Analyyttinen arvomyynti on asiakaskeskeisen myyntitavan seuraava strateginen askel

Nykyisin asiakaskeskeisyydellä tarkoitetaan asiakastarpeeseen pohjaavaa tuotemyyntiä. Myynnin tärkein tehtävä on levittää tuotetta, ei auttaa asiakasta kehittämään toimintaansa. Muuttuneessa myynnin maisemassa tämä tapa ei enää toimi.

Murra ostovalta.Nyt – analyyttinen arvomyynti | JTO

Tämän todistavat monen myyntijoukkueen alavireiset suorituskykymittarit:

 • myyntiprosessit pidentyvät
 • kontaktihinnat kasvavat
 • käyntimäärät vähentyvät
 • tarjouskanta ohentuu ja
 • sekä keskimääräinen tarjouskoko että clousausprosentti laskevat.

Koulutuksen aihe on, mitä myynnin johdon pitää tehdä, jos yksi tai useampi suorituskykymittari osoittaa alavireisyyttä.

Kenelle

 • Divisioonajohtajat
 • Myyntijohtajat
 • Myyntipäälliköt
 • Muut esimiehet, jotka johtavat myyjiä ja vastaavat onnistuneesta myyntituloksesta

Sisältö myynnin tuottavuuden kehittämiseksi

Teema 1: Myynnin muutoksen johtaminen

Minä myynnin tulosvastuullisena johtajana 23.-24.8.2017

 • Muuttuva myynninmaisema – kriittinen tarve nyt: ostovallan voittaminen, arvovallan saavuttaminen, vaikutusvallan hyödyntäminen
 • T7-malli: systemaattinen ja tavoitteellinen myynnin johtaminen
 • Myynnin kannattavuuden tuotto- ja kustannusajurit: mitä tulee mitata ja johtaa?
 • Myynnin suorituskyvyn musta laatikko (B4-menetelmä: Black Box Beyond The Budgeting)

Teema 2: Asiakasriskien hallinta

Asiakas: Ostovallan voittaminen, arvovallan saavuttaminen 27.-28.9.2017

 • Asiakasuskollisuuden kasvattamisen keinot: säästä ja/tai voita rahaa asiakkaalle
 • Analyyttinen arvomyynti – mallinnuksen ABC
 • Asiakkaan tuloslaskelma ja konkreettinen hyödyn osoittaminen
 • Ostajan DNA ja alennusgeeniperimän peittoaminen

Teema 3: Myynti arvon välittäjänä ja luojana

Myyntitiimi: Kasvua vaikutusvaltaa hyödyntämällä 1.-2.11.2017

 • Myynnin ammatilliset kasvuodotukset muuttuvassa myynnin maisemassa
 • Myynnin suorituskykyyn vaikuttaminen
 • Arvomyynnin muutoksen johtaminen
 • Valmentava myynnin johtaminen muutoksen tehostajana

Edistyksellinen oppimisympäristö

Digitaalinen oppimisympäristö tässä koulutuksessaKäytämme tässä koulutuksessa erittäin edistyksellistä digitaalista oppimisympäristöä

 • helppo, sosiaalisen median kaltainen käyttöliittymä. Ei muistettavia salasanoja
 • osallistava tuki oppimisprosessille – myös koulutuksen jälkeen
 • materiaalien tuottaminen ja jakaminen reaaliaikaisesti
  niin virtuaalivalmennuksissa kuin kasvotusten käytävissäkin
 • helppo tapa sitouttaa esimiehesi ja kollegasi henkilökohtaisen muutoksesi tavoitteisiin

Oppimismenetelmät ja -materiaalit

 • teemojen alustukset
 • yhteiset keskustelut ja ryhmätyöt
 • mallinnustyövälineet ja niihin perustuvat harjoitukset
 • yritysesimerkit
 • alan kirjallisuuteen perehtyminen
 • henkilökohtaiset välitehtävät (soveltaminen omaan arkeen).

Hyödyt ja tavoitteet

Pääset irti perinteisestä, tehokkuuslähtöisestä myynnin johtamisen taktiikasta, joka ei tuo enää tavoiteltuja tuloksia.
Ironista kyllä, siinä on systeeminen virhe – sisäänrakennettu tehottomuusmalli, joka kasvattaa myyntikustannuksia. Miksi myynnin johtamisessa pitäisikään hyväksyä jo lähtökohtaisesti yli 80%:n epäonnistumisen taso?

Ymmärrät, miten saavutat tavoiteyhtälön – enemmän myyntiä, aiempaa nopeammin ja kannattavammin – analyyttisen arvomyynnin mallilla.
Sen resepti on yksinkertainen: ”Johda asiakkaasi muutosta ja osoita tälle, että hän joko säästää rahaa tai saavuttaa lisätuottoja käyttämällä tarjoamiasi palveluja ja ratkaisuja”. Tämän tilan saavuttaminen edellyttää johdon ja myynnin muutosta.

Murra ostovalta.Nyt – Analyyttinen arvomyynti -koulutuksessa

 • tunnistat selkeästi myynnin kannattavuuteen ja kasvuun vaikuttavat ajurit
 • tehostat omaa myynnin johtamista systemaattisten mallien avulla
 • opit keinoja ja menetelmiä, joiden avulla voit vaikuttaa myynnin kannattavuuteen ja asiakasuskollisuuteen analyyttisen arvomyynnin keinoin
 • opit mittaamaan ja johtamaan myyntiprosessien tehokkuutta ja vaikuttavuutta
 • saat konkreettisia keinoja ja menetelmiä vaikuttaa myyjiesi suorituskykyyn
 • verkostoidut ja vaihdat kokemuksia asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa
 • tunnistat vahvuutesi ja kehittämisalueesi
 • saat uusia näkökulmia ja ideoita myynnin strategiseen johtamiseen nyt – ja tulevaisuudessa
 • saat laadukkaat materiaalit, joita voit hyödyntää jokapäiväisessä johtamistyössäsi

Saat konkreettisia keinoja ja menetelmiä vaikuttaa myyjiesi suorituskykyyn.
Koulutuksen jälkeen kykenet parantamaan myynnin kannattavuutta vaikuttamalla omaan johtokykyysi, hyödyntämällä analyyttisen arvomyynnin mallia ja parantamalla myyjiesi suorituskykyä yhä muuttuvassa myynninmaisemassa.

Ilmoittaudu BusinessCafé-tilaisuuteen 16.6.2017

Julkaisemme Myynti Digitaalisessa Murroksessa -selvityksen tulokset tuoreeltaan BusinessCafé-tilaisuudessa
16.6.2017 klo 8.30-12.00
Paikka: Tammasaarenkatu 5, HTC Santa Maria, Ruoholahti, Helsinki

Ilmoittaudu tästä, tilaisuus on maksuton


 

Murra Ostovalta.Nyt -koulutuksen hinta ja kouluttajat

Osallistumismaksu on 3 990 € (+ alv. 24 %). Hinta sisältää 6 lähipäivää, alku- ja lopputapaamiset osallistujan, hänen esimiehensä/liiketoimintajohdon ja valmentajan kesken. Lisäksi hinta sisältää oppimateriaalit, lounaat ja taukotarjoilut.

Kouluttajina toimivat Ari Heiskanen ja Mikko Sandelin, jotka ovat päivittäin tekemisissä useilla eri toimialoilla myynnin ajankohtaisten kipukysymysten kanssa tavoitteenaan saavuttaa asiakkailleen enemmän myyntiä aiempaa nopeammin – ja kannattavammin.

Tutustu Arin ja Mikon toimintaan http://www.fenux.fi

kysy_lisaa

Like and share with your friends:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone