Kyky markkinoida ja myydä tuotteita sekä palveluita asiakkaille on yritystoiminnan elinehto.

Lähtökohtana MYAT MIF – myynnin ammattitutkinto valmennusohjelmassa on yritysten tarve kehittää kannattavaa kaupankäyntiä ja myyntiosaamista.

Myynnin ammattitutkinto | MIF

Ohjelman aikana suoritetaan Myynnin ammattitutkinto (pdf), joka on Opetushallituksen virallinen tutkinto. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen tapahtuvat osana päivittäistä työtä.

Kenelle

Koulutusohjelma on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat eri aloilla myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä

Ohjelma soveltuu esimerkiksi eri alojen asiantuntijoille, myymälähenkilöstölle, palveluosaajille ja muille kaupan alan ammattilaisille.

Myynnin ammattitutkinto -ohjelma tarjoaa osallistujalle

 • monipuolisen kokonaisuuden myynnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvistä ydinasioista
 • inspiraatiota asiakaspalvelun ja palvelumuotoilun kehittämiseen
 • lisää osaamista asiakaspalveluun ja asiakkuuksien hoitamiseen
 • myynti- ja markkinointitaitoja
 • osaamista tuote- ja palveluvalikoiman hallintaan
 • lisää työkaluja tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
 • vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Tavoitteena on asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointitaitojen vahvistaminen sekä ammattitutkinnon suorittaminen.

Ohjelman sisällöt

Ohjelma käynnistyy henkilökohtaisella osaamis- ja tavoitetilakartoituksella sekä henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman teolla. Ohjelma kestää 12 kuukautta ja sisältävää yhteensä 11 lähipäivää, jotka toteutetaan 1–2 päivän kokonaisuuksina. Valmennusjaksot ovat 1–2 kuukauden välein.

Lähijaksojen lisäksi ohjelmaan sisältyy työssäoppimista, joka liittyy osaamisen soveltamiseen ja toteuttamiseen omalla työpaikalla.

Valmennusmenetelmät ja -materiaalit

 • pienryhmäsimulaatiot ja case–harjoitukset
 • ennakkotehtävät
 • analyysit
 • digitaalinen oppimisympäristö.

Valmennuksen aikana tarjotaan osallistujalle mahdollisuus ohjauskeskusteluihin.

Lähijaksojen ohjelma

10.10.2017 Kick Off ja Palveleva Myynti.

Kouluttaja MIF asiantuntija Pirkko Helaskivi

11.10.2017 Haastavat asiakaspalvelutilanteet ja arkielämän diplomatia, itsensä johtaminen

Kouluttaja MIF asiantuntija Pirkko Helaskivi

21.11.2017 Asiakkuuksien ABC

Kouluttaja MIF asiantuntija Kalle Reunanen

22.11.2017 Minä myyntityssä, Vuorovaikutustaidot

Kouluttaja MIF asiantuntija Taru Uhrman

30.1.2018 Yrityksen liiketoimintaja talous

Kouluttaja MIF asiantuntija Timo Toivanen

7.3.2018 Asiakaspalvelun kehittäminen

Kouluttaja MIF asiantuntija Jalmari Eklund

8.3.2018 Myyntitaitojen kehittäminen

Kouluttaja MIF asiantuntija Jalmari Eklund

10.4.2018 Myyjä asiantuntijana | Myyjän tehtävät osana logistista ketjua

Kouluttaja MIF asiantuntija Pekka Innanen

11.4.2018 Myyjä asiantuntijana | Myyjä osaamisen kehittäjänä

Kouluttaja MIF asiantuntija Pekka Innanen

9.5.2018 Markkinointiviestintä, Social selling

Kouluttaja MIF asiantuntija Tom Laine

25.9.2018 Päätöstilaisuus

Valmentajat

Valmentajina MIFin arvostetut asiantuntijat.

Valmennuspaikka

Uusimaa

Hinta ja hakeutuminen

Koulutusohjelmaa varten on mahdollista hakea oppisopimusrahoitusta, tällöin laskutamme Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Autamme oppisopimusjärjestelyissä.

Oppisopimuspaikkoja on saatavissa alueittain rajallisesti. Mikäli oppisopimuspaikkaa ei järjesty, voit osallistua myös omakustanteisesti hintaan 3000 € + alv.

 

Kysy koulutusneuvojalta tarjousta tai lisätietoja

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Sari Erkkilä
Päivikki Romero-Gotor

Löydät samankaltaisia koulutuksia: