Työnohjaus on energian suuntaamista organisaation perustehtävän tutkimiseen, tukemiseen ja kehittämiseen. Koulutettuna työnohjaajana ohjaat ja tuet työyhteisön jäseniä kokemuksellisessa oppimisessa ja kasvussa auttamalla ohjattavia tutkimaan työtapojaan ja tiedostamaan niihin sekä itseensä ja muihin ihmisiin liittyviä ajatuksia, asenteita ja tunteita. Työnohjauksen avulla voit auttaa ohjattavia löytämään uusia näkökulmia työtehtävien hoitamiseen ja keventämään työn aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta.

Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma | Johtamistaidon opisto JTO

Syvennä johtamistasi ja kehitä esimiestaitojasi

Johdon ja esimiesten työnohjaajien koulutusohjelma alkaa huhtikuussa 2018 – jo 23. kerran.  Otamme osallistujia mukaan aina kolmannelle jaksolle asti.

Viime vuosina kolmannes osallistujista on halunnut kouluttautua tämän ohjelman kautta kokonaan uuteen ammattiin.  Neljännes keskittyy syventämään kouluttajan ja konsultin taitojaan ja toinen neljännes kehittää omaa johtajuuttaan syventämällä esimiestaitojaan.

Kenelle

Koulutus sopii parhaiten sinulle, jolla on kokemusta esimerkiksi esimiehen, kouluttajan, konsultin, työyhteisön ja henkilöstön kehittäjän tai työterveyshuollon tehtävistä. Voit olla yhtä hyvin ylimmästä tai keskijohdosta, asiantuntija tai yrittäjä.

Koulutuksen ajankohdat

1. jakso 10. – 11.4.2018
2. jakso 22. – 23.5.2018
3. jakso 7. – 8.8.2018
4. jakso 2. – 3.10.2018
5. jakso 11. – 12.12.2018
6. jakso 19. – 22.1.2019 internaatti
7. jakso 19. – 20.3.2019
8. jakso 4. – 5.6.2019
9. jakso 13. – 14.8.2019
10. jakso 8. – 9.10.2019
11. jakso 14. – 15.1.2020
12. jakso 21. – 22.4.2020

Koulutuksen kesto on kaksi vuotta ja laajuudeltaan 60 opintopistettä. Huolehdimme siitä, että sinulla on mahdollisuus suorittaa kaikki opintopistekokonaisuudet koulutusajan puitteissa. Myös siinä tapauksessa, että olet estynyt osallistumasta johonkin koulutuspäivään.

Koulutuksen sisältö

Kolutusohjelmassa yhdistetään kognitiivista, psykodynaamista ja systeemistä ajattelua. Lähijaksot muodostuvat kokemuksellisista ryhmätyöskentelyistä, monimuotoisista harjoituksista, asiantuntijaluennoista, työnohjausharjoittelusta ja koulutettavien toteuttamista alustuksista.

Tutkinnon keskeisiä teemoja ovat:

Työnohjauksen lähtökohdat ja tavoitteet

 • Saat tiedot, mitä työnohjaus on ja ammattitaidon työnohjaajana toimimiseen

Työnohjaajan roolit ja käytännöt

 • Oivallat, millaisesta roolista käsin toimit työnohjaajana ja miten toteutat työnohjausta

Oma työnohjaajapersoonallisuus

 • Opit, miten syvennät ja entistä paremmin hyödynnät itsetuntemustasi voidaksesi toimia työnohjaajana

Johtaminen ja esimiestyö

 • Sisäistät, miten työnohjaus ja työnohjaaja voivat tukea johtamista ja esimiestyötä

Työnohjauksen menetelmät

 • Opit soveltamaan erilaisia, sinulle sopivia menetelmiä ja työkaluja työnohjauksessa

Työnohjaussuhde ja – prosessi

 • Osaat muodostaa työnohjaussuhteen sekä käynnistää, ylläpitää ja päättää työnohjausprosessin

Työnohjauksen viitekehys

 • Rakennat koulutusprosessin aikana itsellesi parhaiten toimivan, turvallisen ja tehokkaan työnohjauksen viitekehyksen

Yksilödynamiikka ja työnohjaus

 • Saat oleelliset ja välttämättömät perusteet työnohjauksen yksilödynamiikasta

Ryhmä- ja yhteisödynamiikka

 • Opit parhaat keinot hyödyntämään ryhmää ja hallitsemaan yhteisödynamiikkaa

Työnohjauksen arvot ja etiikka

 • Sisäistät työnohjauksen arvot ja etiikan

Konfliktien kohtaaminen työnohjauksessa

 • Saat työkaluja vaikeiden tilanteiden ennakoimiseen, niissä toimimiseen sekä niiden ratkaisemiseen.

Ohjelman hyödyt ja oppimistulos

Johtamistaidon opisto JTO:n järjestämä johdon ja esimiesten työnohjaajatutkinto tarjoaa sinulle tietotaidon yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjaukseen. Ohjelma on Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukainen ja laajuudeltaan 60 opintopisteen opintokokonaisuus. Koulutettavat saavat valmiudet käynnistää, ohjata, ylläpitää ja päättää sekä työnohjauksellisia että konsultatiivisia prosesseja, jotka edistävät ohjattavien ammatillista kasvua, vaikeiden työtilanteiden hallintaa ja ongelmanratkaisukykyä.

Edistyksellinen oppimisympäristö

Käytämme tässä koulutuksessa erittäin edistyksellistä digitaalista oppimisympäristöä:Digitaalinen oppimisympäristö tässä koulutuksessa

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä. Ei muistettavia salasanoja
 • osallistava tuki oppimisprosessille – myös koulutuksen jälkeen
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin
 • helppo tapa sitouttaa esimiehesi ja kollegasi henkilökohtaisen muutoksesi tavoitteisiin

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma toteutetaan kahden lukuvuoden aikana. Ohjelma koostuu:

 • 12 lähivalmennusjaksosta (11 x 2 päivää) sisältäen ensimmäisen lukuvuoden lopussa järjestettävän ulkomaan internaattijakson (4 päivää)
 • useista alan kirjallisuuteen perustuvista pohdinta- ja esseetehtävistä
 • vertaisryhmätyöskentelystä ja -työnohjauksesta
 • opiskelijoiden työkaluworkshopeista
 • työnohjausharjoittelusta
 • työnohjausharjoittelun ohjauksesta (toto)
 • työnohjausistunnon litteroinnista
 • itsereflektoinnista
 • useiden erilaisten ryhmäprosessien ja -harjoitusten hyödyntämisestä
 • sekä lopputyöstä.

Kouluttajat

Kurssin johtajana ja vastuukouluttajana toimii Jarmo Pekkanen, psykologian maisteri, psykoterapeutti ja työnohjaaja.

Hinta

Koulutusohjelman kokonaishinta on 7750 € (+ alv 24 %).  Laskutus tapahtuu neljässä erässä.  Hinta sisältää lähioppimisjaksojen luennot ja niihin liittyvän koulutusmateriaalin, sähköisen verkko-oppimisalustan sekä lähijaksojen ruokailut ja väliaikatarjoilut.

Opiskelijat huolehtivat itse työnohjausharjoittelun  työnohjaajan (toton) kustannuksista. Internaattikulut ovat omakustanteisia.

Hae mukaan!

Hakuaika valmennukseen on käynnissä. Osallistujat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.  Hakemuslomake toimitetaan täytettynä sähköpostin liitteenä Ilse Vilkmanille, ilse.vilkman (at) mif.fi tai postitse osoitteeseen:

Management Institute of Finland MIF Oy
Työnohjaajakoulutusohjelma
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

Lataa hakemus työnohjaajan tutkintoon >>

 

kysy_lisaa

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Pirjo Jääskeläinen
Ilse Vilkman

Kouluttajat

Jarmo Pekkanen
 • Jarmo Pekkanen
 • Psykologian maisteri, psykoterapeutti, työnohjaaja. Monipuolinen käytännön työkokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta
Matti Salo
 • Matti Salo
 • VTM, sosiaalipsykologi, työnohjaaja, Certifiedbusiness coach/ PCC
Mika Aaltonen
 • Mika Aaltonen
 • Tulevaisuudentutkija, luennoitsija ja ajatteluttaja. Aiheina mm: decision-making, complexity, narratives and respective methodologies.
Mikko Räsänen
Timo Pehrman