Työoikeuden tuntemus on keskeinen osa riskienhallintaa, mutta se on ennen kaikkea keskeinen osa ammattimaista toimintamallia. Sillä luodaan työnantajamielikuvaa mm. työpaikkahaastatteluissa.

Työantaja voi vaikuttaa juridiikkaan liittyvällä päätöksenteolla merkittävästi toiminnan kannattavuuteen. Esim. hyödyntämällä vaihtoehtoisia toimintamalleja tehokkaammin.

Käytännön työoikeutta esimiehille ja asiantuntijoille | Johtamistaidon opisto JTO

Osaamista ja ajankohtaista tietoa työsuhdeasioiden hoidosta käytännön esimiestyössä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka sovellat esimies- tai asiantuntijatyössäsi työoikeuden eri normeja ja haluat kehittää osaamistasi käytännön työsuhdeasioiden hoitamisessa ja niistä viestimisessä. Voit olla

 • linjaesimies
 • henkilöstöpäällikkö
 • henkilöstön kehittämispäällikkö
 • HR-koordinaattori

Koulutuksen sisältö

 15.2.2018: Työlainsäädännön perusteet, 1 pv

 • Työoikeuden normijärjestelmän peruslogiikat
 • työsuhteen perustamiseen liittyvä juridiikka
 • Työnantajan direktio-oikeus
 • Työehtosopimusjärjestelmä
 • Luottamusmiesjärjestelmä: oikeudet ja velvollisuudet
 • Paikallinen sopiminen
 • Työsuhteen elinkaari

20.3.2018: Työsopimuslaki, 1 pv

 • Osapuolten perusvelvoitteiden merkitys onnistuneelle työsuhteelle
  • Työsopimuksessa määriteltävät
  • Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Perhevapaat
 • Sairauspoissaolot
 • Lomauttaminen ja osa-aikaistaminen
 • Työsuhteen päättäminen ja viisaat menettelytavat
 • Työtodistus

24.4.2018: Työajat ja muuta lainsäädäntöä, 1 pv

 • Työaikaratkaisut – merkitys ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle
  • Työaikalaki
  • Vuosilomalaki
 • Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu
 • Tasa-arvolaki työsuhteessa
 • Yhdenvertaisuuslain velvoitteet käytännössä

29.5.2018: Työsuhdeasiain soveltaminen, 1 pv

 • Oikea ja tuloksekas toimintatapa työsuhdeasioiden viestintätilanteissa
 • Soveltamisharjoitus: Esimiehenä organisaatiossa
 • Neuvotteluharjoitus ja sen purku

Työjuridiikka liiketoiminnan välineenä

Työantaja voi vaikuttaa juridiikkaan liittyvällä päätöksenteolla merkittävästi toiminnan kannattavuuteen:

 • voidaan hyödyntää tehokkaammin vaihtoehtoisia toimintamalleja
 • työoikeuden hallinnalla voidaan luoda molempia osapuolia hyödyttäviä joustoja esimerkiksi työaikojen osalta
 • sairauspoissaolojen juridiikan tuntemuksella voidaan vaikuttaa sairauspoissaolojen pituuteen ja sairausajoilta maksettavien palkkojen määriin
 • työjuridiikan hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin, jolla on välitön vaikutus työn tuottavuuteen

Menetelmät

Oppimismenetelminä lähijaksoilla käytetään mm. alustuksia, yritysesimerkkejä, tietoiskuja, ryhmätöitä ja välitehtäviä.Ohjelman aikana teet lähipäivään valmistautumistehtäviä sekä omaa organisaatiotasi hyödyntäviä soveltamis- ja kehitystehtäviä.

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on antaa tiedot työelämää säätelevistä normeista niin, että osaat soveltaa niitä omassa työssäsi.

Saat käytännönläheiset työkalut työsuhdeasioiden hoitoon esimiehenä 4-päiväisessä tehopaketissa. Opit parantamaan henkilökohtaisia vuorovaikutustaitojasi ja saat eväitä vaikeidenkin työsuhdetilanteiden ratkaisemiseen.

 • Esimiehen ja alaisen oikeudet ja velvollisuudet
 • Sairauspoissaolot
 • Sosiaalinen media ja työsuhde
 • Henkilöstön vähentäminen: normit ja rikkomusten seuraukset
 • Yritysjärjestelyt, toimintojen ulkoistaminen, henkilön siirto toisiin tehtäviin

Koulutuksen hyödyt

 • Opit vaikuttamaan organisaatiosi toiminnan kannattavuuteen työjuridiikan avulla
 • Saat ammatilliset valmiudet soveltaa työoikeuden normeja esimiehen tehtävässä
 • Ymmärrät työoikeuden roolin ja luonteen johtamistyössä
 • Ymmärrät työehtosopimusten ja erilaisten yhteistoimintakysymysten roolin työsuhdeasioissa
 • Ymmärrät työsuhdeasioiden mer­kityksen organisaation menestystekijänä
 • Parannat esimiehen vuorovaikutustaitojasi työsuhdeasioista viestiessäsi
 • Saat työvälineitä päivittäisten työ­suhdeasioiden hoitamiseen osana esimiestyötäsi

Edellisten ryhmien osallistujien palautteita

Viimeisimpien palautteiden keskiarvo (asteikolla 1-6)

 • valmennuksen sisältö: 5,67
 • hyödyllisyys työn kannalta: 5,67
 • valmentajan osaaminen (Mikko Pihjlajamäki): 6,00

”Kokonaisuutena Työsuhdeasiain valmennus oli erittäin hyvä! Parasta oli riittävä käytännönläheisyys, jolle kuitenkin luotiin riittävän kattava teoreettinen pohja.”

”Huippukouluttaja! Selkeä, vakuuttava ja innostava. Hyvät aihekokonaisuudet ja paljon tärkeää asiaa, jota ei suoraan lakikirjaa lukemalla saa. Kiitos!”

”Kouluttaja saa osittain kuivastakin aiheesta mielenkiintoisen Hän on taitava ja erittäin pätevä asiantuntija Opetustyyli keskusteluineen on oivallinen aikuisopiskelijoille Aikataulukin piti hyvin, vaikka oli paljon asiaa”

”Todella hyvä sisältö ja kouluttaja erinomainen esiintyjä sekä asiantuntemus huippu – osasi kertoa innostavasti ”Tylsästä” aiheesta.”

”Valmentajan asiantuntemus on ollut hyvä ja hän jaksaa vastata kaikkiin kysymyksiin ammattitaidolla.”

”Olen ollut useammassa kymmenessä koulutustilaisuudessa, mutta tämä oli ehdottomasti paras!!!”

”Erittäin kokenut, vahva osaaminen näkyi kokoajan”

Hinta ja paikka

Koulutus pidetään 15.2. – 29.5.2018 Helsingissä.
Hinta on 2 950 € (+alv 24%) sisältäen

 • 4 koulutuspäivää
 • sähköisen oppimismateriaalin
 • lounaat, aamu- ja iltapäiväkahvit.

kysy_lisaa

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Pirjo Jääskeläinen

Kouluttajat

Mikko Pihlajamäki
 • Mikko Pihlajamäki
 • Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari. Erikoistunut liike-, sopimus- ja työjuridiikkaan

Löydät samankaltaisia koulutuksia: