ALV-osaaminen kuuluu nykypäivän vientikaupantekijän taitovaatimuksiin. Tässä koulutuksessa saat osaamista BtoB viennin käytännön ALV-kysymyksistä sekä tavaraviennin että palveluviennin osalta. Koulutus keskittyy arvonlisäverotuksen oikeisiin, käytännön tilanteisiin. Tämän mahdollistaa se, että kouluttajalla on erittäin vahva kokemus viennin arvonlisämenettelyiden käytännöistä yrityksen eri funktioissa. Konsernin trade and tax adviser -roolissa hän on aktiivisesti työskennellyt kaikkien kaupallisiin prosesseihin liittyvien henkilöstöryhmien kanssa: myynti, rahoitus, logistiikka, hankinta, laki-asiat ja verotus vastaten lähes kaikkialle maailmaan suuntautuvien vientitoimitusten hoitumisesta.

Kansainvälisen kaupan arvonlisäveron /alv) määrittäminen eri käytännön tilanteissa | MIF kansainvälinen kauppa

Tämän koulutuksen fokuksena on ALV-direktiivien vaatimuksien soveltaminen käytännön toimintaan yrityksen kotimaan-, yhteisö- ja vientikaupoissa. Tällä osaamisella varmistat, että kaupat tapahtuvat vaatimusten mukaisesti ja vältät riskit jälkeenpäin perittävien ALV-maksujen sanktioista.

Kenelle viennin ALV-koulutus on suunniteltu

Vientikauppaa tekevissä yrityksissä työskentelevät ammattilaiset. Titteli voi olla vientijohtaja, vientipäällikkö, vientiassistentti, vientisihteeri, talousjohtaja, talouspäällikkö, logistiikkapäällikkö, toimitusjohtaja tai muu viennistä taloudellista vastuuta kantava henkilö.

Vientikaupan arvonlisäverokoulutus – sisältö 2.11.2017:

Kauppasopimus ja ALV

 • Arvonlisävero huomioitava jo tarjouksesta lähtien
 • Kuinka ALV tulee määrittää itse kauppasopimuksissa?
 • Yrityksen yleiset kaupan ehdot kuntoon – suojaavat alv-riskeiltä
 • Miten arvonlisäveroasiat on huomioitava lisäksi tilausvahvistuksella ja laskulla?
 • Isoimmat riskit ja yleisimmät väärinymmärrykset viennin ALV-käytännöissä

ALV:n merkitys yrityksen kehityssuunnitelmiin ja kaupallisiin prosesseihin

 • ALV:n vaikutukset kaupallisiin prosesseihin, logistisiin kehityssuunnitelmiin ja erilaisiin varastointiratkaisuihin – mitä huomioitava, selvitettävä ja mistä, jotta riskeiltä vältytään
 • Erilaiset jakelukanavat ja arvonlisävero
 • ALV reklamaatioissa: kaupalliset ja laatureklamaatiot (tuotteen palautus, korjaaminen kohdemaassa)
 • Alennukset, vuosialennukset, agenttipalkkiot – oikea ALV-käsittely

Kuinka arvonlisävero määräytyy eri tilanteissa

 • Suorat toimitukset
 • Toimitukset myyntiyhtiön kautta – myyntiyhtiö jälleenmyyjänä / agenttina
 • Triangulation, kun toimitus loppuasiakkaalle toisesta EU-maasta
 • Varastotoimitukset
 • Jälleenviennin, ulkoisen jalostuksen ja väliaikaisen viennin merkitys ALV:n määräytymisessä

Mitä erilaiset varastot tarkoittavat arvonlisäveron kannalta?

 • Varastotoimitukset, milloin tulee alv ja minkä maan mukaan – mitä sopimukseen
  • koska tarve rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi eri maihin?
 • Välivarastoinnin merkitys vientimyynnin ALV:n määräytymisessä
 • Eri varastotyyppien erot ALV:n kannalta
 • Vienti ALV:n määräytyminen, kun tavara jalostetaan välivarastossa (hire work)

Oikean ALV:n määrittäminen eri asiakkaille

 • Laskutus-, tilaaja- ja toimitusasiakas
 • Kuka on todellinen asiakas arvonlisäveron kannalta:
  • ALV:n vaikutukset asiakastietovaatimuksiin
 • Milloin laskulle toisen EU-maan ALV: yhteisömyynti, vienti vai kotimaan kauppa?
  • milloin suomalaisen ostajan kauppa on ALV 0 %
  • milloin kolmansien maiden ostajalle tehdään ALV 24 % tarjous
  • milloin kolmansien maiden ostajan kauppa on yhteisökauppaa

Arvonlisävero ja toimitusehto

 • Miten tavaran liikkuminen, toimitusehdot ja määrämaa määrittävät arvonlisäveroa?
 • EXW ja DDP –toimitusehtojen erityispiirteet
  • toimitusten viennin todentaminen

Palvelukaupan ALV-säännöt kansainvälisessä kaupassa ja niiden soveltaminen

 • Tavaran ja palvelun määrittely: mikä on palvelua, mikä tavaraa ALV-määrittelyssä?
 • Kansainvälisen palveluviennin ja tavaraviennin erot ALV:n kannalta
 • Käännetyn verovelvollisuuden merkitys (reverse charge) ja dokumentointi
 • Palvelun tilaus-, laskutus- ja toimituspaikan merkitys ALV-muodostamisessa
 • ALV:n määrittäminen kun tehdään tavara- ja palvelutoimituksen yhdistäminen samaan vientikauppaan, esim. toimitus asennettuna
 • Sähköisten BtoC palvelumyyntien muutokset ALV-laskutuksessa – Mini One Stop Shop (MOSS)
 • Palvelukauppaan liittyvät erityismääräykset kansainvälisessä kaupassa

Arvonlisäveron dokumentoinnin rooli

 • Vain riittävät ALV-merkinnät antavat oikeat tiedot vero- ja tulliraportoinnille -> turhilta veroseuraamuksilta ja sanktioilta vältytään
 • Miten todennat viennin – arvonlisäverottomuuden perusta
 • Monella viejällä ALV-raportointia puutteellisten tietojen perusteella – miksi?

Koulutus on hyvin interaktiivinen, todellisten tilanteiden läpikäyntiin pohjautuva. Voit tuoda koulutukseen myös omia ALV-casejasi sparrattavaksi päivän aikana.

Räätälöimme vienti- ja tuontitoimitusten koulutuksia myös yrityksen sisäisiksi koulutuksiksi. Pyydä tarjous »

 

Hinta kansainvälinen arvonlisävero -koulutuksessa:

690 € (+ alv. 24 %) sisältäen:

 • 1 koulutuspäivän
 • koulutuspäivän materiaalin
 • lounaan ja taukokahvit

Kansainvälinen alv ja alkuperäasiat (origin)

Alkuperäasiat ja arvonlisäveron määräytyminen ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa. Ilmoittaudu molempiin pakettihintaan 1.150 € + alv.

Alkuperäasiat ja tullinimike

kysy_lisaa

Fintra-koulutukset jatkuvat MIFillä
Tämä on alunperin Fintran koulutus. Fintran kansainvälisen toiminnan koulutukset jatkuvat MIFillä

 

 

 

 

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone