Sote-ala on Suomessa tilanteessa, jossa vaaditaan voimakkaita toimintaa tehostavia toimenpiteitä. Samalla asiakkaan kokemaa palvelua halutaan entisestään parantaa.

Näiden sote-uudistuksen määrittämien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää toimintatapojen uudistamista ja uudenlaisen tehokkuutta ja tuottavuuteen tähtäävää toimintakulttuurin rakentamista. Kaikilta sote-alan toimijoilta edellytetään myös saumatonta yhteistoimintaa koko verkoston ja yhteiskunnan laajuudelta sekä taitoja muutosjohtajuuteen.

Lähiesimies johdon päätösten toteuttajana | Varsinais-Suomi | MIF

SOTE kokonaiskehittäminen – Varsinais-Suomi

Esimiestyö on yhä haastavampaa sote-puolella tapahtuvissa muutostilanteissa. Tämän käytännön uudistustyön tekevät johto ja esimiehet oman yksikkönsä henkilöstön kanssa.

Lähiesimiehet ovat erityisessä paineessa ja heihin kohdistuvat odotukset ovat aika ajoin kestämättömän suuret. Ylemmältä johdolta tulee vaatimuksia ja työntekijöillä on paljon odotuksia, osin ristiriitaisiakin.

Lähiesimiehenä saat MIFin valmennuksesta vahvistusta arjen esimiestyön haasteisiin ja suunnitelmallisuutta omaan toimintaasi sekä vahvistusta vuorovaikutustaitoihisi. Valmennus antaa eväitä erityisesti asiakasnäkökulman ja kokonaisvaltaisen kehittämistyön vahvistamiseen esimiestyössäsi.

Samoin saat tukea palautetaitoihin, siis systemaattisen, oikeudenmukaisen ja rakentavan palautteen askelmerkkeihin. Voit vahvistaa kykyäsi innostaa ja motivoida oma henkilöstöäsi ja toisaalta saat tukea haastaviin tilanteisiin omassa esimiestyössäsi.

Kenelle valmennus sopii?

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu

 • uusille esimiehille
 • tiimin ja työryhmän vetäjille
 • osaston tai palveluyksikön lähiesimiehille
 • työnjohtotehtävissä toimiville
 • projektipäälliköille.

Osallistujana saat

 • monipuolisen valmennuskokonaisuuden lähiesimiestyön osa-alueista
 • taitoja asiakasnäkökulman vahvistamiseen esimiestyössäsi
 • vahvistusta sekä sisäisten asiakkaiden että ulkoisten asiakkaiden hoitamiseen
 • analyysin vuorovaikutustaidoistasi
 • kehittää jo koulutuksen aikana käytännön esimiestaitojasi
 • työvälineitä ja osaamista taloudellisen ajattelun kehittämiseen
 • näkökulmia henkilöstöjohtamiseen
 • keinoja viestintätaitojen parantamiseen
 • yksilöllisen opiskeluprosessin, jossa huomioidaan erilaiset osaamis- ja kehittymistarpeet
 • yksilöllistä ohjausta ohjelman aikana
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia ryhmässä
 • mahdollisuuden suorittaa Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan valmennusjaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennusmenetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoituksia, tietoiskuja ja simulointitehtäviä.

Lähiesimiehen ammattitutkinnon koulutus sisältää yhteensä 10 lähipäivää, jotka toteutetaan 1–2 päivän kokonaisuuksina. Kesto on noin 15 kuukautta.

Hinta

kysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email