Aikeita lähteä Kaakkois-Aasian markkinoille? Aasialaiset ostajat arvostavat eri asioita kuin länsimaalaiset ja suomalaiset. Heidän kulutustottumuksensa ja markkinoinnin lukutaitonsa sekä odotuksensa eroavat siitä, mihin olemme tottuneet. Koulutuksessa opit segmentoimaan Kaakkois-Aasian markkinoita ja asiakkaita. Sen pohjalta pohdimme markkinoinnin kärkeä, tuotteistamista sekä jakelukanavia ja –keinoja. Koulutuksen jälkeen olet askeleen edempänä onnistunutta markkinointia Aasiassa.

Koulutus muodostuu kahdesta puolen päivän osuudesta (A+B).

A. Markkinat ja segmentointi Kaakkois-Aasiassa

Tämä 3 tunnin kokonaisuus (klo 9-12) alkaa markkinoihin tutustumisesta ja päättyy asiakassegmenttiin.

Kenelle

Markkinat ja segmentointi Kaakkois-Aasiassa osuus on suunnattu

 • yrityksille, jotka harkitsevat Kaakkois-Aasiaan etabloitumista, tai jotka jo toimivat alueella, mutta haluavat syventää markkina- ja segmentointitietämystään.
 • henkilöille, jotka vastaavat myynnistä, markkinoinnista tai liiketoiminnoista Kaakkois-Aasian alueelle tai alueella.

Tavoite ja sisältö Markkinat ja segmentointi Kaakkois-Aasiassa osuudelle

Osallistujat saavat tietoa Kaakkois-Aasian kohdemaista ja oppivat tämän markkinan segmentoinnin perusteet.

Kaakkois-Aasian markkinat

 • Lyhyt katsaus taustaan: historiaan, uskontoihin ja kieliin
 • Hoftsteden ja Trompenaarsin luokittelu
 • AEC (Asean Economic Community) käytännössä

Oman segmentin hahmottaminen

 • Harjoitus: kulttuurisen etäisyyden laskeminen on markkinanpotentiaalin tunnustelua
 • Kaakkois-Aasian segmentit ovat moninaiset
 • Kaakkoisaasialainen asiakas (tai agentti)
  – Harjoitus: suomalainen vs kaakkoisaasialainen kommunikointi (aktiivi)
 • Mistä ja miten löytää tietoa markkinoista ja potentiaalista?
 • Kohdemarkkinakohtaiset liiketoiminta-alueet ja erityispiirteitä
  – Lyhyt katsaus valittujen Kaakkois-Aasian maiden markkinoiden erityispiirteisiin
 • Harjoitus: Nojatuolimarkkinatutkimus – tee markkinatutkimus tietojesi perusteella ja mieti pienryhmässä valmentajan johdolla kohdesegmenttisi

B. Markkinointi ja markkinointiviestintä Kaakkois-Aasiassa

Tämä 3 tunnin kokonaisuus (klo 13-16) alkaa asiakassegmentin valinnasta ja päättyy markkinointiviestinnän hahmottamiseen.

Kenelle

Markkinointi ja markkinointiviestintä Kaakkois-Aasiassa osuus on suunnattu

 • yrityksille, joilla on jo jotakin kokemusta Kaakkois-Aasiasta, mutta jotka aikovat markkinoille tai haluavat syventää tai ottaa paremmin haltuunsa markkinoinnin kohdealueella
 • henkilöille, joilla jo on Aasian tuntemusta (muttei markkinoinnin), markkinoinnin (muttei Aasian) tai ovat käyneet Markkinat ja segmentointi Kaakkois-Aasian –koulutuksen.

Tavoite ja sisältö Markkinointi ja markkinointiviestintä Kaakkois-Aasiassa osuudelle

Osallistujat pääsevät pohtimaan ja tekemään markkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnittelua kohdemarkkinaansa.

Onko oma markkina, segmentti ja asiakas hallussa?

 • Markkinoinnin askeleet
 • B2B ja B2C markkinointi eroaa länsimaisesta
  – markkinointi 2.0, 3.0 vai x.0? (kehitys vs länsimaat)
  – markkinointiprosessi aasialaisittain (sinä, organisaatio, tuote…)
 • Harjoitus: Kulttuuriympyrä – mitkä tekijät määrittävät meitä ja heitä?

Markkinointistrategia uusiksi

 • Tuotteistaminen, konseptointi ja/tai markkinoinnin kärki uusiksi
  – Elinkaariajattelu vaatii joustavuutta
  – Segmentti ja brändi määrittävät hinnan
  – Harjoitus: Tee slogan aasialaisittain
 • Moraali, suhteet, kilpailijat ym. olennaista
 • Do’s and donts’

Markkinointiviestintä asiakasta puhuttelevaksi

 • ”Kouluta se kukkasin”
 • Lyhyt katsaus valittujen Kaakkois-Aasian maiden markkinointiviestintään
  – Myanmar, Kambodza, Laos, Thaimaa, Vietnam, Malesia, Singapore, Brunei, Indonesia, Filippiinit (vain niiden maiden osalta, joista osallistujat ovat kiinnostuneet)
  – Missä (media) ja miten kohdata asiakas per kohdemaa (yleiskatsaus, ei tuote-/asiakasspesifi)?
 • Harjoitus: markkinointiesitteen raamien suunnittelu

Yhteenveto ja askeleet eteenpäin

 • Miten vältän ”out of sight, out of mind”:n?

Hyödyt ja tavoitteet Kaakkois-Aasian markkinointi -koulutuskokonaisuudelle

 • Helpottaa pirstaleisen Kaakkois-Aasian markkina- ja asiakassegmenttien ja markkinoinnin ymmärtämistä
 • Antaa näkökulmaa siihen, miten toimii markkinointi Kaakkois-Aasiassa
 • Opit segmentoimaan kaakkois-Aasian markkinoita ja saat vinkkejä millainen markkinointi missäkin maassa toimii
Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Heidi Leidenius

Löydät samankaltaisia koulutuksia: