ALV-osaaminen kuuluu nykypäivän vientikaupantekijän taitovaatimuksiin. Opi kansainvälisen ALV:n käytännöt sekä tavaraviennin että palveluviennin osalta.

Koulutus keskittyy arvonlisäverotuksen oikeisiin, käytännön tilanteisiin – ei teoriaan tai pykäliin. Tämän mahdollistaa se, että kouluttajalla on erittäin vahva kokemus viennin arvonlisämenettelyiden käytännöistä yrityksen eri funktioissa. Konsernin trade and tax adviser -roolissa hän on aktiivisesti työskennellyt kaikkien kaupallisiin prosesseihin liittyvien henkilöstöryhmien kanssa: myynti, rahoitus, logistiikka, hankinta, laki-asiat ja verotus vastaten lähes kaikkialle maailmaan suuntautuvien vientitoimitusten hoitumisesta.

Kansainvälisen kaupan arvonlisäveron /alv) määrittäminen eri käytännön tilanteissa | MIF kansainvälinen kauppa

Opit soveltamaan ALV-direktiivien vaatimukset käytännön toimintaan yrityksen kotimaan-, yhteisö- ja vientikaupoissa. Varmistat, että kaupat tapahtuvat vaatimusten mukaisesti ja vältät riskit jälkeenpäin perittävien ALV-maksujen sanktioista.

Kenelle viennin ALV-koulutus on suunniteltu

Vientikauppaa tekevissä yrityksissä työskentelevät ammattilaiset. Titteli voi olla vientijohtaja, vientipäällikkö, vientiassistentti, vientisihteeri, talousjohtaja, talouspäällikkö, logistiikkapäällikkö, toimitusjohtaja tai muu viennistä taloudellista vastuuta kantava henkilö.

Vientikaupan arvonlisäverokoulutus – sisältö 23.4.2018:

Kauppasopimus ja ALV

 • Arvonlisävero huomioitava jo tarjouksesta lähtien
 • Kuinka ALV tulee määrittää itse kauppasopimuksissa?
 • Yrityksen yleiset kaupan ehdot kuntoon – suojaavat alv-riskeiltä
 • Miten arvonlisäveroasiat on huomioitava lisäksi tilausvahvistuksella ja laskulla?
 • Isoimmat riskit ja yleisimmät väärinymmärrykset viennin ALV-käytännöissä

ALV:n merkitys yrityksen kehityssuunnitelmiin ja kaupallisiin prosesseihin

 • ALV:n vaikutukset kaupallisiin prosesseihin, logistisiin kehityssuunnitelmiin ja erilaisiin varastointiratkaisuihin – mitä huomioitava, selvitettävä ja mistä, jotta riskeiltä vältytään
 • Erilaiset jakelukanavat ja arvonlisävero
 • ALV reklamaatioissa: kaupalliset ja laatureklamaatiot (tuotteen palautus, korjaaminen kohdemaassa)
 • Alennukset, vuosialennukset, agenttipalkkiot – oikea ALV-käsittely

Kuinka arvonlisävero määräytyy eri tilanteissa

 • Suorat toimitukset
 • Toimitukset myyntiyhtiön kautta – myyntiyhtiö jälleenmyyjänä / agenttina
 • Triangulation, kun toimitus loppuasiakkaalle toisesta EU-maasta
 • Varastotoimitukset
 • Jälleenviennin, ulkoisen jalostuksen ja väliaikaisen viennin merkitys ALV:n määräytymisessä

Mitä erilaiset varastot tarkoittavat arvonlisäveron kannalta?

 • Varastotoimitukset, milloin tulee alv ja minkä maan mukaan – mitä sopimukseen
  • koska tarve rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi eri maihin?
 • Välivarastoinnin merkitys vientimyynnin ALV:n määräytymisessä
 • Eri varastotyyppien erot ALV:n kannalta
 • Vienti ALV:n määräytyminen, kun tavara jalostetaan välivarastossa (hire work)

Oikean ALV:n määrittäminen eri asiakkaille

 • Laskutus-, tilaaja- ja toimitusasiakas
 • Kuka on todellinen asiakas arvonlisäveron kannalta:
  • ALV:n vaikutukset asiakastietovaatimuksiin
 • Milloin laskulle toisen EU-maan ALV: yhteisömyynti, vienti vai kotimaan kauppa?
  • milloin suomalaisen ostajan kauppa on ALV 0 %
  • milloin kolmansien maiden ostajalle tehdään ALV 24 % tarjous
  • milloin kolmansien maiden ostajan kauppa on yhteisökauppaa

Arvonlisävero ja toimitusehto

 • Miten tavaran liikkuminen, toimitusehdot ja määrämaa määrittävät arvonlisäveroa?
 • EXW ja DDP –toimitusehtojen erityispiirteet
  • toimitusten viennin todentaminen

Palvelukaupan ALV-säännöt kansainvälisessä kaupassa ja niiden soveltaminen

 • Tavaran ja palvelun määrittely: mikä on palvelua, mikä tavaraa ALV-määrittelyssä?
 • Kansainvälisen palveluviennin ja tavaraviennin erot ALV:n kannalta
 • Käännetyn verovelvollisuuden merkitys (reverse charge) ja dokumentointi
 • Palvelun tilaus-, laskutus- ja toimituspaikan merkitys ALV-muodostamisessa
 • ALV:n määrittäminen kun tehdään tavara- ja palvelutoimituksen yhdistäminen samaan vientikauppaan, esim. toimitus asennettuna
 • Sähköisten BtoC palvelumyyntien muutokset ALV-laskutuksessa – Mini One Stop Shop (MOSS)
 • Palvelukauppaan liittyvät erityismääräykset kansainvälisessä kaupassa

Arvonlisäveron dokumentoinnin rooli

 • Vain riittävät ALV-merkinnät antavat oikeat tiedot vero- ja tulliraportoinnille -> turhilta veroseuraamuksilta ja sanktioilta vältytään
 • Miten todennat viennin – arvonlisäverottomuuden perusta
 • Monella viejällä ALV-raportointia puutteellisten tietojen perusteella – miksi?

Koulutus on hyvin interaktiivinen, todellisten tilanteiden läpikäyntiin pohjautuva. Voit tuoda koulutukseen myös omia ALV-casejasi sparrattavaksi päivän aikana.

Räätälöimme vienti- ja tuontitoimitusten koulutuksia myös yrityksen sisäisiksi koulutuksiksi. Pyydä tarjous »

 

Hinta kansainvälinen arvonlisävero -koulutuksessa:

740 € (+ alv. 24 %) sisältäen:

 • 1 koulutuspäivän
 • koulutuspäivän materiaalin
 • lounaan ja taukokahvit

Kansainvälinen alv ja alkuperäasiat (origin)

Alkuperäasiat ja arvonlisäveron määräytyminen ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa. Ilmoittaudu molempiin pakettihintaan 1.250 € + alv.

Alkuperäasiat ja tullinimike

kysy_lisaa

Fintra-koulutukset jatkuvat MIFillä
Tämä on alunperin Fintran koulutus. Fintran kansainvälisen toiminnan koulutukset jatkuvat MIFillä

 

 

 

 

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone