Sosiaali-, terveydenhoito- ja hyvinvointialan muutokset vaativat voimakkaita toimintaa tehostavia toimenpiteitä. Asiakkaan ja potilaan kokemaa palvelun laatua halutaan entisestään parantaa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää toimintatapojen uudistamista ja uudenlaisen tehokkuuteen sekä tuottavuuteen tähtäävän toimintakulttuurin rakentamista.

Näiden mahdollisesti ristiriitaistenkin tavoitteiden saavuttaminen onnistuu järkeistämällä ja tehostamalla toimintaa. Kaikilta sosiaali-, terveydenhoito- ja hyvinvointialan toimijoilta edellytetään saumatonta yhteistoimintaa.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu hyvinvointi- ja hoivapalveluyrityksissä sekä julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhoito-organisaatioissa työskenteleville, erityisesti toimintojen ja prosessien kehittämisestä vastuussa oleville avainhenkilöille.

Koulutuksen hyödyt

Koulutus antaa valmiuksia asiakastarpeisiin pohjautuvien palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen.
Koulutuksessa kehitetään organisaation sisäisiä Lean asiantuntijoita ja toimintojen kehittäjiä.

Koulutuksen sisältö keskittyy prosessien määrittelyyn, niiden johtamiseen, tuottavuuden ja palvelujen kehittämiseen sekä jatkuvan parantamisen kulttuurin luomiseen. Keskeistä koulutuksessa on kehittämisprojekti, jonka osallistuja ja hänen organisaationsa suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen aikana. Rungon koulutukselle antaa Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Osallistuja saa tukea oman organisaationsa toimintatapojen selkeyttämiseen, koulutus vahvistaa asiakasprojekteissa vaadittavaa erityisosaamista.

Koulutusohjelma sisältää 12 lähiopetuspäivää, jotka jakaantuvat kahden vuoden ajalle.

Osallistujana saat

 • lisää tehokkuutta organisaation sisäiseen toimintaan
 • mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia alan toimijoiden kanssa
 • monipuolisen koulutuskokonaisuuden palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen
 • ohjausta systemaattiseen organisaatioanalyysiin ja strategian terävöittämiseen
 • Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Esimerkkejä koulutuksen sisällöstä

 • Toimintaympäristön muutokset ja alan kilpailukyky
 • Asiakaskokemus ja sen merkitys – miksi toimintaa ylipäätään kannattaa tehostaa ja kehittää
 • Sosiaali-, terveydenhoito- ja hyvinvointialan suorituskyvyn ja palvelun kehittäminen ja siihen tarvittavat työkalut
 • Kokonaispalvelun tuottamisen periaatteet ja toteutus
 • Muutosten johtaminen ja vuorovaikutus
 • Henkilökohtaisen kehittämisprojektin toteuttaminen.

Hinta

Oppisopimusopiskelijalle maksuton, Opetushallituksen tutkintomaksu 58 €.

Like and share with your friends:Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Löydät samankaltaisia koulutuksia: