Kyky markkinoida ja myydä tuotteita sekä palveluita asiakkaille on yritystoiminnan elinehto.

Lähtökohtana MYAT MIF – myynnin ammattitutkinto valmennusohjelmassa on yritysten tarve kehittää kannattavaa kaupankäyntiä ja myyntiosaamista.

Myynnin ammattitutkinto | MIF

Ohjelman aikana suoritetaan Myynnin ammattitutkinto (pdf), joka on Opetushallituksen virallinen tutkinto. Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen tapahtuvat osana päivittäistä työtä.

Kenelle

MYAT MIF -ohjelma on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat eri aloilla myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Keskeisiin työtehtäviin kuuluu mm. myynti, myynnin edistäminen, palveluosaaminen ja asiakastyö.
Valmennusohjelma mahdollistaa henkilöstön tärkeimmän osaamisen eli myyntiosaamisen kehittämisen. Myyjä-nimikkeellä työelämässä on tuhansia henkilöitä. Heidän lisäkseen myyntiosaamista tarvitsevat monet asiantuntijatyötä tekevät henkilöt. Ohjelma soveltuu esimerkiksi eri alojen asiantuntijoille, myymälähenkilöstölle, palveluosaajille ja muille kaupan alan ammattilaisille.

Yrityskohtaisena ohjelmana myynnin ammattitutkinto sopii yrityksen myyntikonseptin kehittämiseen.

Hyödyt

MYAT MIF -ohjelma tarjoaa osallistujalle

 • monipuolisen kokonaisuuden myynnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvistä ydinasioista
 • inspiraatiota asiakaspalvelun ja palvelumuotoilun kehittämiseen
 • lisää osaamista asiakaspalveluun ja asiakkuuksien hoitamiseen
 • myynti- ja markkinointitaitoja
 • osaamista tuote- ja palveluvalikoiman hallintaan
 • lisää työkaluja tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
 • vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Tavoitteena on asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointitaitojen vahvistaminen sekä ammattitutkinnon suorittaminen.

Ohjelman sisällöt

MYAT MIF -ohjelma käynnistyy henkilökohtaisella osaamis- ja tavoitetilakartoituksella sekä henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman teolla. Ohjelmat kestävät yleensä 14–18 kuukautta ja sisältävät yhteensä 10–16 lähipäivää, jotka toteutetaan 1–2 päivän kokonaisuuksina. Valmennusjaksot ovat 1–1,5 kuukauden välein.

Lähijaksojen ohjelma muodostaa laajan kokonaisuuden eri osa-alueita:

 • yrityksen liiketoiminnan ja toimintakonseptin tuntemus
 • yhteistyön ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • taloudellisen ajattelun kehittäminen myyntityössä
 • myyjä asiantuntijana
 • asiakaspalvelun kehittäminen ja palvelumuotoilu
 • myynti- ja asiakaspalvelutaitojen kehittäminen
 • tuloksellinen myyntityö.

Lähijaksojen lisäksi ohjelmaan sisältyy työssäoppimista, joka liittyy osaamisen soveltamiseen ja toteuttamiseen omalla työpaikalla.

Valmennusmenetelmät ja -materiaalit

 • 360° yhteistyökäyttäytymisen arviointi tai DISC-työkalu
 • pienryhmäsimulaatiot ja case–harjoitukset
 • ennakkotehtävät
 • analyysit
 • digitaalinen oppimisympäristö.

Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan lähijaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennusmenetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoituksia, tietoiskuja ja sovellettuja oppimistehtäviä. Osallistujan kehittyminen MYAT MIFissä nähdään aktiivisena ja suunnitelmallisena prosessina, joka tapahtuu lähijaksojen ja työssä oppimisen yhdistämisellä.

Valmennuksen aikana tarjotaan osallistujalle mahdollisuus 2–3 ohjauskeskusteluun, joissa arvioidaan henkilökohtaisten taitojen karttumista ja kehittymisen edistymistä tutkinnossa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten edellyttämällä tavalla.

Valmentajat

Valmentajina MIFin arvostetut asiantuntijat.

Valmennuspaikka

MYAT MIF valmennusohjelmia alkaa vuosittain ympäri Suomea, sekä avoimina että yrityskohtaisina toteutuksina.

Hinta ja hakeutuminen

Hinta ja hakeutumisaika vaihtelevat ohjelmakohtaisesti. MYAT MIF -ohjelmia järjestetään myös oppisopimuskoulutuksina.

Kysy koulutusneuvojalta tarjousta tai lisätietoja

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Kysy lisää

Katriina Karjalainen

Löydät samankaltaisia koulutuksia: