Pureudumme ohjelman lähijaksoilla esim. palvelumuotoilun keinoihin ja hyödyntämiseen omassa toiminnassaan, neuvottelu- ja esiintymistaitoihin, myyntiin, markkinointiin ja tulokselliseen jatkuvan parantamisen johtamistaitoihin.

Menesty yritysjohtajana – syvennä osaamistasi | MIF

Kenelle?

Koulutusohjelma sopii Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneille johto- ja esimiestehtävissä työskenteleville museoalan asiantuntijoille.

Hyödyt

 • Koulutuksesta saat palvelumuotoilukokemusta, osaamista palveluiden tuotteistamisesta, näihin menetelmiä ja työkaluja – sekä rohkeutta kohdata asiakas palveluiden kehittämisen tiimoilta.
 • Koulutuksen työpajoissa kehitetään ja testataan omaa uutta palvelutuoteideaa tai kehitetään olemassa olevaa palvelua edelleen.
 • Tiivis ja innostava palvelumuotoilukoulutus, jossa osallistujana pääset heti kokeilemaan koulutuksen työpajoissa uusia oppeja oman palvelun muotoilun parissa.
 • Kehitämme konkreettisilla harjoitteilla vakuuttavaa esiintymistaitoa sekä tavoitteellista neuvottelutaitoa ja haastavista vastakkainasetteluista keinoja sovitteluun ja yhteistyöhön
 • Saat osaamista taloussuunnitteluun ja LEAN-johtamiseen
 • Saat keinoja verkostoitumiseen, myyntityön kirkastamiseen ja asiakaspalvelun laadun kehittämiseen
 • Digimarkkinoinnin mahdollisuudet ja hyödyt, Social Selling
 • Saat henkilökohtaisen raportin vuorovaikutustaidoistasi (DiSC) ja sparrausta johtajana kehittymiseen
 • Mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia alan asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa.

Valmentajat

Valmentajina MIFin arvostetut asiantuntijat.

Ohjelman toteutus ja hinta

Koulutuksen järjestää Management Institute of Finland MIF Oy.

Ohjelma sisältää 9 valmennuspäivää (2+1+2+2+2). Ensimmäinen jakso 13.12.2017 ja seuraavat lähijaksot n. kuukauden välein.

MIF hakee osallistujille valtionosuusrahoitusta.

Hinta ja laskutus opiskelijalle:

 • Henkilöstökoulutusrahoituksella tuetun koulutuksen kokonaishinta opiskelijalle on 945 € (alv 0%) per opiskelija.

Moduulit

Moduuli 1
Esimiehen vuorovaikutustaidot, viestintä 2 pv

Keskiviikko 13.12.2017 klo 9-16

Ihmisten ja tiimien johtaminen

 • Vuorovaikutustyylit (DiSC)
 • Rakentava palaute, haastavat esimiestilanteet positiivisiksi
 • Motivaatio ja sitoutuminen, osallistavat metodit
 • Valmentava esimiestyö

  Anna-Mari Tilli, MIF Asiantuntija

Torstai 14.12.2017  klo 9-16

Vakuuttava esiintyminen ja viestintä, neuvottelutaidot

Vakuuttava ja innostava esiintyminen

 • Esiintymisvarmuus ja yllättävän esiintymisjännityksen hallinta
 • Kuulijakunnan mielenkiinnon herättäminen ja ylläpitäminen
 • Rakenteella rytmiä puheeseen

  Vaikuttava ja vakuuttava neuvottelija
 • Haastavista vastakkainasetteluista sovitteluun ja yhteistyöhön
 • Vuorovaikutussuhteen ylläpitäminen
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Neuvotteluprosessiin valmistautuminen: tavoitteet ja yhteiset linjat
 • Valmistautumisen kriittiset pisteet
 • Tavoitteiden asettaminen ja priorisointi
 • Tilanneanalyysi – yhdessä vai yksin
 • Sidosryhmien intressit
 • Neuvotteluvaltuudet
 • Entä jos tunteet kärjistyvät tai tilanne jää jumiin?
 • Puheenjohtajan rooli ja vaikuttamisen keinot
 • Keskustelun ohjaaminen

  Taru Uhrman, MIF Asiantuntija    

Moduuli 2

Myynnin ja markkinoinnin uudet keinot – ”Social Selling”, 2 pv

Keskiviikko 24.1.2018 klo 9-16

Digimarkkinointi – ja mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Markkinointi myynnin edistäjänä

 • Miksi digitaalisuus?
 • Markkinoinnin ja myynnin integraatio

Digimarkkinointi

 • Sosiaalisen median hyödyntäminen
 • Miten näkyä Googlessa? 

  Tom Laine, MIF Asiantuntija

Torstai 25.1.2018 klo 9-16

Myynnin johtaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen

 • Verkostoituminen
 • Myyntityön kirkastaminen, palvelujohtamisen nelikenttä
 • Asiakaskokemus – työntekijästä asiakkaantuntijaksi
 • Asiakas ytimessä
 • Palvelun laadun muuttujat
 • Hyvästä parhaaksi

 Jalmari Eklund, MIF Asiantuntija

Moduuli 3

Talouden johtaminen ja jatkuva parantaminen, 2 pv

Tiistai 13.3.2018 klo 9-16

 •  Taloussuunnittelu ja seuranta – erilaiset ennustemallit
 • Varainhankinta
 • Rahoitusmallit

  Kaarina Pyydönniemi, MIF Asiantuntija

Keskiviikko 14.3.2018 klo 9-16

 • Toiminta prosesseina
 • Miten opimme, kehitämme ja tehostamme käytäntöjä ja toimintaa?
 • LEAN-johtaminen

  Tarja Lindholm, MIF Asiantuntija

Moduuli 4

Palvelumuotoilu, valmennus ja workshop, 3 pv

 Koulutus rakentuu kolmesta aktiivisesta työpajapäivästä, joissa edetään palvelumuotoilun perustasta vaiheittain palvelutuotteen paketointiin.

Tiistai 10.4.2018 klo 9-16

 1. Työpajapäivä – Palvelumuotoilun perusta

 

Keskiviikko 11.4.2017 klo 9-16

 1. Työpajapäivä – Asiakasymmärryksen kartuttaminen ja analysointi sekä palvelutuotteen nopea testaaminen

 

Tiistai 24.4.2018 klo 9-16

3. Työpajapäivä  – Palvelutuotteen konseptointi, suunnittelu ja myynti

Kalle Reunanen, MIF Asiantuntija

Aika ja paikka

Koulutusohjelma toteutetaan Helsingissä alkaen 13.12.2017 – 24.4.2018

Hakuaika ja lisätiedot

Hakuaika 7.9.2017-30.11.2017
Paikat täytetään hakujärjestyksessä.

Sari Erkkilä, projektipäällikkö, MIF,
p. 050 359 1008 sari.erkkila@mif.fi

Päivikki Romero, valmennusvastaava, MIF,
p. 041 466 6059 paivikki.romero@mif.fi

 

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kysy lisää

Sari Erkkilä
Päivikki Romero-Gotor

Löydät samankaltaisia koulutuksia: