Työnohjaus on energian suuntaamista organisaation perustehtävän tutkimiseen, tukemiseen ja kehittämiseen. Koulutettuna työnohjaajana ohjaat ja tuet työyhteisön jäseniä kokemuksellisessa oppimisessa ja kasvussa auttamalla ohjattavia tutkimaan työtapojaan ja tiedostamaan niihin sekä itseensä että muihin ihmisiin liittyviä ajatuksia, asenteita ja tunteita. Työnohjauksen avulla autat ohjattavia löytämään uusia näkökulmia työtehtävien hoitamiseen ja keventämään työn aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta.

johdon-ja-esimiesten-työnohjaajan-koulutusohjelma-johtamistaidon-opisto-jto.fi

Syvennä johtamistasi ja kehitä esimiestaitojasi työnohjaajan koulutuksessa

Johdon ja esimiesten työnohjaajien koulutusohjelma alkaa huhtikuussa 2018 – jo 23. kerran.  Otamme osallistujia mukaan aina kolmannelle jaksolle asti.

Viime vuosina kolmannes osallistujista on halunnut kouluttautua tämän ohjelman kautta kokonaan uudelle uralle.  Neljännes keskittyy syventämään kouluttajan ja konsultin taitojaan, ja toinen neljännes kehittää omaa johtajuuttaan syventämällä esimiestaitojaan. Monille psykologeille ohjelma tarjoaa sopivaa täydennyskoulutusta.

Kenelle työnohjauskoulutus on tarkoitettu?

Koulutus sopii parhaiten sinulle, jolla on kokemusta esimerkiksi esimiehen, kouluttajan, konsultin, työyhteisön ja henkilöstön kehittäjän tai työterveyshuollon tehtävistä. Voit olla yhtä hyvin ylimmästä- tai keskijohdosta, asiantuntija tai yrittäjä.

Työnohjaus loulutuksen ajankohdat

1. jakso 10.–11.4.2018
2. jakso 22 –23.5.2018
3. jakso 7.–8.8.2018
4. jakso 2.–3.10.2018
5. jakso 11.–12.12.2018
6. jakso 19.–22.1.2019 internaatti
7. jakso 19.–20.3.2019
8. jakso 4.–5.6.2019
9. jakso 13.–14.8.2019
10. jakso 8.–9.10.2019
11. jakso 14.–15.1.2020
12. jakso 21.–22.4.2020

Koulutuksen kesto on kaksi vuotta ja laajuudeltaan 80 opintopistettä. Ohjelma ylittää STORYn asettaman 60 op:n vähimmäislaajuuden yli 30%:lla. Huolehdimme siitä, että sinulla on mahdollisuus suorittaa kaikki opintopistekokonaisuudet koulutusajan puitteissa. Myös siinä tapauksessa, että olet estynyt osallistumasta johonkin koulutuspäivään.

Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutuksen sisältö

Kolutusohjelmassa yhdistetään kognitiivista, psykodynaamista ja sosiokonstruktiivisen oppimisen ajattelua. Koulutuksen painopiste on esimiesten ja johtajien työnohjauksessa. Koulutus kuitenkin pätevöittää myös laajemmin koko työyhteisön työn ohjaamiseen organisaation kaikilla tasoilla.

Lähijaksot muodostuvat kokemuksellisista ryhmätyöskentelyistä, monimuotoisista harjoituksista, asiantuntijaluennoista, työnohjausharjoittelusta ja koulutettavien toteuttamista alustuksista.

1. jakso 10.–11.4.2018

Työnohjauksen lähtökohdat, tavoitteet, prosessi ja menetelmät

 • Koulutuksen kokonaiskuva ja tavoitteet
 • Työnohjauksen tavoitteet ja työnohjauksen prosessi
 • Työnohjauksen käyttöteoria

2. jakso 22.–23.5.2018

Johtaminen, johtajuus, esimiestyö ja työnohjaus. Tulevaisuuden johtaminen

 • Johtaminen ja johtajuusajattelu työnohjauksessa
 • Tulevaisuuden johtamisen haasteet ja mahdollisuudet työohjauksessa

3. jakso 7.–8.8.2018

Muutoksessa johtaminen sekä esimiehen ja työnohjaajan muutostyökalut

 • Työelämän muutos ja muutoksen haasteet
 • Muutoksen johtamisen dynamiikka
 • Muutoksen johtaminen työnohjauksessa

4. jakso 2.–3.10.2018

Yksilödynamiikka ja työnohjaus

 • Vuorovaikutus ja johtajuus
 • Yksilökeskeiset käyttäytymisen lainalaisuudet

5. jakso 11.–12.12.2018

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

 • Ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja menetelmät työnohjauksessa

6. jakso 19.–22.1.2019 internaattijakso

 • Oman työnohjaajapersoonallisuuden tutkiminen
 • Oman työnohjauksen käyttöteorian kehittäminen

7. jakso 19.–20.3.2019

Ryhmädynamiikka, johtoryhmät ja työajankäytön hallinta

 • Yhteisödynamiikka ja ryhmädynaamiset tekijät työnohjauksessa
 • Yksilö osana ryhmää

8. jakso 4.–5.6.2019

Kontekstuaaliset tekijät työnohjauksessa ja johdon työnohjauksen viitekehykset ja menetelmät

 • Tilannesidonnaiset tekijät johdon ja työyhteisön työnohjauksessa

9. jakso 13.–14.8.2019

Konfliktit, johtaminen ja työnohjaus. Työnohjauksen arvot ja etiikka

 • Konfliktien synty, hallinta ja sovittelu
 • Työnohjauksen arvot ja etiikka

10. jakso 8.–9.10.2019

Yhteisödynamiikka ja työnohjaus

 • Valta, vaikuttaminen ja johtajuus

11. jakso 14.–15.1.2020

Työnohjauksen menetelmät sekä opiskelijoiden työkaluworkshop

 • Työnohjauksen työkaluworkshop

12. jakso 21.–22.4.2020

Lopputöiden käsittely sekä työnohjauskoulutusprosessin reflektointi ja arviointi

 • Koulutuksen päätösseminaari

Ohjelman hyödyt ja oppimistulos

Johtamistaidon opisto JTO:n järjestämä johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma tarjoaa sinulle tietotaidon yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjaukseen. Ohjelma on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukainen ja laajuudeltaan 80 opintopisteen opintokokonaisuus. Koulutettavat saavat valmiudet käynnistää, ohjata, ylläpitää ja päättää sekä työnohjauksellisia että konsultatiivisia prosesseja, jotka edistävät ohjattavien ammatillista kasvua, vaikeiden työtilanteiden hallintaa ja ongelmanratkaisukykyä.

Edistyksellinen oppimisympäristö

Käytämme tässä koulutuksessa erittäin edistyksellistä digitaalista oppimisympäristöä:Digitaalinen oppimisympäristö tässä koulutuksessa

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä. Ei muistettavia salasanoja
 • osallistava tuki oppimisprosessille – myös koulutuksen jälkeen
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin
 • helppo tapa sitouttaa esimiehesi ja kollegasi henkilökohtaisen muutoksesi tavoitteisiin

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma toteutetaan kahden lukuvuoden aikana. Ohjelma koostuu:

 • 12 lähivalmennusjaksosta: 11 kaksipäiväistä jaksoa ja ensimmäisen lukuvuoden lopussa järjestettävä neljän päivän internaattijakso
 • useista alan kirjallisuuteen perustuvista pohdinta- ja esseetehtävistä
 • vertaisryhmätyöskentelystä ja -työnohjauksesta
 • opiskelijoiden työkaluworkshopeista
 • työnohjausharjoittelusta
 • työnohjausharjoittelun ohjauksesta (toto)
 • itsereflektoinnista
 • useiden erilaisten ryhmäprosessien ja -harjoitusten hyödyntämisestä
 • lopputyöstä.

Kouluttajat työnohjauskoulutuksessa

Koulutusohjelman johtajana ja vastuukouluttajana toimii Jarmo Pekkanen, psykologian maisteri, psykoterapeutti ja työnohjaaja.

Hinta

Koulutusohjelman kokonaishinta on 7350 € (+ alv. 24 %).  Laskutus tapahtuu neljässä erässä.  Hinta sisältää lähioppimisjaksojen luennot ja niihin liittyvän koulutusmateriaalin, sähköisen verkko-oppimisalustan sekä lähijaksojen ruokailut ja väliaikatarjoilut.

Opiskelijat huolehtivat itse työnohjausharjoittelun työnohjaajan (toton) kustannuksista (arviolta 300–600 € ryhmäkoosta riippuen). Internaattikulut ovat omakustanteisia (arviolta 500–600 €).

Hae mukaan!

Hakuaika työnohjauskoulutukseen on käynnissä. Osallistujat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hakemuslomake toimitetaan täytettynä sähköpostin liitteenä viimeistään 10.3.2018 Ilse Vilkmanille, ilse.vilkman (at) mif.fi tai postitse osoitteeseen:

Management Institute of Finland MIF Oy
Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

Lataa hakemus työnohjaajan tutkintoon >>

 

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Pirjo Jääskeläinen
Ilse Vilkman
Oletko kiinnostunut tilaamaan vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?
 • Oletko kiinnostunut tilaamaan vastaavan koulutuksen organisaatiollesi?
 • Ota yhteyttä!
 • Tauno Taajamaa
 • 040 074 2789
 • tauno.taajamaa@jto.fi

Kouluttajat

Jarmo Pekkanen
 • Jarmo Pekkanen
 • Psykologian maisteri, psykoterapeutti, työnohjaaja. Monipuolinen käytännön työkokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta
Matti Salo
 • Matti Salo
 • VTM, sosiaalipsykologi, työnohjaaja, Certifiedbusiness coach/ PCC
Satu Koivisto
 • Satu Koivisto
 • Ajatusjohtaja ja tutkimuspäällikkö, Management Institute of Finland MIF Oy
Mikko Räsänen
Timo Pehrman
Sirkku Ruutu
 • Sirkku Ruutu
 • Psykologian ja kasvatustieteen maisteri, psykoterapeuttikouluttaja, ammatticoachien kouluttaja (MCC, ICF), johdon ja esimiesten työnohjaaja

Löydät samankaltaisia koulutuksia: