksi sitä kannattaisi tehdä?
 • Miten strategiamme vaikuttaa palveluiden kehittämiseen?
 • Asiakasarvon tuottaminen: Mitä Asiakasarvo voisi olla
 • Miltä hyvin muotoiltu palvelu näyttää?
 • Millaisia palveluita kannattaa muotoilla?
 • Miten palvelu muotoillaan ketterästi ideasta asiakkaalle merkitykselliseksi palveluksi?
 • Palvelumuotoilu ja Lean -työkalujen hyödyntäminen arvoehdotuksen luonnissa
 • Käytännön työkalujen käytön harjoittelua asiakasymmärryksen ja arvoehdotusten kehittämiseksi

Kalle Reunanen

7. jakso

Uudistumiskyvyn johtaminen

Jalmari Eklund & FM, Johtamisen ja esimiestyön valmentaja, Muutosjohtaja, Coach Tarja Seppänen, Toteutin Oy

Menestystarinat

Todistusten jako

Sari Erkkilä, Management Institute of Finland MIF Oy 

Vieläkö epäröit miksi osallistua JET Leader -ohjelmaan?

Videolla Tomas Forsgård kertoo sinulle miksi juuri sinun tulee osallistua.

Tomas Forsgård on vahva markkinoinnin- ja strategiaosaaja 30 vuoden B2B ja B2C kokemuksella. Matkanvarrella koettuja oppeja, sekä menestyksiä että kompastuksia on tarttunut. Nyt Tomas jakaa niitä MIFin JET Leader -ohjelman puitteissa kaikille osallistujille.

JET Leader ohjelman hyödyt sinulle

Saat:

 • 360° johtamiskäyttäytymisen arvioinnin omaan kehittymiseen liittyen,
 • lisää strategisen suunnittelun ja johtamisen työvälineitä teoriasta käytännön implementointiin,
 • osaamista talouden johtamiseen ja kannattavuusajatteluun,
 • työvälineitä ja käytännön menetelmiä esimiestyöhön ja henkilöstöjohtamiseen,
 • projektin johtamisen ja hallinnan osaamista,
 • näkökulmia asiakkuus- ja verkostoajatteluun sekä erilaisten prosessien kehittämiseen,
 • yksilöllisen opiskeluprosessin, jossa huomioidaan erilaiset osaamis- ja kehittymistarpeet,
 • yksilöllistä sparrausta ja ohjausta ohjelman aikana
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia,
 • MIFin parhaiden valmentajien asiantuntemuksen lähijaksoilla ja
 • mahdollisuuden suorittaa Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan valmennusjaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennusmenetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoituksia, tietoiskuja ja simulointitehtäviä.

JET Leader -ohjelma sisältää yhteensä 10 lähipäivää, jotka toteutetaan 1-2 päivän kokonaisuuksina. Kesto on noin 14 kuukautta.

Paikka

Helsinki (tarkentuu myöhemmin).

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on 1 700 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.

 

HAE MUKAAN!

Hakuaika valmennukseen on meneillään. Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten, tarvekartoitusten ja haastattelujen perusteella.

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Päivikki Romero-Gotor
Sari Erkkilä

Kouluttajat

Tomas Forsgård
 • Tomas Forsgård
 • asiantuntija, strateginen johtaminen ja strateginen myynti ja markkinointi
Tarja Seppänen
Tarja Lindholm
 • Tarja Lindholm
 • Diplomi-insinööri, opettaja ja näyttötutkintomestari
Heikki Rannikko
Jenni Eromäki
 • Jenni Eromäki
 • Sopimusoikeuden, IPR-oikeuden ja markkinointijuridiikan asiantuntija
Aki Pekuri
Kalle Reunanen
 • Kalle Reunanen
 • Myynnin ja liiketoimintamallien kehittämisen asiantuntija, valmentaja ja kouluttaja

Löydät samankaltaisia koulutuksia: