Strategisen henkilöstöjohtamisen koulutusohjelmassa hahmotat henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden: hallinnolliset prosessit, työsuhdeasiat, henkilöstön kehittämisen ja osaamisen johtamisen sekä liiketoimintaa kokonaisuutena tukevat prosessit.

14-päiväinen koulutusohjelma kestää noin vuoden, ja se järjestetään kahden päivän lähijaksoissa.

JTO Black Friday | Strategisen henkilöstöjohtamisen koulutus

ilmoittauduKenelle

Koulutusohjelma on tarkoitettu sinulle, joka

 • toimit tai olet siirtymässä henkilöstöjohtamisen tehtäviin
 • toimit henkilöstötyön jollakin osa-alueella ja haluat laajentaa osaamistasi ja näkemystäsi koko kentästä
 • toimit yrittäjänä, mutta vastaat myös organisaation henkilöstöjohtamisesta.

Koulutusohjelman sisältö 30.11.2016 – 18.05.2017

30.11.2016: Työsuhdeasiat

 • Työsuhde elinkaariajattelun näkökulmasta
  • rekrytointi
  • työsopimussuhteen vaiheet
 • Työoikeudellinen dokumentaatio
 • Työoikeuden erityiskysymyksiä

1.12.2016: Työhyvinvoinnin johtaminen

 • Kokonaisvaltainen työhyvinvointi
 • Yksilön hyvinvoinnin ja organisaation toimintakyvyn johtaminen
 • Työhyvinvoinnin merkitys strategisena kilpailutekijänä
 • Projektitöiden workshop (0,5 pv)

11.1.2017: Oma henkilöstöjohtajuus

 • Erilaisuuden johtaminen – erilaiset persoonallisuustyylit
 • Oman johtamis-/yhteistyökäyttäytymisen kehittäminen

12.1.2017: Henkilöstöjohtamisen sidosryhmät ja muutoksessa johtaminen

 • Henkilöstöjohtamisen sidosryhmät, ulkoistamisen mahdollisuudet ja sudenkuopat
 • Muutosjohtaminen – yhteistyön paikka

2.–3.2.2017: Strateginen johtaminen ja johtajuus (1,5 pv)

 • Näkökulmia strategiseen johtamiseen ja johtajuuteen
 • Liiketoiminnan taloudelliset näkökulmat
 • Rohkeampaa henkilöstöjohtamista ja sisältöä terveellä järjellä

3.2.2017: Henkilöstöriskit (0,5 pv)

 • Henkilöstöriskien hallinta

1.3.2017: Osaamisen johtaminen

 • osaamisen johtaminen – strateginen ja operatiivinen kulma
 • kompetenssimallin rakentaminen ja elementit
 • osaamisen kehittäminen: tulevaisuuden tekijät ja jokainen organisaatiossa
 • osaamisen seuranta, KPIt ja merkitys erilaisissa kestävän kehityksen auditoinnessa ja laatujärjestelmissä
 • esimiestyön osaaminen ja kehittäminen
 • osaamisen kehittämisen keinot: koulutus, työssä oppiminen ja coaching

2.3.2017: HR-ammattilaisen viestintä- ja neuvottelutaidot

 • Vaikuttava viestintä johdolle ja muille sidosryhmille

4.4.2017: Kansainvälinen henkilöstöjohtaminen

 • Miksi minun pitäisi huomioida kulttuuri työssä?
 • Mitä kulttuurien välinen viestintä on
 • Millaisia taitoja tarvitsen?

5.4.2017: Henkilöstötuottavuus

 • Henkilöstötuottavuus ja sen mittaaminen
 • Prosessijohtaminen
 • Lean Management
 • Projektityöryhmät kokoontuvat (n. 2 h)

3.–4.5.2017: Henkilöstöjohtamisen kokonaisuus (2 pv)

 • Strateginen henkilöstöjohtaminen käytännössä
 • Liiketoiminnan strategiasta henkilöstöjohtamisen toimenpiteisiin
 • HR-strategia ja sen laadinta
 • HR-ammattilaisen erilaiset roolit ja kehittämiskumppanuus, liiketoimintajohdon odotukset

17.5.2017: Projektitöiden esittely

 • Projektityö workshop

18.5.2017: Johtoryhmien kehittäminen, henkilöstöjohtamisen järjestelmät

 • HR johdon kumppanina ja kehittäjänä
 • Henkilöstöjohtamisen järjestelmät: tämän hetken trendit, todistetut hyödyt ja haitat

Black Friday -hinta

3.464 € + alv 84 € (norm. 6 250 € + alv. 24 %).

 • 3.114 € (alv 0%) + tarjoilut 350 € (+alv 24 %)
 • voit maksaa kahdessa erässä: 1. marraskuussa, 2. joulukuussa

Hinta sisältää oppimismateriaalit, sähköisen verkko-oppimisalustan käytön, projektityön tutoroinnin, lounaat, aamu- ja iltapäiväkahvit lähijaksoilla.

ilmoittaudu

 

Hyödyt ja tavoitteet

Koulutus antaa ammatilliset valmiudet:

 • toimia henkilöstöjohtamisen erilaisissa päättäjätason tehtävissä
 • arvioida ja kehittää henkilöstöjohtamisen nykytilaa suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin
 • rakentaa liiketoiminnan tavoitteisiin liittyvä henkilöstöjohtamisen strategia
 • tukea ulkoisia asiakas- ja sidosryhmätarpeita että organisaation sisäisiä tarpeita muutostilanteessa
 • toimia liiketoiminnan strategisena kumppanina.

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

 • alustukset
 • yritysesimerkit
 • yhteiset keskustelut
 • alan kirjallisuuteen perehtyminen
 • tietoiskut
 • ryhmätyöt
 • 360-asteen johtamis-/yhteistyökäyttäytymisen arviointi
 • valmistautumistehtävät lähijaksoihin
 • kehittämistyö ja sen tutorointi

Projektityö – organisaatiosi tueksi

Projektityön tavoitteena on kehittää taustaorganisaatiosi strategista henkilöstöjohtamista. Suosittuja projektityöaiheita ovat olleet mm. osaamisen kehittäminen, henkilöstöstrategian implementointi, esimiesten kehittämissuunnitelma, palkitseminen ja sitouttaminen.

Projektityön ohjaus

Projektityön ohjaajina toimivat henkilöstöfunktion kokeneet asiantuntijat, SHRM-ohjelman johtajanakin toimiva Tarja Seppänen ja Karin Honkavaara.

KTM, Henkilöstönkehittäjä, Coach, Työnohjaaja STOry Karin Honkavaarahonkavaara_karin_blog-4699f78353572f8ffc3882c117f07300

 • usean vuoden kokemus kansainvälisistä tietotekniikan alan pörssiyhtiöistä
 • viime vuosina myös hoiva-alan kehittämiskokemusta
 • yli 20 vuoden kokemus esimiestyöstä ja vuosia myös kansainvälisestä johtoryhmätyöskentelystä

Karin on vahvasti suuntautunut liiketoimintaan sekä muutos- ja kehittämistyöhön. Hänen erityisosaamiseensa kuuluu kasvun johtaminen, yrityskaupat ja integrointi, globaali toiminta, prosessit ja laatuajattelu, toiminnan sopeuttaminen, esimiesten ja johtajien taitojen kehittäminen sekä suorituksen johtaminen.

Tarja Seppänen, FM, on esimiestyön valmentaja, muutosjohtaja ja yrittäjäTarja Seppänen, MIF-verkostovalmentaja

 • vuosien kokemus sekä suomalaisten että pohjoismaisten liiketoimintayksiköiden johtamisesta ja erilaisten muutosten läpiviennistä
 • toiminut useita vuosia esimies- ja johtotehtävissä sekä osaamisen kehittämispalveluita että HR-järjestelmiä tarjoavissa organisaatioissa

Tarja toimi aiemmin johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Management Institute of Finlandissa vastaa nyt Strategisen henkilöstöjohtamisen koulutusohjelmasta projektipäällikkönä.

”Henkilöstöjohdolta tarvitaan nyt, jos koskaan, strategista näkemystä ja osaamista, ja kykyä ennakoida toimintaympäristön muutoksia yhteistyössä liiketoimintajohdon kanssa. Muutosvauhti on huima ja se tuntuu vain kiihtyvän. Strategisen henkilöstöjohtamisen ohjelmassa lähdemme yhteiselle matkalle perehtymään alan viimeisimpään tietoon ja jakamaan kokemuksia ja osaamista. Matkalla kytkemme oppimaamme suoraan käytännön työhön, oman organisaation hyödyksi. Odotan innolla yhteistä matkaamme!”

360-arviointi

Strategisen henkilöstöjohtamisen SHRM-ohjelmaan sisältyy osallistujien johtamis- tai yhteistyövalmiuksien kehittäminen 360-arvioinnin pohjalta. Lue lisää: 360-asteen arvioinnit >>

Palautetta

”Ilman koulunpenkille lähtemistä olisi paljon jäänyt oppimatta ja kokematta!
Strategisen henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma SHRM on antanut minulle varmuutta toimia henkilöstöhallinnon tehtävissä sekä laaja-alaista näkemystä henkilöstöhallinnon eri osa-alueista. Siirtyminen oman tutun ja turvallisen työalueen ulkopuolelle ja rohkaistuminen ottamaan haltuun oman yhtiön henkilöstöasiat ovat avanneet ihan uusia ovia ja tuonut työhön uusia sävyjä. Kaikki ei aina ole mukavaa, mutta osaamisen lisäännyttyä ikävistä asioista selviäminen on helpottunut.”

Tiina Jyllilä
Yrittäjä
Relicomp Oy

Relicomp Oy on 22 vuotta toiminut perheyritys. Relicomp tekee ohutlevyalihankintaa suurille suomalaisille päämiehille kone- ja laiteteollisuuteen. Henkilöstöä heillä on yhteensä 130 Kurikassa ja Äänekoskella.

 

 

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Pirjo Jääskeläinen

Kouluttajat

Tarja Seppänen
Aki Ahlroth
 • Aki Ahlroth
 • Rohkeamman henkilöstöjohtamisen sanansaattaja
Tiina Alahautala
 • Tiina Alahautala
 • HR Business Partner Oy:n toimitusjohtaja ja johtava konsultti. Vankka osaaminen henkilöstöjohtamisesta ja johtoryhmätyöstä
Hilkka Alatalo-Korpi
Karin Honkavaara
 • Karin Honkavaara
 • KTM, Henkilöstönkehittäjä, Coach, Työnohjaaja STOry. Yli 20 v. kokemus esimiestyöstä.
Tarja Lindholm
 • Tarja Lindholm
 • Diplomi-insinööri, opettaja ja näyttötutkintomestari
Hanna-Leena Livio
Mikko Pihlajamäki
 • Mikko Pihlajamäki
 • Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari. Erikoistunut liike-, sopimus- ja työjuridiikkaan
Reeta Sinkkonen
 • Reeta Sinkkonen
 • Kansainvälisen henkilöstötyön ja komennuslaisten sparraaja ja valmentaja
Jukka Suvitie
Margolit Söderholm
Taru Uhrman
 • Taru Uhrman
 • Viestintäkonsultti, valmentaja, johdon työnohjaaja

Löydät samankaltaisia koulutuksia: