Pureudumme ohjelman lähijaksoilla oman johtajuuden kehittämiseen ja toiminnan strategisiin näkökulmiin. Tarjoamme käyttöön toiminnan suunnittelun, analysoinnin ja johtamisen työvälineitä.

 

Kannattavuus kuntoon– suosittu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto alk. 18-19.10.2017 | MIF

 

Kenelle

Ohjelma on tarkoitettu kokeneille yrittäjille, Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaneille jatko-ohjelmaksi ja itsenäisesti yritystä johtaville palkatuille johtajille sekä sukupolven- tai omistajan-vaihdostilanteessa oleville pk-yritysten johdolle.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon johtavan valmennuksen pääpaino on oman yrityksen tai yksikön toiminnan suunnittelun ja johtamisen kehittämisessä.

Hyödyt

Osallistujana saat:

 • monipuolisen valmennuskokonaisuuden johtamisen eri osa-alueilta
 • 360° johtamiskäyttäytymisen arvioinnin omaan kehittymiseen liittyen
 • valmennusta talouden tunnuslukuihin ja ohjausta kannattavuuden kehittämiseen
 • työvälineitä ja menetelmiä henkilöstöjohtamiseen ja projektiosaamiseen
 • keinoja myynti- ja markkinointitaitojen kehittymiseen
 • ohjausta systemaattiseen yritysanalyysiin ja oman yrityksen strategian terävöittämiseen
 • lisää tehokkuutta yrityksen sisäiseen toimintaan
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

YJEAT Uusimaa -ohjelma lisää johtamisen kokonaisosaamista sekä kehittää edellytyksiä vaativien tilanteiden hallinnassa.

Ohjelman tavoitteena on edistää osallistujien kehittymistä yritysjohtajina ja esimiehinä sekä tarjota työkaluja yrityksen kehittämiseen!

YJEAT Uusimaa -ohjelma kestää 15 kuukautta ja sisältää  yhteensä 15 lähipäivää, jotka toteutetaan 1–2 päivän kokonaisuuksina. Valmennusjaksot ovat 1–2 kuukauden välein.

Valmennusmenetelmät ja -materiaalit

 • 360° johtamiskäyttäytymisen arviointi
 • pienryhmäsimulaatiot ja –harjoitukset
 • ennakkotehtävät
 • analyysit
 • suunnitelmat
 • sähköinen oppimisympäristö.

Ohjelman aikana tarjotaan mahdollisuus ohjauskeskusteluihin.

Lähijaksojen ohjelma

Jakso 1: 18-19.10.2017: Orientaatio ja Prosessien kehittäminen I. Yrityksen strategian kehittäminen

Kouluttaja MIF asiantuntijat Tarja Lindholm ja Tomas Forsgård

Jakso 2: 22-23.11.2017: Oman johtamisosaamisen kehittäminen. Verkostojen johtaminen ja Asiakkuuksien kehittäminen.

Kouluttaja MIF asiantuntijat Tarja Seppänen ja Tom Laine

Jakso 3: 17-18.1.2018: Talouden johtaminen I

Kouluttaja MIF asiantuntija Kaarina Pyydönniemi

Jakso 4: 7.3.2018: Verkostojen johtaminen. Asiakkuuksien kehittäminen.

Kouluttaja MIF asiantuntija Pekka Sinervo

Jakso 5: 11.4.2018 : Osaamisen kehittäminen, työyhteisön kehittäminen.

Kouluttaja MIF asiantuntija Tarja Seppänen

Jakso 6: 29-30.5.2018 : Strateginen kehittäminen. Työyhteistyön kehittäminen.

Kouluttaja MIF asiantuntijat Tomas Forsgård ja Mikko Pihlajamäki

Jakso 7: 15-16.8.2018 : Talouden johtaminen II.

Kouluttaja MIF asiantuntija Kaarina Pyydönniemi

Jakso 8: 2-3.10.2018 : Oman johtamisosaamisen kehittäminen, Prosessien kehittäminen II

Kouluttaja MIF asiantuntijat Tarja Seppänen ja Tarja Lindholm

Jakso 9: 24.1.2019 : Päätöstilaisuus

Valmentajat

Valmentajina MIFin arvostetut asiantuntijat

Valmennuspaikka

Uusimaa

Hinta ja hakeutuminen

YJEAT MIF Uusimaa –ohjelmaa varten on mahdollista hakea oppisopimusrahoitusta, tällöin laskutamme Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Autamme oppisopimusjärjestelyissä.

Oppisopimuspaikkoja on saatavissa alueittain rajallisesti. Mikäli oppisopimuspaikkaa ei järjesty, voit osallistua myös omakustanteisesti hintaan 3000 € + alv.

Hakuaika ja lisätiedot

Hakuaika 23.5.2017-1.10.2017
Paikat täytetään hakujärjestyksessä.

Sari Erkkilä, projektipäällikkö, MIF,
p. 050 408 8026 sari.erkkila@mif.fi

Päivikki Romero, valmennusvastaava, MIF,
p. 041 466 6059 paivikki.romero@mif.fi

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Sari Erkkilä
Päivikki Romero-Gotor