Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.

Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin työhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa

  • Lähiesimiehenä toimiminen.

Valinnaisiksi tutkinnon osiksi voidaan valita

  • Asiakassuhteiden hoito,
  • Toiminnan kannattavuus,
  • Henkilöstötyö tai
  • Kehittämissuunnitelma.

Tutkintoon valmistavat koulutukset

MIFissä on alkamassa useita Lähiesimiestyön ammattitutkintoon valmistavia koulutusohjelmia.
Ota yhteyttä!

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Harri Usmi

Löydät samankaltaisia koulutuksia: